• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז תמוז התשפ"ד (23.07.2024) פרשת בלק

מלחמת תנופה: המבצע ששינה את ההיסטוריה

המבצע ההיסטורי שהחל ימים ספורים לפני מלחמת ששת הימים והפך להיות אייקון ישראלי - "מבצע תפילין". סקירה היסטורית על השתלשלות המבצע
מלחמת תנופה: המבצע ששינה את ההיסטוריה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

"צדיק, כבר הספקת תפילין היום?" 

שאלה מוכרת שלא נותנת ספק הכי קטן שמאחוריה עומד חב"דניק צעיר או אפילו מבוגר, שחפץ בכך שיהודי נוסף יזכה לקיים את מצוות התפילין.

זה קורה לרוב ביום שישי, אבל גם באמצע שבוע ניתן להיפגש בתופעה ברכבת או בתור למרפאה... החב"דניקים וכיום ב"ה גם חוגים נוספים, דואגים לכל יהודי בו נראה חשש שעדיין לא קיים את המצווה שיתחבר לאבא שבשמים.

איך הכל התחיל?

ימים ספורים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים כאשר עם ישראל היה נתון במתח רב ובמצב רוח קודר - נשא הרבי שליט"א מלך המשיח את דברו בהתוועדות בצהרי יום השבת קודש, ופנה לחסידים בקריאה נרגשת לצאת ל"רחובה של עיר" ולזכות יהודים בהנחת תפילין, שהיא המצווה המיוחדת שהושוותה לכל התורה כולה, ולה סגולה מיוחדת לניצחון עם ישראל במלחמה.

על מצות תפילין מובא בגמרא, מצטט הרבי שליט"א מלך המשיח, ש"כל המניח תפילין מאריך ימיו". וכמו כן מובא בדברי חכמינו זיכרונם לברכה שהפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך - ויראו ממך" - אלו תפילין שבראש. ואם כן, להנחת התפילין סגולה לאריכות ימים ולניצחון במלחמה על ידי הטלת הפחד על האויבים, ומשום כך חובת השעה היא לזכות כל יהודי במצווה חשובה זו, ובמיוחד את החיילים שיוצאים לשדה הקרב.

באותם הימים, שקדמו למלחמה, שימשו דברים אלו של הרבי שליט"א מלך המשיח עידוד לעם ישראל כולו, באמרו כי כאשר הקדוש ברוך הוא מנהל מלחמה - מתבטל האויב לגמרי, ואז מתקיים הפסוק "לא נפקד ממנו איש" - כל עם ישראל נשאר בשלמות.

בעקבות זאת, מיד בצאת השבת פורסמה השיחה בארץ הקודש ובעולם, ומיד למחרת החל המבצע הגדול שהקיף את כל עם ישראל, מגיל בר מצווה ועד לגיל שיבה.

לאחר הניצחון הגדול במלחמה והניסים הגדולים שאירעו בו, המשיכו חסידי חב"ד ליובאוויטש בעולם כולו במבצע תפילין, בעידוד נמרץ של הרבי שליט"א מלך המשיח.

בתוך כך, היו ששאלו את הרבי מדוע המבצע ממשיך, והרי המלחמה הסתיימה בניצחון גדול? על כך השיב הרבי כחצי שנה לאחר המלחמה שנכון אמנם שהמלחמה הסתיימה בניצחון גדול, אבל צבא השונאים עומדים הכן על גבול ארץ ישראל מכל הרוחות, לעשות חלילה כלה ביהודים, היו לא תהיה, ורק היראה והפחד שלהם הנפעלת באמצעות הנחת התפילין מעכבת.

לעידוד המשך המבצע - הצטרפו גדולי ישראל מכל גווני הקשת של היהדות החרדית, ביניהם גם אדמו"רים, רבנים וראש ישיבות. גדולי האדמו"רים והרבנים חתמו על כרוז שקורא לכל החרדים לדבר ה' להיחלץ לפעולה, ולהצטרף להמשך המבצע.

על הטעם לכך שדוקא מצות תפילין נבחרה להיות 'מבצע', מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו שזה בשל היותה "מצוה כללית", כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה כי "הוקשה כל התורה כולה לתפילין", וכמו כן מצות תפילין היא אחת המצוות הראשונות אותה קיבלו על עצמם אבותינו במצרים.

אכן 'מבצע' זה תפס את עם ישראל בעולם כולו, הודות לו זכו מליוני יהודי להניח תפילין. הרבה מהם גם בפעם הראשונה בחייהם מה שמוציא אותם מגדר נורא של "קרקפתא דלא מנח תפילין"... 

היהודים שנפגשו במצוות תפילין בדוכן או בכל מקום אחר לא עצרו רק שם, הרבה מהם התקדמו ממצווה למצווה עד שזכו לחזור בתשובה ולקיים חיי תורה ומצוות מלאים.

מסופר על אחד מגדולי חסידי חב"ד ר' מענדל פוטרפאס - יהודי שזכה לשבת עשרים שנה בסיביר על עזרה ליהודים, וחי חיים מיוחדים של עבודת ה' כשבעת שהותו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח בניו יורק לא וויתר ויצא לזכות יהודים במצוות תפילין. 

