• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

תג: הוידאו היומי

הוידאו היומי / לכתחילה אריבער

היום ב' אייר, מציינים את יום הולדתו של הרבי המהר"ש (רבי שמואל, הרבי החמישי בשלשלת נשיאי חב"ד), שטבע את הפתגם הידוע "לכתחילה אריבער" (=מלכתחילה מלמעלה) צפו בקטע משיחה בה מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את הפתגם

הוידאו היומי / מצווה בכל יום מימי החודש

ראש חודש אייר. בימי חודש זה אנו מוצאים מצווה מיוחדת אותה מקיימים מידי יום. ובכך מתייחסים ימי חודש אייר משאר החודשים

הוידאו היומי / ברכה מיוחדת

ר' שמשון סטאק, איש חסד, מעסקני קראון הייטס, מנהל קרן חברת שמחת שבת ויום טוב, שעסק גם בשידוכים, ייעוץ בשלום בית, ובשמירה על ההאיחזות היהודית בשכונת קראון הייטס. זכה באופן תדיר ליחסו המיוחד של הרבי שליט"א מלך המשיח. בהזדמנות זו בירך ברכה מיוחדת

הוידאו היומי / ידיעה מאש"פ

כ"ח ניסן ה'תש"נ. הרבי שליט"א מלך המשיח מפתיע בשיחת קודש וחושף כי התקבלה הודעה שאש"פ מתכננים לפגוע ביהודים... לכן צריך להוסיף בעניני תורה ומצוות

הוידאו היומי / רגעי הגאולה

ערב כ"ח ניסן: קטע מהשיחה המיוחדת שנאמרה ההתוועדות פורים תשמ"ז, בה הרבי שליט"א מלך המשיח קורא להוסיף בעוד מעשה להבאת הגאולה

הוידאו היומי / כוס של ברכה

מידי מוצאי חג (ארבע פעמים בשנה) מחלק הרבי שליט"א מלך המשיח מ'כוס של ברכה', יין מכוסו האישי לאלפי העוברים. לקט קצר מהחלוקה המסעירה

הוידאו היומי / חלוקת המצות

מידי שנה, בערב פסח לאחר חצות, נאפות המצות עבור הרבי שליט"א מלך המשיח.לאחר תפילת מנחה מחלק הוא מהממות לעורכי הסדרים, וכן לקהל באמצעות חברי ה'כולל'

הוידאו היומי / הכרזה במוצאי החג

מוצאי יום טוב. הרבי שליט"א מלך המשיח מורה להכריז 'א גוט מועד' ומעודד את שירת ההמונים 'ושמחת בחגך' בתנועות עידוד נמרצות

הוידאו היומי / י"ג ניסן: הילולת הצמח צדק

היום, י"ג ניסן מציינים את יום הילולת הרבי הצמח צדק (הרבי השלישי בנשיאי חב"ד) שקרוי על שם ספרו המפורסם. בהזדמנות אמר הרבי שליט"א מלך המשיח (הקרוי על שמו) ששתי שמותיו רומזים על משיח צדקנו

הוידאו היומי / 120 שנה

צפו בקטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, בהתוועדות כ' חשון תשמ"א אז ציינו 120 שנה להולדת הרבי הרש"ב.

הוידאו היומי / הרבי שליט"א מלך המשיח במעמד 'מים שלנו'

תיעוד מיוחד מהנהגותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח בעת שאיבת 'מים שלנו' לאפיית המצות אותם שולח לסדרים הנערכים ברחבי העולם

הוידאו היומי / חלוקת דולרים לטנקיסטים

הטנקיסטים, הם החסידים היוצאים להפיץ את היהדות על גבי הניידות המיועדות לכך, הנקראים 'טנקי המצוות'. בסיום התוועדות י"ג ניסן תשמ"ה העניק להם הרבי שליט"א מלך המשיח דולרים על מנת לחלקם לקהל

הוידאו היומי / אדם בעל-הבית על עצמו?

תנסו לומר היום לאדם 'מערבי' שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל מסתבר שזה המציאות... וההוכחה לכך פשוטה מאד! קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח י"ב תמוז תשד"מ

הוידאו היומי / הכרזת יחי המלך

היום, ב' ניסן יום הסתלקותו של הרבי הרש"ב וקבלת הנשיאות של הרבי הריי"ץ (הרבי השישי). בשיחה שנשא הרבי שליט"א מלך המשיח (ב' ניסן תשמ"ח) 68 שנה לאחר תחילת הנשיאות של הרבי הריי"ץ, גילה: שהעם יכול לפעול חיים במלך! ולפעות את ההתגלות של המלך! וזאת ע"י ההכרזה "יחי המלך"

הוידאו היומי / מה גורם לאינתיפאדה?

