• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג כסלו התשפ"ד (06.12.2023) פרשת וישב

צבא של ילדים

השבת, שבת מברכים בה מתכוננים לקראת מתן תורה. סיפור מתן תורה אינו נחלת ההיסטוריה בלבד אלא הוא אירוע בעל משמעות והשלכות עכשוויות, ועל כן ראוי להתבונן כיצד יש להתכונן אליו
צבא של ילדים
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

השבת שלפני ראש חודש נקראת "שבת מברכים", משום שמשבת זו ניתן הכח לברך את ראש חודש ואת החודש כולו. מכך מובן ש"שבת מברכים" נעלית אפילו יותר מראש חודש, כי היא המברכת את ראש חודש, וכל המברך נמצא בדרגה גבוהה מהמתברך.

ב"שבת מברכים" שלפני חודש סיון מתגברת המעלה הזו עוד יותר, שכן בראש חודש סיון החל עם ישראל להתכונן לקראת קבלת התורה. ביום זה חנה עם ישראל אל מול הר סיני "כאיש אחד בלב אחד" לקראת המעמד הנכסף שבו ירד ה' על הר סיני ויתן להם את התורה.

אחדות מנצחת

מצדו של הקדוש ברוך הוא כבר ביום זה הייתה יכולה התורה להינתן, כי כאשר עם ישראל ניצב מאוחד ומלוכד אמר הקדוש ברוך הוא "הואיל ושנאו את המחלוקת ואהבו את השלום . . הרי השעה שאתן להם את תורתי". זאת אומרת, שכבר בראש חודש סיון הגיעה השעה והזמן הנכון לקבלת התורה, אלא שבפועל זה קרה רק בו' סיון, כדי לאפשר לעם ישראל להתכונן כראוי וכנדרש.

כל אותם אירועים אינם נחלת ההיסטוריה בלבד, אלא הם חוזרים על עצמם מידי שנה בשנה. למרות שאנו מקבלים את התורה בכל יום ויום מחדש, עדיין אין זה משתווה לעומת היום בשנה שבו מתן תורה מאיר וחוזר על עצמו ביתר שאת. 

ולכן מובן שכאשר נמצאים בשבת שלפני ראש חודש סיון, יש להתחיל כבר בהכנות הרוחניות לקראת קבלת התורה מחדש.

ערבים טובים

אחד המאפיינים הבולטים בהכנות לקבלת התורה הוא חלקם של ילדי ישראל:

מסופר במדרש שהקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל שיביאו עַרֵבים טובים שיבטיחו את המשך שמירת התורה. בתחילה אמרו בני ישראל "אבותינו יהיו עַרֵבים לנו", "נביאנו עַרֵבים לנו", אך הקדוש ברוך הוא לא קיבל זאת, עד שאמרו "בנינו יהיו עַרֵבים שלנו", ורק אז ה' קיבל זאת ונתן להם את התורה.

ולכן מובן שכאשר עוסקים בהכנות לקבלת התורה, צריכה להיות הדגשה מיוחדת בפעילות עם ילדי וילדות ישראל - הנקראים "צבאות השם", שדווקא בזכות הערבות שלהם זכינו לקבל את התורה.

לכאורה ניתן לשאול מה הקשר בין השם "צבאות ה'" לילדים קטנים, שהרי בפרשת השבוע - פרשת במדבר, מופיע שם זה בהקשר לאנשים בני עשרים שנה ומעלה בלבד, ולא על ילדים קטנים שלפני גיל בר מצוה?

אלא שההבדל הוא פשוט: כאשר עם ישראל יצא ממצרים, הוא היה מוכן לקראת מלחמה ממשית, ולשם מלחמה אי אפשר לקחת ילדים קטנים, אלא דווקא אנשים בעלי כח.

מלחמה של שלום

אך לעומת זאת, בימינו אלה - ערב הגאולה האמיתית והשלימה, הרי כבר תם ענין המלחמות והכל נפעל דווקא מתוך מנוחה ושלום, ולכן היום ניתן השם "צבאות ה'" דווקא לילדים קטנים, ואדרבה: ילדי ישראל קשורים במיוחד לקירוב הגאולה, כנאמר בגמרא שהפסוק "אל תגעו במשיחי" מכוון על ילדי ישראל.

התכלית והמטרה של "צבאות ה'" מתבטאים בסיסמא שלהם, שהיא "ווי וואנט משיח נאו" - "אנו רוצים משיח עכשיו", ולכן ככל שמוסיפים בפעולות של אחדות ואהבת ישראל על ידי ילדי ישראל, ממהרים ומקרבים את ביאת משיח צדקנו בפועל ממש, שאז נחגוג את קבלת התורה בארץ הקודש ובבית המקדש השלישי, בקבלת ה"תורה חדשה" - תיכף ומיד ממש. 

(על פי לקוטי שיחות חלק כ"ז ע' 191)

גאולה אחת, שתי תקופות

המציאות המאוחדת מתגלה דווקא עכשיו

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...