• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג כסלו התשפ"ד (06.12.2023) פרשת וישב

כשמלכתחילה נשארים בריאים

חודש אייר, מבטא את ראשי התיבות אני ה' רופאך. המרמז על רפואה ניסית ומיוחדת הבאה מאת הקדוש ברוך הוא. הכח לזה מגיע מחודש ניסן המבטא את הכוח מלמעלה למטה, למעלה מדרך הטבע
כשמלכתחילה נשארים בריאים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

אחד הרמזים המופיעים בספרים הקדושים אודות חודש אייר הוא ראשי תיבות של הפסוק "אני יי' רופאך", המרמז על רפואה ניסית ומיוחדת הבאה מאת הקדוש ברוך הוא.

רפואה המגיעה על ידי בשר ודם היא מוגבלת, והתועלת שלה היא אך ורק מכאן ולהבא, כי את תקופת החולי כבר אי אפשר לתקן; לעומת זאת, רפואת הקדוש ברוך הוא היא רפואה שלמעלה מהגבלות הזמן, ובכוחה לעקור מלכתחילה את החולי, כאילו לא היה מעולם.

ומכיוון שבראשי התיבות של חודש אייר מרומזת רפואה זו שבאה על ידי הקדוש ברוך הוא, מובן שבחודש זה קיים כח לרפואה ניסית הפועלת גם מלמפרע ועוקרת את החולי מלכתחילה.

מאין בא הכח המיוחד הזה לחודש אייר?

לא נגמרו הניסים

רצף החודשים בלוח השנה אינו מקרי, אלא כל חודש בא כהמשך לחודש שלפניו. את הרעיון לכך רואים בשמות החודשים כפי שהם מופיעים בתורה, שבשונה מהשמות המוכרים לנו מלוח השנה (כמו ניסן, אייר וכן הלאה), קוראת התורה לחודשי השנה "החודש הראשון", "החודש השני" וכו', שבכך התורה מלמדת אותנו שכל חודשי השנה באים בהמשך זה לזה.

זו גם הסיבה הפנימית לכך שאת הברכה על הצלחת החודש אומרים תמיד בסיומו של החודש שלפניו, כדי להורות וללמד שהברכה של החודש הבא מגיעה מהחודש שקודם לו.

ובעניינו – חודש אייר, מתברך ובא בהמשך לחודש ניסן. חודש ניסן זהו החודש הנקרא בשם "חודש הגאולה", שבו נגאלו אבותינו ממצרים באותות ובמופתים על טבעיים, וזהו החודש שמסמל יותר מכולם את ההנהגה הניסית.

ולכן, כאשר חודש ניסן נותן כח לחודש אייר, המסוגל לרפואה, הרי שהרפואה היא כזו שבאה מאת הקדוש ברוך הוא, רפואה ניסית לגמרי שעוקרת מלכתחילה את המחלות כאילו הם לא היו כלל מעולם.

רפואת הנפשות

הרפואה של חודש אייר לא מסתכמת רק ברפואה גשמית, אלא גם ובעיקר ברפואה הרוחנית של האדם, רפואת הנפש, הנותנת לו את הכח להתמודד עם כל הניסיונות והתאוות שיש לעולם הזה להציע. וגם כאן קיים הכח האלוקי לפעול על העבר, כך שמלכתחילה אין שום חולי או קושי בענייני עבודת ה'.

חודש ניסן וחודש אייר הם אמנם המשך אחד, אך הם שונים זה מזה במהותן, כי בחודש ניסן, חודש של ניסים והנהגה על טבעית, אין בכלל מקום לניסיונות רוחניים או עניינים בלתי רצויים, כי בני ישראל נמצאים אז במעמד ומצב הנעלה לגמרי מכל זה (שלכן גם אין אומרים תחנון בחודש ניסן).

לעומתו, חודש אייר הפותח את הקיץ הוא זמן של עבודה והתמודדות עם הניסיונות הרבים שהקיץ מביא בכנפיו

נכנסים כמנצחים

וזוהי הברכה שחודש ניסן מברך את חודש אייר, שלמרות היותו חודש של נסיונות ואתגרים רוחניים, יש ליהודי את הכח להתמודד בקלות עם כל זה, כמו ברפואה של הקדוש ברוך הוא שבכוחה הוא יכול להתעלות מעל הנסיונות ולעקור מלכתחילה את החולי כאילו הוא לא היה מעולם.

זוהי העבודה של חודש אייר: עם היותו חודש שגרתי ורגיל הכרוך בניסיונות שונים, יש בו את הכח של חודש ניסן, הנותן ליהודי אפשרות להגביה את עצמו למעלה מכל העניינים המבלבלים עד שהוא יהיה במצב של חירות רוחנית אמיתית, ועד לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

(על פי לקוטי שיחות חלק לב ע' 72)

הסעודה שמבטאת את האמונה

המציאות המאוחדת מתגלה דווקא עכשיו

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...