ראש עיריית אריאל מר רון נחמן מגיע ל'חלוקת השטרות' אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. כ"ו אדר ב' תשמ"ט. כאשר הרבים שומעים שרוצים לדון איתם על שאלת ארץ ישראל, זה מעודד את הטרור

הוידאו היומי / כשיהודי מתחייב - הקב"ה עוזר לו לשלם

כ"ה תשרי תשמ"ו, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכשיהודי מחליט לעזור / לתרום ליהודי אחר, גם אם (כרגע) אין ביכלתו ועושה זאת במסירות נפש, הקב"ה מסייע לו

הוידאו היומי / עידודים לילדים

כ"ד אדר תש"נ, הרבי שליט"א מלך המשיח בתפילה עם הילדים. תפילה לאחר כינוס ילדים במהלכה עודד בצורה מיוחדת את שירת הילדים כולל בסוף התפילה

הוידאו היומי / מתי לא להיות 'שמח בחלקו'

רבה של קריית מלאכי, הרב גרשטקורן מגיע אל הרבי שליט"א מלך המשיח ומספר לו על הצלחת מוסדות חב"ד בעיר. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר לו שבעינינים כאלו אסור להיות 'שמח בחלקו'

הוידאו היומי / כינור של הגאולה

בהתוועדות י"א ניסן תשמ"ב מתייחס הרבי שליט"א מלך המשיח ללימוד הנלמד בחסידות על המילים 'ויהי ביום השמיני' הרומזים כדברי המדרש לגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / טוב, כמו הבעל שם טוב

מר מנשה קורן, מנהל אגף החינוך בחיפה ועבר בחלוקת הדולרים לברכה ואמר "אני אחראי בעיקר שילדי ישראל ילמדו יהדות". הרבי שליט"א מלך המשיח משיב לו: "זה דבר נכון מאוד..."

הוידאו היומי / בקשה לזירוז הגאולה

הרבי שליט"א מלך המשיח מורה אשר כל אחד, צריך להוסיף ולהרחיב בית מדרש או בית כנסת, ובאם אין כזה בסביבתו אזי לדאוג לפתוח אחד שכזה

הוידאו היומי / שמחה בכל חודש אדר

פורים תשל"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד מתוך הכתוב במגילת אסתר "החודש אשר נהפך להם" כי השמחה של חודש זה צריכה להמשיך גם לאחרי חג הפורים

הוידאו היומי / יחידות כללית

קטע קצר ממהלך ה'יחידות כללית' במהלכה עובר יהודי המבקש ברכה לרפואת אחותו. הרבי שליט"א מלך המשיח שואלו האם בפסח הוא יישאר בניו יורק? וכאשר הוא עונה שהוא נוסע לארץ הקודש אז הוא עונה לו "אולי תקחו איתכם את משיח?"

הוידאו היומי / זמן השיא

"בהמשך למה שדובר בהתוועדות פורים, שכעת זה זמן השיא לברית משיח. זקוקים לעוד, מעשה אחד קטן" קטע מהיחידות כללית ט"ז אדר תשמ"ז

הוידאו היומי / שמחת פורים

קטע וידאו מהתוועדות חג הפורים תשמ"ב. הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש שאחד המשתתפים יוציא את הקהל כולו ידי חובת 'עד שלא ידע' ולאחר מכן מעודד בחוזקה את שמחת הקהל

הוידאו היומי / קריאת המגילה

צפו בתקציר 'יומן וחדאו' מתפילת שחרית בחג, הפורים תשמ"ז, החל מכניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח עם המגילה בידיו ועידוד שירת 'ויהי בימי אחשורוש' ועד לסיומה

הוידאו היומי / יהודי - ללא פירושים

לרשום יהודי בגלוי בלי ראשי תיבות. דו שיח מרתק במיוחד של שני 'ידידי ליובאוויטש' מאוסטרליה עם הרבי שליט"א מלך המשיח: "אני לא רואה את זה כברכה, אלא כתביעה"

הוידאו היומי / החודש הניסי שהתהפך לטובה

חג הפורים חולל מהפך לא רק באותו יום בו ניצלו היהודים, ולא רק להמשך ימי החודש, אלא פעל למפרע שכל ימי החודש גם אלו רותם אנו מציינים לפני פורים, נכללים בחודש שהתהפך לטובה

