• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג אדר א' התשפ"ד (03.03.2024) פרשת ויקהל

צפו: הוידאו היומי • כ"ז סיון תשע"ו

מברך את הרבי שליט"א מלך המשיח לרגל יובל ה50 לביאתו צלחה לארצות הברית, ומבקש שהרבי שליט"א מלך המשיח יתוועד בבית המקדש. הרבי שליט"א מלך המשיח עונה מיד בהנהון ראש של הסכמה "עם כלל ישראל".
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מברך את הרבי שליט"א מלך המשיח לרגל יובל ה50 לביאתו צלחה לארצות הברית, ומבקש שהרבי שליט"א מלך המשיח יתוועד בבית המקדש. הרבי שליט"א מלך המשיח עונה מיד בהנהון ראש של הסכמה "עם כלל ישראל".

הרב חיים גוטניק מאוסטרליה מציג לפני הרבי שליט"א מלך המשיח שופט יהודי מסידני, שעוזר לחב"ד. הרב גוטניק מעיר שהנ"ל היה אצל הרבי שליטא מלך המשיח ביחידות עשרים שנה לפני כן, והרבי שליט"א מלך המשיח שואל אותו מיד האם הוא זוכר מה שדובר איתו ביחידות.
הנ"ל מהנהן בחיוך שכן, והרב שליט"א מלך המשיח אומר לו, שאם כן, ימשיך עוד יותר לעשות את מה שהרבי שליט"א מלך המשיח ביקש ממנו לפני עשרים שנה, ואם הוא ישכח מה דובר, שיקבל על עצמו החלטה טובה.
בהמשך, מציג הרב גוטניק לפני הרבי את "מר נובק", שמחזיק את הישיבה, וגם הוא מקבל ברכה ודולר. לאחר מכן, הרב גוטניק מברך את הרבי שליט"א מלך המשיח לרגל יובל ה50 לביאתו צלחה לארצות הברית, ומבקש שהרבי שליט"א מלך המשיח יבנה את בית המקדש, ויקריב שם קרבן תודה, ושהרבי שליט"א מלך המשיח יתוועד בבית המקדש. הרבי שליט"א מלך המשיח עונה מיד בהנהון ראש של הסכמה "עם כלל ישראל".
בהמשך, עובר הבן הצעיר של הרב גוטניק עם בתו, והרבי שליט"א מלך המשיח שואל אותה אם היא מדליקה נר שבת קודש, ונותן לה לשים גם את הדולר שלו בקופת צדקה לפני הדלקת הנרות.
= = =
משיח בכיכר, הקהל את העם, האנשים הנשים והטף
כיכר רבין, ד' תמוז תשע"ו, 10.7.16, בשעה 19:00
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

צפו: הוידאו היומי • כ"ד סיון תשע"ו

לכתחילה אריבער

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...