• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח אייר התשפ"ד (26.05.2024) פרשת בהר

אין ערך להתחייבותם

הצהרת ממשלת ארה"ב ונציגיה כי יפעלו למימוש "הסכם המאה", נתמכת על ידי המפלגות כאן בארץ הקודש. אלא שבחודש האחרון, עם נסיגתם המפתיעה של חיילי ארה"ב מצפון סוריה והפקרת האזרחים הכורדים לגורלם - חרף ההבטחות שניתנו להם, הועמד בספק כוחה של ארה"ב לעמוד בהתחייבויותיה לסייע במקרים של סיכומים מוקדמים. להלן שיחתו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח על מקרה שכזה
אין ערך להתחייבותם
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

אין ערך להתחייבותם

הצהרת ממשלת ארה"ב ונציגיה כי יפעלו למימוש "הסכם המאה", נתמכת על ידי המפלגות כאן בארץ הקודש. אלא שבחודש האחרון, עם נסיגתם המפתיעה של חיילי ארה"ב מצפון סוריה והפקרת האזרחים הכורדים לגורלם - חרף ההבטחות שניתנו להם, הועמד בספק כוחה של ארה"ב לעמוד בהתחייבויותיה לסייע במקרים של סיכומים מוקדמים. להלן שיחתו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח על מקרה שכזה.

...על כך (שלדבר שבכתב אין תוקף, מכיון שיכולים לחתום מיד להיפך) יתווכחו הדיפלומטים וירצו לרמות את ה"עולם-גולם" שאין זה כך. והם יטענו: כיצד זה יתכן? כשיכתבו ויחתמו - וביחד עם זה תהי' עדות - לא יהי' שייך לעשות כלום כנגד זה - "כלו כל הקיצין" - ויכולים לישון רגוע!
אך הראו בעיני בשר מהי חשיבותו של דבר שבכתב:
והוא, בנוגע למדינת "טייואן": שם היתה התחייבות כתובה וחתומה - שהתחייבה מלכות אדירה (ארה"ב), והם שמרו עליה שלושים וכמה שנים - ופתאום, "בין רגע עבר", ללא שום סיבות גלויות (ודאי שישנה סיבה מדוע עשו זאת, כי הרי ללא סיבה אין מסובב, אך אין סיבה גלוי'ה) הכריזו באופן רשמי שמבטלים את ההכרה במציאות המדינה ההיא.
ועשו זאת ללא ישוב הדעת, כפי שנראה בגלוי שהחליטו על כך אחד או שניים או שלשה אנשים - ומסתמא מי שהחליט כך לא החליט על דעת עצמו מכיון שיש לו יועצים ולוחצים וכו' - ובלי הצבעה, מה שנקרא "דיון דמוקרטי", אלא, כאמור - בבת-אחת בטלו את כל ההתחייבויות.
אני יודע מה יסבירו על כך - אך אין כל נפקא-מינה מהי ההסברה מכיון שבמעשה בפועל בטלו את כל ההתחייבויות.
אפילו כשיסבירו שהיו מוכרחים לעשות הכל כדי להרויח נגד הסובייטים (רוסיא) שיש להם צבא גדול עם מטוסים וכו', וירויחו באופן כך וכך (ומסתמא בעוד כמה ימים הסברה זו תודפס בעיתונים) - אבל אין זה מבטל את המעשה בפועל: שבטלו את כל ההתחייבויות! ובאופן ש"בין לילה אבד": ללא כל פרסום לפני זה, וללא כל שקלא-וטריא והודעה לפני-כן - אלא בפתאומיות! ואף אחד לא מכחיש שהתבטלו כל ההתחייבויות!


זה קרה דווקא עכשיו
יג. לכאורה יכולים לשאול: הרי עברו כמה עשרות שנים שכיבדו את ההתחיבויות, אם-כן מדוע דווקא עכשיו (לפני שישראל עושה "שלום") אירע העניין האמור, ולא בעוד שבועיים כשתסתיים השקלא-וטריא עם ישראל, הרי אותו אחד יודע מה שנכתב עליו בעיתונים (שאי-אפשר לסמוך על המילה שלו) - וכשהוא יעשה מעשה כזה עם טייואן ישראל לא תסמוך עליו?!
ואף-על-פי-כן זה אירע עכשיו, ובריש גלי, ולאחר-מכן קוראים ליהודים ומסבירים להם שדבר כתוב - הוא קיים לפי כל הכללים!
- אלא הביאור בזה הוא, שאירע כאן נס שלמעלה מדרך הטבע, והסיבה הגלוי'ה שניתן לומר מדוע זה אירע עכשיו - יכולים להסביר בדרך המוסר: בכדי שיהודי ידע שלפני שהוא הולך לחתום על נייר ועל-אחת-כמה-וכמה לעשות מעשה, וברצונו לרמות את עצמו ואת השני שיש לך התחייבות חתומה בכתב, ובמעמד עדים כשרים (או עדים בלתי כשרים) שהוא לקח על-עצמו את כל ההתחייבויות שבעולם - הנה ראו בעיני בשר מה נהי'ה מהתחייבות בכתב!
וכאמור, שההכרזה בנוגע ל"טייואן" - מתאימה לזמן זה: מכיון שכעת רואים מה הערבים עושים ברמאללה, בירושלים העתיקה, בשכם ובחברון, ובדרכים המובילים משם ומשם. וכמדובר לעיל, הם עושים זאת מכיון שהם רואים שיהודי מפחד להתיישב בירושלים העתיקה - וכאשר ישנו יהודי שרוצה לעשות זאת, מגיע יהודי שני (או שניים או שלשה) ולא מניח לו להיכנס לשם.
(חלק משיחת י"ט כסלו תשל"ט)

מתוך שיחת הגאולה 1266

לתת כח למלך המשיח

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...