הוידאו היומי / קידוש הלבנה

הנהגותיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח בעת קידוש הלבנה. על קיום מצוה זו, אומר בשיחת ש"פ נח תשנ"ב: "כשעושים חשבון צדק בסיומו של השבוע הראשון לעבודה בעולם.. ובאים למסקנא שאין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו - צריך הדבר להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה, "שהם עתידים להתחדש כמותה""

הוידאו היומי / הכנות לשבת

המיוחדות של יום שישי מכל ימי השבוע הוא שבו עושים את ההכנות לקראת שבת קודש. אשה יהודיה משתדלת שיהיו מאכלים מיוחדים לכבוד יום שבת - יום קדוש. משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח

הוידאו היומי / הכנות לפורים

הוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח. משיחת י"ג אדר שני תשמ"ט, על ההכנות הנדרשות מכל אחד לקראת חג הפורים שיהיה "אורה ושמחה וששון ויקר". וגם: עידוד ניגון שמחה בהתוועדות חג הפורים תשל"ג

הוידאו היומי / לא נפרד ממך!

הוידאו היומי עם הרבי שליט"א מלך המשיח: קטע מיוחד מתוך כנס ילדים לקראת חג הפורים תשד"מ. המנחה הרב העכט מעמיד את הילדים על רגליהם כדי להכריז נרגשות: "לא נפרד ממך - אנו עמך"

הוידאו היומי / קרבנות בזמן הזה

דווקא 'קלקלתן' - העובדה שאין ביכולת האגם להגיע לבית המקדש ולהקריב קרבנות, 'זוהי תקנתן' - מאפשרת לו להגיע ל"הקרבת הקרבן" בשלימות באמצעות תפילה, כמו שנאמר 'ונשלמה פרים שפתינו'

הוידאו היומי / קרבנות בבית המקדש

הרבי שליט"א מלך המשיח בפגישה עם האדמו"ר מערלוי במהלך מעמד חלוקת השטרות לצדקה, ה' אדר שני תשמ"ט: להתכונן לעבודת הקרבנות בבית המקדש

הוידאו היומי / גאולה בתחילת החודש

ראש חודש אדר שני. הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על יום זה (בשנת תשמ"ט) כיום בו אפשר לפעול את כל המצטרך - הגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / להביט בעין טובה

הרבי שליט"א מלך המשיח ליהודי שביקש, ברכה לקראת ניתוח שצפוי לעשות בעיניו: יש להסתכל על כל יהודי ב'עין טובה' וזה יהפוך את הראיה לטובה יותר

הוידאו היומי / שלום בכל העולם

כ' מנחם אב תשמ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר כי אהבת ישראל היא, כדברי החסידות, גם ליהודי ממקום אחר בעולם אותו לא ראה ולא הכיר. האחדות בין היהודים כולם, תביא לשלום גם בין האומות

הוידאו היומי / קהל גדול ישובו הנה

הרבי שליט"א מלך המשיח: "זה עת המסוגל ביותר וביותר שתתקיים הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש", אנו כבר רואים את קיבוץ היהודים מכל רחבי תבל לארץ הקודש

הוידאו היומי / לחפש את אבא

קטע משיחת ט"ו בשבט תשל"ו בו מדבר הרבי שליט"א מלך המשיח על הזעקה לגאולה. ישנו משל מהמגיד ממעזריטש על כך שאב מסתתר מבנו כדי שזה יחפשו, אך כשהוא אפילו לא מחפשו, הרחמנות גדולה יותר

הוידאו היומי / מלכויות מתגרות זו בזו

במהלך התוועדות י"ט כסלו תשד"מ, מכריז הרבי שליט"א מלך המשיח, על ההוראה לכל יהודי: לאור המצב המתוח בעולם, יש להוסיף לפני התפילה את הקטע: "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך"

הוידאו היומי / למה נקראת המגילה על שם אסתר

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר בשיחת פורים תשמ"ג מה ניתן ללמוד מכך שהמגילה נקראת דווקא על שם אסתר ולא נקראת גם על שמו של מרדכי ומה המסר מכך לכל אשה

הוידאו היומי / חמימות של קדושה

מארגני הקונצרט השנתי 'האסק' לטובת ילדים בעלי צרכים מיוחדים, מגיעים אל הרבי שליט"א מלך המשיח לקבלת ברכה לקראת האירוע, אך מתברר כי הזמר מרדכי בן דוד ורדיגר הצטנן ומבקש ברכה להבריא

הוידאו היומי / אדר - חודש מצליח

לרגל חודש אדר, וסגולתו הידועה כחודש אשר בו יש חוזק לעם ישראל, קטע ממעמד חלוקת השטרות לצדקה ודברי הרבי שליט"א מלך המשיח לשגריר ישראל באו"ם, בנושא זה.

