• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

"לא ינום ולא יישן שומר ישראל"

מענות ושיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח בקשר לשמירת הקב"ה על כל יהודי ובפרט בארץ ישראל. "דבר ברור הוא ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" בכל מקום בעולם שבו נמצאים יהודים, גם בחוץ לארץ. ועל אחת כמה וכמה בארץ הקודש שנקראת בתורתנו הקדושה והאמיתית "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה"
"לא ינום ולא יישן שומר ישראל"
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

"דבר הפשוט הוא, עד כדי כך שלא צריכים אפילו לעורר על כך, שלאחרי השואה - לא תקום פעמיים צרה, לא מעין דיליה ולא מקצתיה רחמנא לצלן, ואדרבה; יהי'ה אך טוב וחסד בטוב הנראה והנגלה, לכל יהודי ולכל בני ישראל בכל מקום שהם, ובהדגשה - טוב הנראה והנגלה!
ישנה הבטחה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא "בני על תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם" נוסף על ריבוי ההבטחות בתורה ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" ו"עמו אנכי בצרה" ו"פדה אלקים את ישראל מכל צרותיו" וכו' וכו'
דבר ברור הוא ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" בכל מקום בעולם שבו נמצאים יהודים, גם בחוץ לארץ.
ועל אחת כמה וכמה בארץ הקודש שנקראת בתורתנו הקדושה והאמיתית "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".

(מהתוועדות שבת פרשת וארא תנש"א - מוגה)

"אני מפרסם בכל האפשרויות שצריך לנסוע. ואדרבה זה המקום הכי בטוח, כיון שהר הבית שם ומקום המקדש שם. והעיקר - שם נמצאים שני מליון או שלוש מליון, כן ירבו של בני ישראל".

(כ' טבת תנש"א)

"עליכם לפרסם שאתם נוסעים לארץ ישראל, כי ישנם יהודים שמפחדים ומפחידים אחרים אודות נסיעה לשם, יש לפרסם שנוסעים ואין ממה לחשוש. זהו המקום הבטוח ביותר כי זהו המקום של בית המקדש"

(כ' טבת תנש"א - למשלחת שיצאה לארץ וביקשה ברכה)

"עלייך לפרסם שאת נוסעת לארץ ישראל ישנם יהודים שמפחידים אחרים בנוגע לארץ ישראל בנוגע לנסיעה לשם, עלייך לפרסם שאת נוסעת ואין מה להסתכן בזה. זהו המקום הבטוח ביותר כיון שזהו המקום של בית המקדש".

(כ' טבת תנש"א)

אחד שכתב ש"כולם מלאים דאגה" נוכח המצב, קיבל מענה בכתב יד קודשו: "א. חושד בכמה וכמה כשרים המלאים ביטחון בהוי' שומר ישראל. ב. ואולי צריך להיות בדיקת התפילין והמזוזות שלו..."

(שבט תנש"א)

"מה שאמרתי הוא מתוקף העניין ד'תמיד עיני ה' אלוקיך בה...' ומצד העניין דמקום המקדש שנמצא שם, והרי בזה אין שום שינוי".

(כ"ג טבת תנש"א)

"אין מה לדאוג ובקרוב יראו את הנפלאות בארץ הקודש ולמסור זאת לתושבי ארץ הקודש".

(כ"ד טבת תנש"א)

תשובה לנשות חב"ד, שחלקן חששו אז לנסוע לכינוס שהתקיים במיניסוטה בארה"ב בגלל המצב בעולם: "אם גוי משם עושה מה שעושה כיון שהוא מאמין באלילות שלו כל שכן וקל וחומר שיהודים אשר מאמינים בה' צריכים לעשות הכל להראות את בטחונם, ולא לעשות חס ושלום דברים שמראים על העדר הביטחון. במילא צריכים לדאוג שכל אלו שהיו צריכים לנסוע - יסעו ושידאגו שיבואו עוד".

מברק מיוחד שנשלח לארץ הקודש: "שבת שלום ומבורך וכפסק דין תורתנו הקדושה תורה אור: וביום שמחתכם אלה השבתות וכבכל הלכה - לשון ברורה: שמחה נראית ונגלית".

(ערש"ק ג' שבט תנש"א)

פיקוח נפש - אסור לבחור בהם!

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...