• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג אדר א' התשפ"ד (03.03.2024) פרשת ויקהל

צפו: הוידאו היומי • כ"ד סיון תשע"ו

גם אם יש לזה הרבה סיבות טובות, איפה הוא נולד, והתחנך, וכל זה בהשגחה פרטית מאת ה'. למרות זאת, כל יהודי יכול בשניה אחת להתעלות למעלות הכי גבוהות של עם ישראל בגלוי, ולהראות שהוא שייך ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש", על ידי החלטה טובה אחת.
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

עם ישראל מתחלק לשלוש, כהנים לווים וישראלים, וגם לעשר, החל מ"ראשיכם, שבטיכם, ועד חוטב עציך ושואב מימך". ועוד יותר, לשישים ריבוא שורשים שמתחלקים לשישים ריבוא ניצוצות, כפי שיהיה מספר בני ישראל בגאולה השלמה "כחול אשר על שפת הים" (600,000X600,000X4 שזה יוצא 1440 מיליארד יהודים לפי התניא בפרק ל"ו-לז ועוד). וכולם יכנסו בבת אחת לקודש הקודשים.
כל יהודי בנשמתו שבתוך גופו, יש לו "חלק אלוקה ממעל ממש" = וכפי שחסידים ראשונים אמרו בלשון אידיש "חתיכת בורא, (א שטיקל אויבערשטער).
ולכן כמו שעם ישראל הוא אין סופי, כך כל פרט מעם ישראל, כל יהודי הוא אין סופי.
וגם אם זה לא נראה כך, ויש לזה הרבה סיבות טובות, איפה הוא נולד, והתחנך, וכל זה בהשגחה פרטית מאת ה'. למרות זאת, כל יהודי יכול בשניה אחת להתעלות למעלות הכי גבוהות של עם ישראל בגלוי, ולהראות שהוא שייך ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש", על ידי החלטה טובה אחת.
ובשביל זה הקב"ה נותן ליהודי "בחירה חופשית", ומציב בנפשו את הרע בדיוק באותו כח וכמו שעומד אצלו הטוב, כדי שההחלטה הטובה הזו האחת תהיה אמיתית, והשכר עליה יהיה שכר על עבודה שהתאמץ עליה והשקיע.
ובאותו רגע של החלטה טובה, אותו יהודי נהנה "קודש קודשים", ולא משנה אם באיזה דרגה הוא עמד שניה אחת לפני כן.


= = = = =
משיח בכיכר, הקהל את העם, האנשים הנשים והטף
כיכר רבין, ד' תמוז תשע"ו, 10.7.16, בשעה 19:00
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

הוידאו היומי כ"ה סיון 598

לכתחילה אריבער

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...