• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ד (15.04.2024) פרשת מצורע

י"ט כסלו • חצי יובל ל"התוועדות קודש" בי"ט כסלו תשנ"ג

במלאות חצי יובל ל"התוועדות קודש" י"ט כסלו תשנ"ג, מעמד בו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א שהה עם הקהל כאשר יושב במרפסת שבמרכז חב"ד-ליובאוויטש העולמי למעלה מחמש שעות(!) בהם עודד את שירת "יחי אדוננו" וכן דרש מהקהל את מה שמבינתם היה נשגב מלהבין ● הסיפור המלא
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

במלאות חצי יובל ל"התוועדות קודש" י"ט כסלו תשנ"ג, מעמד בו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א שהה עם הקהל כאשר יושב במרפסת שבמרכז חב"ד-ליובאוויטש העולמי למעלה מחמש שעות(!) בהם עודד את שירת "יחי אדוננו" וכן דרש מהקהל את מה שמבינתם היה נשגב מלהבין ● הסיפור המלא

יום שני י"ט כסלו ראש השנה לחסידות - תשנ"ג

המנין לקריה"ת התקיים בשעה 10:00 לערך בזאַל למעלה, כשהדלתות הפונות לג"ע התחתון פתוחות, כפי שהי' עד לפני שבוע.

במשך היום הורגשה ב-770 היטב אווירת החג. אורחים רבים הגיעו ממדינות שונות בעולם, בביהמ"ד ובחצר ניתלו מודעות מושכות-עין על התוועדות חסידים רבתי בערב שמאורגנת ע"י גבאי ביהמ"ד ליובאוויטש ובינתיים, משוחחים אודות ההתוועדויות של אמש ואיש מספר לרעהו איזה "וואָרט" מאיזה משפיע שתפס אותו וכו'.

בשעה 2:15 לערך נמסרה הודעה על תפילת מנחה, ובשעה 2:25 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מנחה בחדר המיוחד. לפני שהתחילו את התפילה נכנסו לחדר שני חתנים. הא' זכה ע"פ הגורל לקבל את הסידור מידו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שהביט על שניהם ובירכם. באותה שעה, מאז שהציבור נאסף לתפילה ועד שהתחילו "אשרי", שרו "ואני אבטח בך", וכן נהוג מידי יום שלפני התפילה שרו מעניני דיומא.

בסיום התפילה (כעבור כ-10 דק') החל הקהל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" וכעבור כחצי דקה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל המרפסת למשך כדקה. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א סקר את הקהל ועודד קלות את הניגון. לקראת סיום עודד קצת יותר בחוזק ובשטורעם בראשו הק', ותוך כדי שממשיך להביט על הקהל סימן כמ"פ בתנועת ידו לסגור את הוילון. השעה היתה 2:36.

לאחמ"כ זכו לעבור על יד פתח חדרו הק' כמה קבוצות: אורחים ממונסי, כמה כיתות לימוד של בנות בית רבקה, ישיבת תפארת בחורים ואנ"ש מוריסטאון ועוד, וזה נמשך כ-13 דק', כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הביט על כל א' וא' והנהן בראשו. כמה פעמים המשיך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להביט על הילדים שעברו גם לאחרי שחלפו, עד שנעלמו מעיניו הק'.

מעריב והתוועדות

כרגיל לאחרונה ביומא דפגרא דואג הרה"ח ר' יקותיאל מנחם שי' ראפ להביא כלי זמר כדי שיהי' ברוב שירה וזמרה, גם הערב דאג הנ"ל לכך.

בשעה 5:08 יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת ערבית בחדר המיוחד, ועם סיום התפלה יצא אל המרפסת. השעה היתה 5:18, הי' זה כשאחזו עדיין באמצע הקדיש (כך שהקהל יכל לראות את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בחלק מהתפלה – אמירת האמנים), ובסיום הקדיש, החלו לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. את שירת הקהל ליווה הכלי-זמר, ובמשך דקות ארוכות הביט כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וסקר את הקהל כשמפעם לפעם מניע קלות את ראשו הק' לעידוד השירה. לפעמים אף עצם את עיניו הק' למשך זמן. כעבור כ-13 דק' ראו המזכירים ע"פ סימן לסגור את הוילון, אך כעבור שניות ספורות סימן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שלא לזו כוונתו ושישאירו פתוח. הקהל ששמח מהגילוי הגדול שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שוהה עמנו משך זמן ארוך ביותר עם הניגון יחי אדוננו, המשיך לנגן ביתר שאת וכך נמשך הדבר עוד כ-12 דקות.