הוידאו היומי / ה'ויקהל' האמיתי

עם כניסתנו לשבוע פרשת ויקהל, קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ג אדר תש"נ (ביחידות) על עבודת ה'ויקהל' של כל אחד עם סביבתו

הוידאו היומי / לוחות הברית בגאולה

קטע משיחת ט"ו אדר ראשון תשנ"ב בו מאחל הרבי שליט"א מלך המשיח שתיכף ומיד נראה ונמשש בגאולה האמיתית והשלימה את הלוחות הראשונות, הלוחות השניות וגם את שברי הלוחות המעידים על מעלת התשובה

הוידאו היומי / הצדקה - מצוה של כל בני אנוש

הרבי שליט"א מלך המשיח למתמודד לנשיאות ארגוואי: הצדקה היא מצווה של כל בני אנוש. וגם מהי מעלתה של מצווה זו

הוידאו היומי / חינוך מגיל קטן

קטע קצר מתוך ההתוועדות המיוחדת שקיים הרבי שליט"א מלך המשיח, בפורים קטן י"ד אדר ראשון תשמ"ז. בו מדובר על מעלת פורים קטן שנקרא בשם זה וההוראה לחינוך הקטנים

הוידאו היומי / חלוקת קונטרס ואתה תצוה

יומן וידאו המסכם את מעמד חלוקת קונטרס ואתה תצוה. על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח לכל אחד ואחת בפורים קטן תשנ"ב.

הוידאו היומי / 'מזל' של יהודי

על חודש אדר נאמר בהלכה בו 'בריא מזלו' - חודש בו יש חיזוק ותוקף למזל של כל יהודי. הדרישה של כל היהודים היא להיות בבית המקדש, בגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / שירה מתוך שמחה

משמח אלוקים ואנשים. הזמר מרדכי בן דוד, מקבל את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח להצלחת העסק ולהוסיף בשמחה אצל יהודים

הוידאו היומי / די למסירות נפש

לאחרי כל העילויים וההפלאות שבקידוש השם ברבים . . זועקים בני ישראל להקב"ה: עד מתי?!... היתכן שלאחרי אריכות הגלות המר זקוקים עדיין למסירות נפש על קידוש השם של אשה צעירה אמא לילדים קטנים?!

הוידאו היומי / צריך להיות שמח

לקט קצר של אישים שונים שהגיעו לרבי שליט"א מלך המשיח בחלוקת השטרות לצדקה, ומקבלים הוראה שיש לשמוח, להיות ב'מרה לבנה'

הוידאו היומי / תוספת של חודש אדר

על המעלה המיוחדת שבשנה זו, שנת העיבור בה מתווסף חודש אדר נוסף. שני החודשים הינם שווים בשמם ובענינם, אלא שבחודש השני נוספו המצוות של חג הפורים. מתוך שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח כ' חשון תשד"מ

הוידאו היומי / היארצייט של הרש"ג

בליל ו' אדר ראשון תשנ"ב, נשא הרבי שליט"א מלך המשיח שיחת קודש מעל גבי בימת, ולאחר מכן ירד למקום חלוקת השטרות הקבוע ליד בימתו, כשלפתע פתח בשיחה מיוחדת על הרש"ג

הוידאו היומי / ואתה תצוה

קטע קצר מסיום השיחה בח' אדר תשמ"ח שנאמרה בביתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בו הוא מאחל שנזכה בקרוב לרקוד עם כל הקופות צדקה בגאולה

הוידאו היומי / מרבים בשמחה

לקט של דברי הרבי שליט"א מלך המשיח לאישים שונים בענין חודש אדר ו'מרבים בשמחה'. לא רק להיות בשמחה אלא יש להרבות בשמחה, במיוחד בשנה זו בה יש שני חודשי אדר

כל יהודי צריך להיות עשיר

שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני שלושים שנה בדיוק, ביום ב' אדר ראשון תשנ"ב, בו הוא מגלה את הקשר בין פרשת השבוע לחודש אדר. מדוע התורה פותחת את התרומות דווקא בזהב למרות שהסדר הוא מהקל על הכבד

