• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

פרק חדש ב"רגשו גויים ולאומים"

בעקבות המאורעות האחרונים בארצות הברית - מובא בזה קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח בהתוועדות י' שבט תשל"ו. (בהתוועדות פסח שני תש"מ, לקראת תהלוכות ל"ג בעומר בכל העולם, שוב דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על פסוקים אלה (תהילים פרק ב') בקשר למלחמת גוג ומגוג, שלא תהיה על ירושלים, ולא תפגע ביהודים, למרות שכתוב בזכריה
פרק חדש ב"רגשו גויים ולאומים"
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

פרק חדש ב"רגשו גויים ולאומים"
בעקבות המאורעות האחרונים בארצות הברית - מובא בזה קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח בהתוועדות י' שבט תשל"ו. (בהתוועדות פסח שני תש"מ, לקראת תהלוכות ל"ג בעומר בכל העולם, שוב דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על פסוקים אלה (תהילים פרק ב') בקשר למלחמת גוג ומגוג, שלא תהיה על ירושלים, ולא תפגע ביהודים, למרות שכתוב בזכריה.

שיחת הגאולה 1318 

 "מכיון שרואים שנעשה רעש מ"רגשו גויים ולאומים יהגו". ואף-על-פי שיודעים שזהו "ריק" ובהלה, ו"עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום" מכיון ש"עמנו א-ל", אף-על-פי-כן, מכיון שהתווסף ב"הידים ידי עשיו" צריך להתווסף כמה פעמים ככה ב"הקול קול יעקב" - שזה יהיה ביתר שאת וביתר עוז מכפי שזה בזמן הרגיל.
ולכן, בשעה ששומעים שמתחיל פרק חדש ב"רגשו גויים ולאומים יהגו" - אזי (לכל לראש צריך לדעת שזהו "ריק", אמנם) מאחר ש"לא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה", הנה זה שהידיעה הגיעה אלינו - זהו בכדי שיוסיפו ב"הקול קול יעקב" (אשר ע"י זה מבטלים את "הידים ידי עשיו"), ובפרט - להוסיף בעניין שהוא מעין ובדוגמא לזה, על-דרך העניין של "קדמו שקליהם לשקליך".
אשר לכן: כאשר הם מדברים "על ה' ועל משיחו" - אנו צריכים לדבר אודות גדלות ה' וגדלות משיחו, תינוקות של בית רבן - גודל עניין החינוך, ועד כמה זה נוגע.
וכאשר מדברים על ארץ ישראל השלימה ועל ירושלים, "קרית חנה דוד" - צריכים לדבר באופן של "רגשו" ו"יהגו" - בכל הרעש שעל-פי תורה - שהם נחלת אבות, והקב"ה נתנה ליהודים באופן של "ברית עולם" - ארץ ישראל לעם ישראל עם תורת ישראל.
אשר לכן, כאן המקום לעורר - מאחר שנמצאים כאן כמה עשיריות מישראל . . וכל הגויים ביחד אינם יותר משבעים אומות . . ועל-כן צריכים למצוא שבעים יהודים שיפסקו בנוגע לשלמות הארץ ושלמות התורה ושלמות ישראל, שמכיון שזה נעשה פסק-דין בתורה אזי "כן יקום", על-דרך "כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב קרבן עולה", על-דרך-זה גם בנוגע להעוסק בתורת שלמות הארץ ושלמות התורה ושלמות ישראל.
וזהו הביאור היחיד מדוע צריכים לבזבז זמן של יהודים על עניין של "רגשו גויים ולאומים יהגו", שבזמן זה הרי יכלו להתעסק בלימוד התורה וקיום המצוות - שהביאור בזה הוא, מכיון שצריכים להוסיף ב"הקול קול יעקב", בעניין שהוא בדוגמא לזה - על-דרך העניין של "קדמו שקליהם לשקליך", וזוהי התועלת מכל המאורע הזה.
…ובנוגע לפועל: יעמידו כעת רב שיאמר דבר-תורה בנוגע לכך שארץ ישראל שייכת רק ליהודים, ולאחר-מכן כל השבעים ואחד רבנים יסכימו וכו', וכל הקהל יאמר "אמן ואמן".
והעיקר, "המעשה (בפועל ממש) הוא העיקר": כל ארץ ישראל שייכת לכל יהודי ולכל היהודים, ואף אחד אינו בעל-הבית לשנות זאת, לא גוי ואפילו לא (להבדיל) יהודי!
ו"כן יקום", מכיון ש"דבר אלקינו יקום לעד" - ויהיה בקרוב ממש מה שאומרים ב"אני מאמין": "אחכה לו בכל יום שיבוא" ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו".

שיחת הגאולה בפייסבוק

"לא ינום ולא יישן שומר ישראל"

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...