לפתע פנה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להריל"ג וסימן בידו הק'. הקהל הפסיק את הניגון לרגע והמתין בדריכות להוראה שתבוא והריל"ג הודיע שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דורש שיאמרו לחיים. ואכן, כוסיות רבות הורמו והקהל החל לנגן פדה בשלום, וכך במשך 15 דק' ניגנוהו כשכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מלווה את השירה בתנועות קלות בראשו הק'. ג"כ כאן עצם את עיניו הק' למשך זמן ובו בזמן המשיך לעודד בתנועות ראשו הק'. אח"כ פתח את עיניו והמשיך להביט על הקהל ולעודד קלות את השירה. הקהל התחיל לנגן את ניגון ההקפות לרלוי"צ, וג"כ עודד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את השירה, ובתנועה הידועה סימן לחזור עלי' שוב ושוב.

ניגון זה ניגנו במשך כחמש דקות ולאחמ"כ שוב סימן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתנועות ידו הק' לריל"ג וריל"ג הזכיר שוב אודות אמירת לחיים. הקהל עבר לנגן את הד' בבות [ולהעיר מהמובא באג"ק אדמו"ר הריי"ץ (ח"ו ע' קע"ב) אשר חסידי אדמוה"ז היו קוראים לניגון הידוע של ארבע בבות בשם "שופר של משיח" באמרם שהניגון מעורר את התשוקה לביאת משיח צדקנו] וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הסכים עם זה, ניגנו את הג' תנועות להבעש"ט, ומשסיימו פנה שוב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להריל"ג וכעבור מספר שניות הודיע הריל"ג בשם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שינגנו 'דער מיטעלער רבי'ס ניגון'. ניגנו הקאפיליע, "ימין ה'", "לכתחילה אַריבער", ניגון הכנה, הבינוני, כשכל ניגון ע"פ סימון מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. כשהגיעו לניגון של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ניגנו "אתה בחרתנו", וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עצר את הניגון לאחר שניגנוהו פעמיים וסימן לנגן 'שיבנה'. בתוך שניות נמצא הש"צ הרב משה שי' טלישבסקי שפתח בחזנות 'יהי רצון' כשכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביט לעברו, ועם סיומו, החל לעודד את השירה בתנועות ראשו הק' ומיד הפסיקה וסימן שוב למשהו אחר. ע"פ הוראה מלמעלה ניגנו את 'הוא אלוקנו' לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ומאוחר יותר שוב הפסיקו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

אח"כ הכריזו שבשם כל הקהל ובשם החסידים מכל העולם ובשם כלל ישראל מברכים את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיהיה בריא, והזכות של אדמו"ר הזקן בעל הגאולה והשמחה יתן אצל ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א רפואה קרובה ורפואה שלימה למעלה מדרך הטבע, והתגלות מלך המשיח תהיה מיד ממש בחסד וברחמים. הקהל הכריז "אמן" וגם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ענה "אמן" בפיו הק', והקהל החל לשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

בשלב זה היו כמה דברים שריל"ג הודיע שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א רוצה, ביניהם דבר תורה אודות י"ט כסלו, ואודות ענין שנוגע לזמן, והרה"ח ר' יוסף הלוי שי' וויינברג, הרה"ח ר' י.כ. והרה"ג הרה"ח חבר הבד"ץ ר' יהודה קלמן שי' מארלו, אמרו דברי תורה, חזרו על שיחות ומאמרים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והרב מרלו אף דיבר אודות הפס"ד של משיח.

במשך כל הזמן הגיעו עוד ועוד אנשים ובביהכ"נ נעשה דוחק גדול מאוד, וכולם כאחד מביטים כל העת על כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שבעת הניגונים אמנם היה מעודד וכו' אבל כעת כבר הבחינו שרוצה איזה דבר ואין ברור ומובן לא למזכירים ולא לציבור מה בדיוק רצונו הק'. ופתאום נראה שמתחילים להבין קצת תוכן הבקשה שחסידים האָבן זיך געוואונטשען "מ'זאָל זוכה זיין מכוון זיין"...

ובכל אופן, כיון שהבינו שרצונו הק' הוא שימשיכו לדבר ענינים השייכים לי"ט כסלו, הרב י.כ. שי' קרא את הרשימה (מוגה) משיחת י"ט כסלו תשנ"ב ועוד שיחות, ואמנם במשך הזמן היה ניכר שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מרוצה מזה, וכבר חשבו שנתמלא רצונו הק', אבל אחרי איזה דקות המשיך לתבוע ולבקש (ע"י האופן שבו נראו פניו הק' וע"י תנועת ידו הק' השמאלית בתנועה שלכאורה נכון לומר שהיא תנועה של תמיהה ותביעה).