הוידאו היומי / להרבות בשמחה

לרגל חודש אדר, בו יש את הציויי "מרבים בשמחה", קטע מחלוקת השטרות לצדקה, בו מורה הרבי שליט"א מלך המשיח, כל המרבה בשמחה הרי זה משובח

הוידאו היומי / שישים ימים של שמחה

בוידאו היומי של הרבי שליט"א מלך המשיח: קטעים מיום ראש חודש הראשון של אדר ראשון בשנת תשנ"ב (כמו הקביעות בשנה זו) והשיחה המפתיעה לפני חלוקת הדולרים

הוידאו היומי / 13 דולרים...

והיום בוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח: על מה העניק לר' בערל' וייס 13 דולרים (זה חזר על עצמו שלש פעמים) וגם ביקור האדמו"ר מזידיטשוב

הוידאו היומי / ההוראה מהפרשה: ועשו לי מקדש

קטע משיחת כ"ה שבט תשנ"ב, עם ביטויים מיוחדים על הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תיכף ומיד ממש "עם כל הפירושים שבמי"ד, ועם כל הפירושים שבממ"ש"

הוידאו היומי / דורות של רבנים

קטע מתוך מעמד חלוקת השטרות לצדקה (בביתו) ד' כסלו תשמ"ט. כאשר אחד הרבנים סיפר שהוא מגיע לאחר דורות רבים של רבנים ששימשו בקודש

הוידאו היומי / כינוס השלוחות תנש"א

קטע קצר מהשיחה המיוחדת שהרבי שליט"א מלך המשיח אמר לשלוחות, בכינוס, השלוחות בשנת תנש"א. לאחר, השיחה שארכה כ25 דק' חילק דולרים לכל הקהל

הוידאו היומי / הזמן הכי נעלה

קטע קצר משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום כ"ה שבט תשנ"ב (לפני שלושים שנה בדיוק) עם ביטויים מיוחדים על הגאולה האמיתית והשלימה

כיצד עושים את 'חנוכת הבית'?

הרבי שליט"א מלך המשיח מדריך כיצד לקיים את חנוכת הבית בכדי שיהיה הבית ל"בנין עדי עד" - להביא בערב החתונה ילדי תלמוד תורה עם המלמד לחדר הזוג, וללמוד ולומר שם "קמץ א' א"

הוידאו היומי / הדרכת החיילים

מדהים. צ'אפלין יהודי, האחראי על שירותי הדת לחיילים אמריקאים המוצבים בפרנקפורט, מגיע לחלוקת דולרים. הרבי שליט"א מלך המשיח מזכיר לצ'אפלין שהוא כבר כתב לו פעם. בתחילה, הצ'אפלין אינו זוכר זאת, אך הרבי שליט"א מלך המשיח מתעקש: "לפני שנתיים"!

הוידאו היומי / הקרן על שם הרבנית

בהמשך ליום הילולת הרבנית, קטע וידאו המתאר את האירועים ביום כ"ג שבט ה'תש"נ. ההודעה המפתיעה לאחר תפילת ערבית, חלוקת הדולרים, וההכרזה בתחילתה ובאמצעה

הוידאו היומי / הרבנית חיה מושקא ע"ה

הוידאו היומי, בעריכת 'לראות את מלכנו': קטעי וידאו מהלוויה ומיום סיום ה'שבעה'

הוידאו היומי / בזכות נשים צדקניות

ערב כ"ב שבט, יום ההילולא של הרבנית מרת חיה מושקא ע"ה: קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח על הלימוד שיש מדרכה, וכיצד בזכות הליכה בדרך זו נזכה לגאולה

הוידאו היומי / אריכות ימים ושנים טובות

מה ענה הרבי שליט"א מלך המשיח לחסיד שסיפר על מצבו הרפואי, כיצד הגיב להצעה שיתנו לו את השנים הטובות על חשבון החסיד ומה ייעץ לעשות עם צוואת הסבא

הוידאו היומי / לחיות כל יום מחדש

איך בן אדם יכול למצוא בתוכו כוחות וחיות בעבודת ה' בכל יום מחדש לאחר שהוא עשה זאת אתמול ושלשום? איך אפשר לגרום שהפעם ההחלטות טובות שלי יצאו לפועל

הוידאו היומי / שלום של משיח

והיום בוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח: "שיהיה בשעה טובה, באופן קל ותינוק בריא!ואל תשכח לדווח אם זה בן או בת"

