• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז אדר א' התשפ"ד (25.02.2024) פרשת כי תישא

י' שבט: אלו מנהגי חב"ד ביום ההילולא

חג י' שבט כבר נכנס, ואיתו מנהגים רבים. משניות, לימוד מאמר, כתיבת פדיון נפש.. מבולבלים? הבאנו לכם את כל המנהגים אותם כתב הרבי מלך המשיח שליט"א במכתב מראש חודש שבט תשי"א, מסודרים בלשון קלה ובהירה
י' שבט: אלו מנהגי חב"ד ביום ההילולא
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

חג י' שבט כבר נכנס, ואיתו מנהגים רבים. משניות, לימוד מאמר, כתיבת פדיון נפש.. מבולבלים? הבאנו לכם את כל המנהגים אותם כתב הרבי מלך המשיח שליט"א במכתב מראש חודש שבט תשי"א, מסודרים בלשון קלה ובהירה:

א. נוהגים לעלות לתורה בשבת לפני י' שבט.

ב. נוהגים להדליק נר נשמה (רצוי משעווה) שידלק במשך כל עשרים וארבע השעות של י' שבט.

ג. מדליקים חמישה נרות בשעת התפילות.

ד. נוהגים לחזור בעל פה את מאמר 'באתי לגני' (המאמר אותו כתב הרבי הריי"ץ לקראת יום הסתלקותו) אחרי תפילות ערבית, שחרית ומנחה.

ה. לומדים פרק אחד מספר התניא לפני תפילת שחרית ואחרי תפילת מנחה.

ו. נוהגים לתרום למוסדות שהוקמו על ידי אדמו"ר הריי"צ או שקרויים על שמו.

ז. כותבים פ"נ (פדיון נפש) לרבי מלך המשיח שליט"א.

ח. המנהג ללמוד פרקי משניות המתחילים באותיות שמו הפרטי של הרבי הריי"ץ - רבי יוסף יצחק.

ט. נוהגים לערוך התוועדות חסידית במשך המעת לעת (24 השעות של י' שבט).

י. נוהגים להושיב את בני הבית ולספר להם על פעילותו של הרבי הריי"צ להחזקת היהדות ברחבי העולם.

יא. נוהגים ביום י' שבט לנסוע (אלו הראויים לכך) לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ולחזור שם על תקנות הרבי הריי"ץ בעניין לימוד חומש יומי עם רש"י, אמירת תהילים, ולימוד ספר התניא.

יב. לנסוע למקומות בהם נמצאים בני נוער, ולהביא בפניהם את משנתו של אדמו"ר הריי"צ על היוקר של כל יהודי, ועל תפקידם בפרסום היהדות.

בשולי המכתב הרבי מלך המשיח שליט"א מוסיף שאם הדבר לא מסתדר אפשר לקיים את המנהגים גם בימים הסמוכים.

היום הגורם לגאולה השלימה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...