• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

לך לך לארץ המובטחת, כיבוש ג' הארצות עכשיו

סוף הדרך. כבר עשו תשובה, הכפתורים מצוחצחים, ועכשיו צריך רק "לך לך" לקראת החידוש שיהי' כעת, לפשוט את היד ולקבל את ארצות אדום עמון ומואב בדרכי נועם ובדרכי שלום מאומות העולם שימסרו אותם לבני ישראל ברצונם הטוב
לך לך לארץ המובטחת, כיבוש ג' הארצות עכשיו
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה
 
 

נבואה של הרבי שליט"א מלך המשיח, ח' חשון תשנ"ב: אומות העולם ימסרו לבני ישראל את כל הארץ המובטחת, ג' ארצות קיני קניזי וקדמוני (אדום עמון ומואב) בדרכי נועם ובדרכי שלום ברצונם הטוב.

התורה ניתנה על מנת "לצרף את הבריות", ובלשון הקבלה, לתקן את שבע המידות: (הספירות) חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות. בתחילת התיקון הקב"ה ציווה על בני ישראל לכבוש ולהשמיד את שבעת עמי כנען, שלכל אחד מהם היתה מידה רעה הנוגדת אחת ממידות קדושות אלו. זו היתה התחלה.

כל זמן קיום העולם, עם ישראל מתקן את המידות של בני ישראל ע"י לימוד תורה וקיום מצות, וע"י הגלות, עם ישראל מתקן גם את מידות האומות, שכולם צריכים לקיים שבע מצוות בני נח.

בשיחה זו מודיע הרבי שליט"א מלך המשיח שתיקון המידות נמצא בסיומו, וכעת צריך לעבור לשלב הבא, של תיקון (כיבוש) ג' המוחין, חכמה בינה ודעת.

ענין זה נעשה ע"י לימוד והעמקה בפנימיות התורה, במיוחד בענינים העמוקים של תורת החסידות באופן שגם שכל אנושי יכול לתפוס ענינים רוניים וענינים אלוקיים. היות שזה כבר מתקיים, לכן בקרוב ממש אומות העולם יתנו לבני ישראל את המקבילה הגשמית לג' המוחין חכמה בינה ודעת בנפש, שזה המקום של ג' הארצות אדום עמון ומואב, כפי ההבטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ארץ הקיני קניזי וקדמוני, "מנחל מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת", "מים ועד ים".

במילים של הרבי שליט"א מלך המשיח: "והחידוש כעת יהי' שיקבלו את הארצות בדרכי נועם ובדרכי שלום . . אומות העולם ימסרו אותם לבני ישראל ברצונם הטוב".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מקורות: "דבר מלכות" פ' לך לך ע' 31 - מוגה.

בקרוב: שטחים חדשים נוספים לישראל

כיבוש אלכסנדריה ומצרים ע"י מלך המשיח

לתת צדקה בלילה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...