הוידאו היומי / מתן תורה

והיום בוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח, לרגל פרשת יתרו בה קוראים על עשרת הדיברות, קטע משיחת י"ט כסלו תשמ"ב לפני 40 שנה, על מתן תורה

הוידאו היומי / ט"ו בשבט

הוידאו היומי של לראות את מלכנו, לרגל יום ראש השנה לאילן חמשה עשר בשבט. צפו בקטע וידאו - באמצע התוועדות ט"ו בשבט, הרבי שליט"א מלך המשיח קם ממקומו ונותן מגשי פירות עבור כינוס ילדים בט"ו בשבט...

הרבי שליט"א מלך המשיח בהלויית גב' פוזנר

הוידאו היומי: תיעוד מהשתתפות הרבי שליט"א מלך המשיח בהלוויות השליחה גב' חיה פויזנר (אמו של הרב זושא שנלב" ע ביום שישי האחרון)

הוידאו היומי / יהדות קליבלנד

והיום בוידאו היומי: שני 'בעלי-בתים' מכובדים מקליבלנד, מנסים לשכנע את הרבי שליט"א מלך המשיח - במשך שלוש דקות - שישלח להם שליח (ר' לייבל אלבסקי). אך הרבי שליט"א מלך המשיח לא משתכנע... מעניין במיוחד

הוידאו היומי / תפקיד מיוחד

והיום בוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח: קטעי וידאו מיוחדים ממעמד קבלת אזרחות ארצות הברית, לרבי הריי"צ, ב-770, כאשר באו אליו במיוחד על מנת להעניק לו את האזרחות. וגם: מתמודדים לתפקידים בעיריה ובממשל מבקשים את ברכתו הק' להצלחה בהתמודדות ושומעים על תפקידם המיוחד, ומה קורה עם מי שאינו רץ לשום תפקיד?

הוידאו היומי / י' שבט

היום בווידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח: לרגל י' שבט יום ההילולא של הרבי הריי"צ "ביום ה'הסתלקות' הוא פועל פעולות בקרב הארץ! היום שהתקבל אצל חסידים שהרבי שליט"א מלך המשיח מקבל את הנשיאות!

הוידאו היומי • ט"ז אייר תשע"ח

קטע משיחת כ"ג ניסן תשמ"ח, שם מדבר הרבי מלך המשיח שליט"א אודות כל אלו שפועלים בעניני הפצת המעיינות, ושלחו לכאן דוחו"ת, זה הזמן והמקום לאשר שהכל מתקבל ומוזכר כל אחד לפי עניינו • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+ • לצפייה

הוידאו היומי • ט"ו אייר תשע"ח

לאנרגיה יש תכונה שהיא פועלת דחיפה באדם • קטע מיוחד מסיום יחידות לגבירים בתאריך ד' תשרי תשמ"ז, בו אומר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א לפרופ' ירמיהו ברנובר כי התכונה של אנרגיה פועלת דחיפה באדם, וצריך לנצל את זה לטובת חב"ד • וכן קטע מיוחד מעידוד "יחי אדוננו" בט"ו אייר תנש"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+ • לצפייה

הוידאו היומי • י"ד אייר תשע"ח

לכבוד פסח שני אנו מגישים קטע משיחת י"ד אייר תשמ"ח, בה מדבר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א אודות מצוות הקרבת הקורבנות בגאולה האמיתית בקרוב ממש בבית המקדש היכן שהקריבו פסח ראשון פסח שני • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+ • לצפייה

ט"ו שבט • ארץ הקודש מלאה באבנים טובות ומרגליות

בקשר עם חמישה עשר בשבט "ראש השנה לאילנות", אנו מפרסמים קטע וידיאו מיוחד משיחתו הקדושה של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א נאמרה בט"ו שבט תשנ"ב, בה מדבר המלך על כך שנמצאים אבנים טובות בארץ וצריך רק לחפש אותם ● מתוך הווידאו היומי בעריכת "לראות את מלכנו" • הכתבה המלאה

הוידאו היומי • ד' סיון תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • ג' סיון תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • א' סיון תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ט אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ח אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ז אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ו אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ה אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ג אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ב אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ"א אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • כ' אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפייה בוידאו

הוידאו היומי • ט"ז אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ח"י' אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