בזמן זה שהתחילו לחפש להבין את כוונתו הק', היו כאלו שניסו לעשות איזה פעולות כמו להתחיל ניגונים שונים. הרב שמעון העכט הכריז "אבינו מלכנו", כמה מאנ"ש והת' היו סבורים שצריך לומר את הפסוקים וכו', אבל מהשאלות ומהתשובות שענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א היה נראה שכוונתו הק' לאיזה ענין אחר. לכולם היה צער גדול להביט על כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ולראות שממש מתחנן ותובע מהעולם, היינו קהל הנמצאים, איזה דבר, ואין מצליחים להבין את רצונו הק'. וביחד עם זה ראו שכו"כ פעמים השיב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על השאלות שהביא לפניו הריל"ג – "הן", כלומר שבאופן כללי הצליחו לכוון ולהבין אבל בענין זה גופא שבו כן הצליחו להבין, לא הצליחו, מאיזה טעם שיהיה, לכוון בפרטיות יותר עד לידיעת רצונו הק' למעשה בפועל.

וכל העת כשמביטים למעלה אל המרפסת שממנה רואים את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עומד לנגד העיניים, אותו המחזה שכל אחד מבין שהוא הימל'דיק ונפלא במאוד, אבל לעינינו הוא מצב מאוד מצער:

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יושב על הכסא, מבט עיניו הק' מאויים, לשמאלו המזכיר ריל"ג שהוא בעיקר שאל את השאלות השונות, ומאחור ומהצדדים שאר חברי המזכירות – הרחי"ק, הריב"ק והרשמ"ס, וכן המשב"קים הר"מ קליין והר"י ביסטריצקי. הריל"ג מציע רעיון אחר רעיון ורובא דרובא הם כנראה שלא לרצון, רק מפעם לפעם משיב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "יע" וגם אז על השאלות הבאות אומר "ניין" או מראה בידו הק' בתוקף להורות דלא ניחא לי', ובכל ביהמ"ד עומדים צפופים אלפי חסידים כ"י ומביטים בצער ותמהון.

אמנם, במשך השאלות והתשובות הובן שכנראה רצונו הק' שהנוכחים כאן יקבלו עליהם החלטה טובה בענין כללי אבל לא הצליחו להבין באיזה ענין בדיוק. בתחילה חשבו שהכוונה לפעולה מיוחדת בעניני משיח וגאולה או לצורך הרפואה וכו', ואחר המשך של שאלות ומענות הוברר שאין יודעים ואין מבינים.

כל זה נמשך לערך שעתיים מהזמן שהתחילו תפילת מעריב ונחלק לשני חלקים לערך: היינו שבחלק הראשון היה שמחה וניגוני דביקות וכו' ובחלק השני, לערך שעה, היו שאלות ומענות וכולם מביטים ומצטערים. בערך בזמן זה התחיל מישהו, כמדומה בלי שום הוראה, לנגן "צמאה לך נפשי". כולם הצטרפו וזה היה ממש מלא התרגשות וצמאון וכו' שהיה ניכר בדמעות שליש של הרבה מהנוכחים וכו' ובשעה 7:20 לערך סגרו את הוילון בהסכמת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

זה היה לאחרי משך זמן של שעתיים לערך, שכולם נדחקו, וכעת התחילו לצאת מבין הספסלים הדחוקים ולהתפזר קמעא קמעט, עם הצער על הפנים, הן על המאורע במיוחד בלילה זה והן על כללות המצב במשך החודשים האחרונים.

והנה, ברגעים אלו שזה כבר בדרכו החוצה וזה עומד במקומו הקודם כאבן דומם ואין בכוחו לזוז, ופלוני ואלמוני משוחחים זה עם זה ושואלים זה לזה מה פשר הדבר – התחילה שוב מהומה גדולה בביהכ"נ כשנודע שכ"ק אדמו"ר שליט"א ביקש לחזור למקומו...

תיכף ומיד התחיל שוב דוחק גדול ודוחפים וכו' לחזור אל המקומות שבאמצע ביהכ"נ כדי שיהיה באפשרי להביט אל המרפסת שבו יושב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. ברגע שהתגלה כ"ק אדמו"ר מחלך המשיח שליט"א, נראה שוב אותו הציור, שיושב על כסאו ובידו הק' השמאלית מראה תנועה של תמיהה הכי גדולה ותביעה ופליאה...