אך דא עקא שאנגלית הוא לא כל כך ידע. הוא פנה לאנשים שצורת פניהם הסגירה את יהדותם ואמר: "אי ג'ויאש [אני יהודי] - יו ג'ויאש [אתה יהודי] אי תפילין - יו תפילין", המלים הפשוטות שיצאו מפיו של חסיד זקן כבשו את כולם. הם הניחו תפילין ללא יכולת לסרב... 

שו"ת ואפיזודות 

עד כה ערכנו סקירה אודות 'מבצע תפילין' שיסד הרבי שליט"א מלך המשיח, עכשיו נתמקד יותר בשאלות מעניינות שהתעוררו בעקבות המבצע וכמובן על הפתרונות, ואפיזודות משעשעות...

הרב הוטנר היה ראש ישיבה מפורסם וממנהגי היהדות האורתודוקסית בארצות הברית. בתור ידיד נאמן של הרבי שליט"א מלך המשיח הוא העלה מספר שאלות שעלולות לנקר במוחו של כל אחד מאתנו בעת בה הוא רואה יהודי ברחוב מניח תפילין. הרבי השיב לו מכתב תשובות מפורטות, השאלות והתשובות לפניכם בעריכה קלה.

א. אם אדם אינו יודע את משמעותה של הנחת תפילין הוא אינו יוצא ידי חובה, אם כן מה עוזר להניח עם יהודי תפילין כשאינו יודע ממה מורכבות התפילין ומשמעותם?

תשובה: כאשר יהודי יודע שבהנחת התפילין מקיים מצוה, לא נוגע ידיעת הפרטים מהם מורכבות התפילין.

ב. מה התועלת בהנחת תפילין בצורה חד פעמית?

תשובה: "ראשית כל אדרבה - יעסקו בהנחת תפילין פעמים רבות ולאנשים רבים. וכך גם אמרה המשנה שמצווה גוררת מצווה...". [ציטוט מתוך דברי הרבי שליט"א מלך המשיח במכתב התשובה]

בנוסף, יהודי שלא הניח תפילין מעולם נקרא בגמרא "פושע ישראל בגופו" ואין לו חלק לעולם הבא. לרוב הדעות די בהנחת תפילין פעם אחת על מנת להסיר מיהודי את התואר הזה ושיזכה לחיי העולם הבא.

ג. יישנו חשש שהמניח יהרהר בעת הנחת תפילין מחשבה שאסור להרהר בה בעת הנחתן. כמו כן על גופו של האדם להיות נקי?

תשובה: כאשר אדם שאינו מניח תפילין בדרך קבע יניח אותן, מההתרגשות והעניין שיגלה בפעולת ההנחה לא תוסח דעתו להרהורים האסורים בעת ההנחה. וכך גם כתבו הספר מצות גדול וספר החינוך שיש לזכות כל יהודי אפילו רשע בהנחת תפילין.

אחד מבחורי ישיבת חב"ד בקנדה כתב בשנת תשל"א [1971] דו"ח אודות פעילות 'מבצע תפלין' בין השאר הוא מספר סיפור מדהים:

"מאורע הי' כאן במשך הזמן, א' מהתמימים [-כינוי לבחורי ישיבת חב"ד] הלך פעמים רבות לאחד שהוא בגיל עשרים וחמש (בערך) להניח תפילין עמו, ולא רצה בשום אופן עד שלא עבר זמן רב והתחיל להניח תפילין בכל ערב שבת קודש.

"פעם אחת בעת שהניח תפילין עמו סיפר לו, שהוא עומד בפועל ממש להשתמד ולשאת אישה נכרית ר"ל, ואחר עוד איזה פעמים שהניח תפילין חזר אותו אחד ושאל איך יכולים לגייר האישה והשתדל לידע איך לגייר אותה, אבל עוד לא בא העניין לפועל.

"אחר כמה שבועות החליט לעזוב את העניין לגמרי. הוא אמר שכל זה הוא רק מצד תפלין ולעשות ענין כזה לא-עלינו. המעשה התחיל בערך בתחילת תש"ל [1970] וההחלטה שלו הי' באחרונה".

עוד סיפור מרתק של השגחה פרטית מופלאה:

בתקופה הראשונה לאחר ההכרזה על 'מבצע תפילין', התנדב הרב גוטניק מחשובי חסידי חב"ד לצאת ולהניח תפילין עם יהודים השוהים בבית אבות.

טרם צאתו נכנס למכולת בשכונת קראון-הייטס - שכונתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כדי לקנות לעצמו מזונות שיהיו לו לטעום לכשיזדקק לכך. הוא תר אחרי משהו מתאים ואז הבחין בחבילת "אזני המן". הוא שילם עבורן ולקחן עמו במכוניתו.

בבית האבות אליו הגיע הוא פגש בין השאר ביהודי קשיש שסירב בתחילה להניח תפילין. אחרי שכנוע ארוך ניאות האיש בתנאי שיקבל עכשיו 'אזני המן'. למרות שהימים היו ימי הקיץ, הסכים הרב גוטניק, שרץ למכוניתו והביא משם להפתעת האיש 'אזני המן'.

אחר כך, ב'יחידות' אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, כששמע את הסיפור התעניין מהיכן קנה את ה'אזני המן' והעיר כי מן הראוי היה להבטיח לאותו יהודי שיביאו לו בכל יום 'אזני המן' העיקר שיקבל על עצמו להניח תפילין בקביעות מדי יום חול.

התפנית שחלה בהוראה להניח ד' זוגות תפילין

סיפורה של מהפכה - תקנת לימוד הרמב״ם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...