• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

כתר תורה: לא כל דבר צריך להבין

לימוד התורה נתפס בדרך כלל כדבר שכלי, הגיוני ורציונלי - התורה היא הרי החלק הלוגי של היהדות. אך מפתיע לגלות שגם בתורה יש חלקים שלא קשורים לשכל ולהיגיון
כתר תורה: לא כל דבר צריך להבין
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כל תלמיד מתחיל יגיד שלימוד התורה הוא דבר שכלי, הגיוני ורציונלי.

התורה היא הרי החלק הלוגי של היהדות; אדם הרוצה לחפש את משמעותה של מצוה או מנהג כלשהו, או מי שרוצה למצוא את ההסבר לדקויות שונות בהשקפה היהודית, ימצא זאת בתורה על חלקיה השונים.

אך מפתיע לגלות כי בתורה יש גם חלקים שאינם תלויים בהיגיון האנושי.

המשנה במסכת אבות מזכירה את המושג "כתר תורה". המשמעות הפשוטה היא שאדם הלומד תורה באופן רציני, ראוי לכיתרה של תורה, כלומר - הוא יכול להיקרא תלמיד חכם.

בלי היגיון

בתורת החסידות מוסבר, כי המושג "כתר תורה" מורה על דרגה בתורה שנעלית יותר מהחלק הגלוי וה"רגיל" שבתורה.

הדבר בה בהמשך לאחד מיסודות תורת החסידות, כי לימוד התורה צריך להיות באופן שנרגש בו "נותן התורה", הקדוש ברוך הוא. עלינו לזכור שהתורה היא חכמה אלוקית ומקורה מבורא העולם.

"כתר תורה" הוא התורה כפי שהיא רצונו של הבורא, עוד לפני ההיגיון והשכל הישר. ואדם שזוכה ל"כתר תורה" הוא אדם הזוכה ללמוד תורה באופן שהוא מרגיש את הקדושה האלוקית שבה, את "נותן התורה".

בגאולה - תורה חדשה

הנביא ישעיה מתאר שבימי המלך המשיח תהיה תורה חדשה - "תורה חדשה מאתי תצא". כמובן שהכוונה אינה שהתורה תתחלף חלילה, אלא שמלך המשיח יגלה רובד חדש ונסתר בתורה.

על מלך המשיח נאמר שהוא יגלה את "מסתר צפונותיה" של התורה. כלומר - המשיח יגלה את החלק האלוקי שבתורה, שנעלה יותר מהחלק הגלוי וה"רגיל".

עלינו להתכונן לכך על ידי לימוד התורה תוך כדי ידיעה שזה לא הכל - יש לעצב ורצון אלוקיים מעל לשכל ולהיגיון שלנו.

כבוד שבת ועונג שבת

סיפורה של מהפכה - תקנת לימוד הרמב''ם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...