• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

הוידאו היומי / קרבנות בבית המקדש

הרבי שליט"א מלך המשיח בפגישה עם האדמו"ר מערלוי במהלך מעמד חלוקת השטרות לצדקה, ה' אדר שני תשמ"ט: להתכונן לעבודת הקרבנות בבית המקדש
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יצויין כי במהלך שיחתם, אמר לו הרבי שליט"א מלך המשיח שעליו לפסוק שמשיח יבוא, מכיון שרבים צריכים לו. ומה שכתוב כי יש איסור לדחוק את הקץ, אין זה אמור לפני זמן הקץ - אבל כיום, כשכבר כלו כל הקיצין, אין איסור. לאחר שיפסוק, ידאג גם לקיום הפסק, ואף ישלח את שמש בית הדין לצורך זה...

האדמו"ר מערלוי נענה בתגובה כי הוא מצטרף לפסקו של הרבי שהמשיח צריך לבוא, אך הרבי שליט"א מלך המשיח אמר לו כי אל לו לתלות זאת ביחיד - ברבי, ועליו לפסוק בעצמו. 

בסיום השיחה אמר האדמו"ר: "רבינו, תוליכנו כולנו לקראת משיח צדקנו". 

גאולה בתחילת החודש

לכתחילה אריבער

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...