וכיון שרצונו הק' לא היה ידוע, התחילו לזרום מכל קצוי ביהמ"ד צעטלאַך של רעיונות והצעות ופירושים ואיך לעשות וכו' וממש בלי הפסק נשלחו ריבוי צעטלאַך שלא נראה שהיה יכול להיות במציאות שהמזכיר העומד ליד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יעיין בכולם (הגם שבכו"כ מהם כן הביט במהירות), ומספרים שגם בטלפונים של אלו ששמעו את ההוק-אָפּ בהרבה מדינות טלפנו למרכז השידורים ושלחו הצעות ורעיונות בטלפון ובפאַקס וכו'. בביהמ"ד עמד על שולחן ליד המרפסת של כ"ק אדמו"ר שליט"א הרב חשד"ב ליפסקער והוא ה"מתווך" בין כל הקהל והמזכירים העומדים למעלה.

במשך הזמן היו הרבה שאלות מהמזכיר ומענות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ואלו שעמדו קרוב שמעו בבירור "יע" או "ניין", ומכל זה הובן, בהמשך להנ"ל, שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבקש או החלטה או פעולה באיזה ענין שנוגע לכללות הציבור, ואולי היה מובן כן גם מזה שהביט אל הציבור הרבה וכו'.

כשנמשך הזמן עוד ונמשכו השאלות והמענות הבינו שהענין קשור לשכונת קראון הייטס, כאן צוה ה' את הברכה, והרחשד"ב ליפסקער הכריז על זה שיקבלו החלטות טובות לחיזוק וביסוס השכונה וכו' אבל למרבה הצער היה ניכר שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עדיין לא מרוצה מזה וכנראה שעל עצם ענין השכונה היה מענה מפורש "יע", אבל הפרטים בזה לא הצליחו להבין. המרא דאתרא הרב יהודה קלמן מראלאוו ג"כ הכריז כמה הכרזות אודות חיזוק השכונה ותוספת שיעורים ברבים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות כל חד לפום שיעורא דילי' כפי שיורה לו הרב או המשפיע שלו וגם אודות שלא לעזוב את השכונה וכו', והיה עוד המשך של שאלות ומענות וממוצא דבר היה מובן שהענין קשור בשמירה על בנ"י כאן ובארץ ישראל וכו' וגם בזה הכריזו כמה הכרזות וברכות וכו' הרב י.כ. והרב מארלאוו והרב ליפסקער ועדיין לא כיוונו.

בתוך הדברים היה מובן שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבקש שיעשו איזה ענין של פועל תיכף ומיד במקום הזה, וסברו שהכוונה לארגן מגבית של מעות לטובת חיזוק השכונה והרחשד"ב ליפסקער הודיע על זה ותיכף סידרו מגבית עם קופות של צדקה וכו' ונודע שרבים נתנו סכומים הכי חשובים בגודל ההתפעלות וההתרגשות וכו', אבל שוב מביטים לעבר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וכל הלבבות מתמלאים צער הכי גדול כשרואים בצערו, וכולם, כל הקהל הגדול, רבנים ומשפיעים וחסידים ותמימים – אין ערוך כלל לפניו...

רק בשעה 10:40 נסגר הוילון בהסכמת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שקודם לכן שאלוהו כמ"פ ולא אבה, אבל לא חזר מיד לחדרו אלא כפי שנודע אח"כ היו שאלות ומענות עוד זמן רב (ע"י הריל"ג) וכן שוחח עם הד"ר טישהאָלץ, וב-11:25 חזר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחדרו הק'.

אחרי שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו הק' נשאר הציבור בביהכ"נ במוחות מבולבלים ונבוכים ובלבבות מלאים כאב וסערת רגשות. חלק מהציבור שעמד על רגליו בצפיפות כשש שעות רצופות פנה ללכת איש איש לביתו. רבים אחרים לא יכלו לעזוב את המקום והשתתפו בהתוועדות מרכזית שאורגנה מטעם ביהכ"נ ונקבעה מלכחתילה להתחלת הערב ולמעשה התחילה רק עכשיו כחצות הלילה. ההתוועדות אורגנה ונוהלה ע"י הגבאי הרה"ח ר' זאב כץ, ואחרי לימוד מאמר ברבים ודברי התעוררות וכו' ישבו להתוועד באריכות.

(היומן באדיבות מערכת יומני בית חיינו - 770)

בשורת הגאולה בשידור חי בלוויין

ב' ניסן • "צריך שהעם יכריז יחי המלך"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...