• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

פרשת השבוע

פרשת השבוע היא החלק מהתורה אותו נוהגים לקרוא מידי שבוע בבית הכנסת בציבור ומתוך ספר תורה. לפרשת השבוע משמעויות רבות נוספות, כמו למשל הקשר בינה לתאריך בו קוראים אותה
פרשת השבוע
צילום: Taylor Wilco
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מספר דורות לאחר שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל על ידי יהושוע, תיקנו לחלק את חמישה חומשי תורה באופן שבכל שבוע ילמדו חלק מסוים בתורה, כך שבכל שנה יסיימו ללמוד את התורה כולה. החלק אותו לומדים מידי שבוע נקרא בשם "פרשת השבוע".

את פרשת השבוע נוהגים לקרוא תמוך ספר תורה בבית הכנסת, במהלך תפילת שחרית של שבת. נוסף לכך, על כל אחד לקרוא את פרשת השבוע עם "תרגום אונקלוס", תרגום ארמי על התורה מתקופת האמוראים.

הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר על כך שיש ללמוד את פרשת השבוע כפי שהיא מחולקת לימי השבוע, כאשר מידי יום קוראים חלק מהפרשה עם פירוש רש"י על התורה, כפי שתיקן הרבי הריי"צ מליובאוויטש.

גם בתפלת מנחה של שבת ובתפלת שחרית בימי שני וחמישי, קוראים בתורה קטע קצר מפרשת השבוע. בראשי חדשים, בתעניות ובמועדי ישראל קוראים בתורה קטעים המתאימים לאותם הימים ללא קשר לפרשה.

הרבי שליט"א מלך המשיח מזכיר רבות את פתגמו של השל"ה הקדוש, שפרשיות השבוע מתאימות לתאריכים בהם קוראים אותן, ושיחות רבות מבוססות על הקשר שבין פרשת השבוע לתאריך שבו קוראים אותה.

נוסף לכך, ידוע מאמרו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא, כי יש "לחיות עם פרשת השבוע" וללמוד ממנה הוראות לחיי היום יום.

הרב זלמן אבלסקי: מי זה המשיח.

סיפורה של מהפכה - תקנת לימוד הרמב''ם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...