יש זוכים בקמפיין הגדול "רבי יומי" • כל הפרטים

התרגשות גדולה היתה אתמול במערכת "לראות את מלכנו" כאלף איש השתתפו בקמפיין הגדול של הפקת "רבי יומי", במלאות שלוש שנים למיזם הנפלא שבזכותו נחשפים עשרות אלפי יהודים מידי יום לוידאו מהרבי מלך המשיח שליט"א. אתמול נערכה ההגרלה • כל הפרטים

הוידאו היומי • ז' אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ו' אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ה' אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ד' אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ב' אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • א' אייר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ל' ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ט ניסן

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ז ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ה ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ג ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • כ' ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • י"ח ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • י"ז ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • י"ד ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • י"ג ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • כ"ד ניסן תשע"ז

הוידאו היומי: קטע יומי מיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • י"א אדר תשע"ז

הוידאו היומי: יומן מצולם מתענית אסתר במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנת תשמ"ז. חלוקת מטבעות לצדקה, תפילת מנחה ודברי כיבושין • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+

הוידאו היומי • י' אדר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע מהתוועדות קודש של כ"ק הרבי מלך המשיח שליט"א בה ניגשו לקבל ברכה עבור הרב שלום דובער הלוי וולפא, שהיה שרוי באותה עת בחובות עצומים וביקש ברכה עבורו • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם למספר 725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ט' אדר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע משיחת קודש של כ"ק הרבי מלך המשיח שליט"א בתאריך כ' מר-חשון תשד"מ בה מעורר הרבי על קבלת החלטות טובות, וכשמקבלים הקב"ה פותח צינורות חדשים וכוחות חדשים • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם למספר 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ח' אדר תשע"ז

הוידאו היומי: קטע מחלוקת דולרים בה נראית ג'ניס רוביטסון ממנהיגות הקהילה השחורה בארה"ב שהגיעה אל כ"ק הרבי מלך המשיח שליט"א לחלוקת דולרים. ומדוע הרבי העניק לה שני דולרים עבור הוריה? • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ז' אדר תשע"ז

הוידאו היומי: מראות קודש מנשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם למספר 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ג' אדר תשע"ז

הוידאו היומי: מראות קודש מנשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם למספר 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ד' אדר תשע"ז

הוידאו היומי: מראות קודש מנשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם למספר 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

הוידאו היומי • ב' אדר תשע"ז

הוידאו היומי: מראות קודש מנשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם למספר 9725868780099+ • לצפיה בוידאו

צפו: הוידאו היומי • כ"ט סיון תשע"ו

מה שתובעים מיהודי, זה דבר והיפוכו: תובעים ממנו שיצעק ויצעק בכל כוחות נפשו האלוקית, ואומרים שאף על פי כן, צריכה להיות שמחה גדולה ביותר, שמחה אמיתית, לא חס ושלום שמחה מעושה, ובאותם רגעים של שמחה, יש לסלק, ברגעים אלו ובשעות אלו, את כל הענינים המבלבלים לשמחה, וזה גם ימהר ויזרז את פריצת גדר הגלות, וימהר את ביאת משיח צדקנו

צפו: הוידאו היומי • כ"ח סיון תשע"ו

יומן אירועי כ"ח סיון תשנ"א במרכז חב"ד העולמי, 770 ברוקלין ניו יורק, מיובל 50 שנה לביאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לארצות הברית.

צפו: הוידאו היומי • כ"ז סיון תשע"ו

מברך את הרבי שליט"א מלך המשיח לרגל יובל ה50 לביאתו צלחה לארצות הברית, ומבקש שהרבי שליט"א מלך המשיח יתוועד בבית המקדש. הרבי שליט"א מלך המשיח עונה מיד בהנהון ראש של הסכמה "עם כלל ישראל".

צפו: הוידאו היומי • כ"ד סיון תשע"ו

גם אם יש לזה הרבה סיבות טובות, איפה הוא נולד, והתחנך, וכל זה בהשגחה פרטית מאת ה'. למרות זאת, כל יהודי יכול בשניה אחת להתעלות למעלות הכי גבוהות של עם ישראל בגלוי, ולהראות שהוא שייך ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש", על ידי החלטה טובה אחת.

כ"ט אדר א': ההצעה הבקשה והזירוז!

חוזרים עוד הפעם על הבקשה, ההצעה והזירוז: לייסד ולהגדיל את ה'מקדש מעט' רגע לפני הגאולה. • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+

כ"א אדר א': לבצע מיד את מאמר מרדכי!

