• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

פיקוח נפש - אסור לבחור בהם!

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח: "וכולי האי ואולי - יפעל "איום" זה על ה"מדינאים" החפצים להמשיך לשבת על ה"כסאות", ולתפוס עמדה בחיים הפוליטיים של ארץ ישראל - שיפסיקו "לשחק" עם חישובים פוליטיים ומדיניים על חשבון בטחונם של היהודים הנמצאים בכל ארץ ישראל לגבולותי'"!
פיקוח נפש - אסור לבחור בהם!
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

"עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשיריות שנים – וגם נתפרסם כמה-וכמה פעמים במשך שנים אלה – שמטעמי פיקוח נפש (מן הערבים) אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מארץ הקודש (יש"ע – יהודה, שומרון, עזה) להערבים – במפלגה בעת בחירות, ואיסור תמיכה במנהיגיה בנוגע לארגון והקמת ממשלה, כי אז בדרך ממילא זוהי תמיכה באחריותם נגד הערבים, החזרת השטחים – יש"ע ועוד – פיקוח נפש דבני ישראל שליט"א, ועמדתי זו לא נשתנתה כלל וכלל.
...ומכיון שלפי עניות דעתי – בחירה במפלגה הנ"ל תגרום לפיקוח נפש, מוכרחני ע"פ שולחן ערוך להביע דעתי עוד הפעם ולעורר על דבר זה שאסור לבחור בהנ"ל".
(חוה"מ פסח תש"נ, דברי משיח תש"נ-ג עמ' 309)
לפרסם ברבים שלא יבחרו בו
לפרסם ברבים שכולם ידעו שפלוני בן פלוני עיכב את סיום מבצע "שלום הגליל" בעתו ובזמנו, למרות דעתם המוחלטת של אנשי הצבא שחייבים להשלים ולסיים מבצע זה בשלימותו (כפי שפורסם אפילו בעיתוני ארץ ישראל, למרות ה"צנזורה" כו'). וכאשר כולם ידעו שהוא עיכב זאת, אזי לא יבחרו בו (ולא בתלמידיו ובמפלגתו) בבחירות ל"כנסת" הבאה! ולא יתנו לו לדבר בשמם של יהודי ארץ ישראל [הוא וחבריו יכולים לדבר בשם הערבים וכו' (שלהם הביאו תועלת ע"י עיכוב סיום מבצע הנ"ל), אבל לא בשם יהודים!] - כנראה שזהו הדבר היחיד שיפעל עליהם!!
וכולי האי ואולי - יפעל "איום" זה על ה"מדינאים" החפצים להמשיך לשבת על ה"כסאות", ולתפוס עמדה בחיים הפוליטיים של ארץ ישראל - שיפסיקו "לשחק" עם חישובים פוליטיים ומדיניים על חשבון בטחונם של היהודים הנמצאים בכל ארץ ישראל לגבולותי'!
(ליל ג' תמוז תשמ"ב, התוועדויות תשמ"ב-ג עמ' 1725)
אני אלחם שתתפרק הממשלה
"שמעתי לאחרונה שמועה מוזרה ומבהילה בנוגע לדיבורים והחלטה של הממשלה בארץ ישראל, אודות מסירת חלקים מארץ ישראל . . דיבורים אלו יביאו סוף כל סוף למסירת חלקים מארץ ישראל בפועל . . לא משנה מה שהיהודים חושבים ואומרים ומסבירים את זה אלא איך שאומות העולם מפרשים זאת, והם מפרשים זאת שמדובר אודות תוכנית שסופה מסירת חלקים מארץ-ישראל בפועל והקמת מדינה פלסטינאית.
...ממילא אם אנשים שלא מאמינים בקב"ה היו עושים את זה היה אפשר להבין, אבל אנשים שמאמינים בקב"ה שמהם יבוא חתימה אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל הרי זה חילול ה'. שמיר מאמין בהקב"ה ובקדושת ארץ-ישראל, ולכן הרי זה דבר בלתי מובן כלל שדווקא הוא יסכים לדבר כעת אודות תוכניות שפירושן מסירת חלקים של ארץ-ישראל. ביטחון ארץ-ישראל הוא מה' אחד, ובאם יתנהגו בהתאם ובכל התוקף הדרוש כפי שצריכים אז אין מה לדאוג בנוגע לביטחון ארץ-ישראל.בינתיים מדברים רק אודות עניין של 5 שנים מכיוון שמפחדים להגיד ברור שרוצים למסור חלקים מארץ-ישראל, אבל יש לומר שכוונתם ברורה שסוף כל סוף ימסרו חלקים מארץ-ישראל. על – פי השערתי – שמיר בעצמו יודע את זה ויותר טוב ממני.
באם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים כאלה אזי אני מנחם מענדל יהיה הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות שלי נגד שמיר שתתפרק הממשלה! עד היום היה רק שמעון פרס נגד ממשלת שמיר, אבל באם שמיר ימשיך בכיוון זה אודות דיבורים על אוטונומיה אז אני גם כן יהיה נגד ממשלת שמיר. באם שמיר אינו יכול לעמוד מול הלחץ של אומות העולם, שיכריז בגלוי שאינו יכול לעמוד מול הלחץ ואינו יכול להיות יותר ראש הממשלה!

(י' שבט תשנ"ב, דברי משיח תשנ"ב-ב עמ' 341)

כיבוש הרצועה - הכרח קריטי! • הרב זמרוני ציק

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...