• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט סיון התשפ"ד (25.06.2024) פרשת שלח

מה גרם שהגוי בא לבקש לעשות שלום

חלק משיחת הרבי מלך המשיח שליט"א בהתוועדות כ"ד טבת תשל"ח (מוגה): ועל-דרך זה רואים מהמאורע שהיה לאחרונה בארץ הקודש - שבגלל שהוא שמע שהיהודים עומדים בתוקף, זה פעל עליו לבוא ולבקש מהיהודים לעשות שלום...
מה גרם שהגוי בא לבקש לעשות שלום
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מה גרם שהגוי בא לבקש לעשות שלום
חלק משיחת הרבי מלך המשיח שליט"א בהתוועדות כ"ד טבת תשל"ח (מוגה):
ועל-דרך זה רואים מהמאורע שהיה לאחרונה בארץ הקודש - שבגלל שהוא שמע שהיהודים עומדים בתוקף, זה פעל עליו לבוא ולבקש מהיהודים לעשות שלום...
ולאחרי כל זה ישנם עדיין יהודים שמסונוורים, רחמנא ליצלן, עד-כדי-כך שהם צועקים שאסור להסתכסך עם הגוי, ואסור לומר שום מילה גבוהה, אלא שצריכים לרדוף אחריו ולומר לו שתומכים בו - למרות שיודעים שזה ענין הקשור עם פיקוח-נפש של היהודים הנמצאים בארץ הקודש. ולא כאלו הטוענים שאם יעמדו כנגד הגוי בתוקף וכו' - זה יקלקל, כי-אם אדרבה, דוקא על-ידי העמידה בתוקף פועלים על הגוי. ולכן, מכאן ולהבא לא צריכים להתפעל מהגוי אלא צריכים לעמוד בתוקף המתאים, שזה גופא יפעל על הגוי.
וכפי שרואים זאת גם מההנהגה של אדמו"ר הזקן (בעל ההילולא):
אחת מהטענות העיקריות שטענו על אדמו"ר הזקן - ואשר בגללה הוא נאסר - היתה על כך שהוא משגר כספים לארץ ישראל. כיון שאז היתה מלחמה בין רוסיה ותורכיה, והרי אדמו"ר הזקן שלח כספים לארץ הקודש עבור ה"כוללים" שהיו שם - ומשום כך העלילו עליו שהוא משגר כספים לתורכיה כדי שהם יוכלו ללחום במלכות רוסיה.
ואם-כן, לאחר שחרורו, היה עליו לכאורה להפסיק להרעיש אודות משלוח הכספים ל"כוללים" בארץ ישראל (על-כל-פנים מכאן ולהבא), כיון שזה-עתה יצא מסכנת היפך החיים [באופן נסי לגמרי, כפי שאדמו"ר הזקן כותב במכתבו: "הפליא ה' והגדיל לעשות בארץ"] שהיה נתון בה עקב שיגור הכספים לארץ הקודש.
אבל בפועל, מיד לאחר שחרורו המשיך אדמו"ר הזקן לשגר כספים ל"כוללים" בארץ הקודש, ואדרבה: הוא כתב במכתבו ש"צדקת ארץ ישראל (- שיגור הכספים ל"כוללים" בארץ ישראל) היא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו כו'" - זה גופא הצילו מהמאסר, ובזכות זה הוא נגאל, יחד עם הענין של "יפוצו מעינותך חוצה".
שמזה מובן, שכאשר בא יהודי ואומר שאסור לעמוד נגד הגוי, אפילו כאשר הגוי דורש את הכותל המערבי [ואין זה סוד - אמרו בפירוש שרוצים למסור את ירושלים העתיקה, ומה שהפסיקו לדבר על כך, זהו מצד היהודים שלא פחדו מהגוי], מכיון שאם יעמדו כנגד הגוי, זה יקלקל - יש לדעת שזה בדיוק להיפך: דוקא על-ידי עמידה בתוקף המתאים פועלים על הגוי, ופועלים את מה שרוצים, עד שנעשה "ורב יעבוד צעיר", כנ"ל בארוכה.
ויהי רצון, שלא יצטרכו לכל הענינים הנ"ל ("יוצאים עליהם בכלי-זיין וכו'") מכיון שיהי' "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד". ועל-ידי-זה שמתנהגים באופן כזה - מתבטלת המציאות של מלחמה, ואדרבה: הוא, מהצד השני, עושה את הצעד הראשון לבוא ולבקש שלום.

לרדת למטה, עם תורת החסידות

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...