הוידאו היומי כ"ו אדר א'. שואל הרבי שליט"א מלך המשיח מדוע נקראת המגילה דווקא על שם אסתר, ולא על שם מרדכי ואסתר? הרי אסתר ביצעה את מאמר מרדכי! הוראה נפלאה לנשי ובנות ישראל. • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+

כ"א אדר א': אדר חודש מצליח

למעמד חלוקת הדולרים ב-770, הגיע מר יורם ארידור, שגריר ישראל באו"ם לבקש ברכה. הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר לו שבחודש אדר גובר מזלם של ישראל ובפרט בשנה מעוברת בה ישנם 60 יום של חודש אדר. • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+

כ' אד"ר: לפני שאתה הולך לישון - עשה "שטורעם" על פורים

הוידאו היומי כ' אד"ר תשע"ו. במהלך התוועדות פורים, בי"ד אדר א' תשמ"ו (לפני שלושים שנה), מעורר הרבי שליט"א מלך המשיח לערוך שטורעם ורעש הכי גדול על כך שנמצאים שלושים יום לפני פורים, במסר שיגיע לכל יהודי. • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+

י"ט אד"ר: 30 יום לפני החג

הוידאו היומי י"ט אד"ר. הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר על החשיבות ללמוד את הלכות החג שלושים יום לפני ולהרעיש בנוגע לזה. • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+

י"ג אד"ר: חלוקת קונטרס פורים קטן

חלוקת מאמר דיבור המתחיל "ואתה תצוה – תשמ"א", אשר אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בהתוועדות ש"פ תצוה, יו"ד אדר־ראשון ה'תשמ"א, ויצא לאור מוגה ב"קונטרס פורים קטן. מאמר זה הוא האחרון לפני כ"ז אד"ר תשנ"ב, אשר הגיה וחילק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בידו הק' לכאו"א מישראל אנשים נשים וטף אור לפורים קטן תשנ"ב, בצירוף חתיכת 'לעקאח' וב' שטרות של דולר לצדקה. • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+

י"ב אד"ר: גבולות שמורים ובטוחים

הוידאו היומי י"ב אדר ראשון. הרבי שליט"א מלך המשיח דורש ליצור גבולות שמורים ובטוחים להגנה על תושבי ארץ הקודש, וזאת דווקא ע"י ממשלה צרה.

הוידאו היומי כ' תמוז: מדוע חלוקת הארץ היא ב"גורל"?

בהתוועדות פרשת פנחס בשנת תשמ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר מה הוא ענין הגורל בעבודת האדם, ומה היא הסיבה שחלוקת הארץ היתה צריכה להיות באופן זה דווקא. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הוידאו היומי ה' אב: הילולת האר"י ז"ל החי

הקשר המיוחד לדורנו - אחד משמותיו של נשיא הדור (הרבי הריי"צ, "יוסף יצחק") הוא כשם האר"י החי. יצחק - מורה על שלימות שכר העבודה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הוידאו היומי כ"ה תמוז: בפני הציבור כמו בפני השכינה

בהתוועדות עם הרבי שליט"א מלך המשיח ט"ו תמוז תשמ"ב, נכח החזן טלישבסקי ביחד עם אביו. הרבי שליט"א מלך המשיח ציווה לחזן לנגן ולאחר מכן במקום לעודד את הקהל שימשיך בשירה אמר, שבהכל אדם מתקנא חוץ מבנו, אך כדי לצאת ידי חשש דחשש החליט לכבד גם את האב שישיר "יהי רצון מלפניך ה' א-לקינו וא-לוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימניו ותן חלקנו בתורתך".

הוידאו היומי ה' תמוז: ניגון ניע ז'וריצי עם הרבי שליט"א מלך המשיח

אצל חסידים נתקבל ומהם נתפשט בכל העולם - שחודש תמוז הוא חודש הגאולה, על-ידי נשיא הדור.... כבר צחצחו את הכפתורים ונמצאים במצב של עמדו הכן כולכם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הוידאו היומי ג' אב: לא יאומן כי יסופר

הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש בחלוקת הדולרים מיהודי שימשיך להוציא ספרים לאור. כמו-כן, מברך לזרעא חיא וקיימא. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הוידאו היומי כ"ד סיון: בנימין בן יחיד

רמת גן - גן, מלשון גנוני (דירת החתן) שיהיה באתי לגני. קטעים נבחרים של הרבי שליט"א מלך המשיח עם המזכיר ר' בנימין קליין. בחסות: "לראות את מלכנו" יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!