• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג אדר א' התשפ"ד (03.03.2024) פרשת ויקהל

הוידאו היומי כ"ה תמוז: בפני הציבור כמו בפני השכינה

בהתוועדות עם הרבי שליט"א מלך המשיח ט"ו תמוז תשמ"ב, נכח החזן טלישבסקי ביחד עם אביו. הרבי שליט"א מלך המשיח ציווה לחזן לנגן ולאחר מכן במקום לעודד את הקהל שימשיך בשירה אמר, שבהכל אדם מתקנא חוץ מבנו, אך כדי לצאת ידי חשש דחשש החליט לכבד גם את האב שישיר "יהי רצון מלפניך ה' א-לקינו וא-לוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימניו ותן חלקנו בתורתך".
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בהתוועדות עם הרבי שליט"א מלך המשיח ט"ו תמוז תשמ"ב, נכח החזן טלישבסקי ביחד עם אביו. הרבי שליט"א מלך המשיח ציווה לחזן לנגן ולאחר מכן במקום לעודד את הקהל שימשיך בשירה אמר, שבהכל אדם מתקנא חוץ מבנו, אך כדי לצאת ידי חשש דחשש החליט לכבד גם את האב שישיר "יהי רצון מלפניך ה' א-לקינו וא-לוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימניו ותן חלקנו בתורתך". אך הרבי ציווה גם שכשהוא שר בפני הקהל, יעמוד, בדיוק כפי שעומדים בפני העמוד, אל פי ההלכה ש"אכל בי' עשרה שכינתא שריא" שעל כל עשרה מישראל שורה השכינה.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הוידאו היומי ה' תמוז: ניגון ניע ז'וריצי עם הרבי שליט"א מלך המשיח

לכתחילה אריבער

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...