הוידאו היומי / שמחה בכל חודש אדר

פורים תשל"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד מתוך הכתוב במגילת אסתר "החודש אשר נהפך להם" כי השמחה של חודש זה צריכה להמשיך גם לאחרי חג הפורים

הוידאו היומי / יחידות כללית

קטע קצר ממהלך ה'יחידות כללית' במהלכה עובר יהודי המבקש ברכה לרפואת אחותו. הרבי שליט"א מלך המשיח שואלו האם בפסח הוא יישאר בניו יורק? וכאשר הוא עונה שהוא נוסע לארץ הקודש אז הוא עונה לו "אולי תקחו איתכם את משיח?"

הוידאו היומי / זמן השיא

"בהמשך למה שדובר בהתוועדות פורים, שכעת זה זמן השיא לברית משיח. זקוקים לעוד, מעשה אחד קטן" קטע מהיחידות כללית ט"ז אדר תשמ"ז

הוידאו היומי / שמחת פורים

קטע וידאו מהתוועדות חג הפורים תשמ"ב. הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש שאחד המשתתפים יוציא את הקהל כולו ידי חובת 'עד שלא ידע' ולאחר מכן מעודד בחוזקה את שמחת הקהל

הוידאו היומי / קריאת המגילה

צפו בתקציר 'יומן וחדאו' מתפילת שחרית בחג, הפורים תשמ"ז, החל מכניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח עם המגילה בידיו ועידוד שירת 'ויהי בימי אחשורוש' ועד לסיומה

הוידאו היומי / יהודי - ללא פירושים

לרשום יהודי בגלוי בלי ראשי תיבות. דו שיח מרתק במיוחד של שני 'ידידי ליובאוויטש' מאוסטרליה עם הרבי שליט"א מלך המשיח: "אני לא רואה את זה כברכה, אלא כתביעה"

הוידאו היומי / החודש הניסי שהתהפך לטובה

חג הפורים חולל מהפך לא רק באותו יום בו ניצלו היהודים, ולא רק להמשך ימי החודש, אלא פעל למפרע שכל ימי החודש גם אלו רותם אנו מציינים לפני פורים, נכללים בחודש שהתהפך לטובה

הוידאו היומי / קידוש הלבנה

הנהגותיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח בעת קידוש הלבנה. על קיום מצוה זו, אומר בשיחת ש"פ נח תשנ"ב: "כשעושים חשבון צדק בסיומו של השבוע הראשון לעבודה בעולם.. ובאים למסקנא שאין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו - צריך הדבר להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה, "שהם עתידים להתחדש כמותה""

הוידאו היומי / הכנות לשבת

המיוחדות של יום שישי מכל ימי השבוע הוא שבו עושים את ההכנות לקראת שבת קודש. אשה יהודיה משתדלת שיהיו מאכלים מיוחדים לכבוד יום שבת - יום קדוש. משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח

הוידאו היומי / הכנות לפורים

הוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח. משיחת י"ג אדר שני תשמ"ט, על ההכנות הנדרשות מכל אחד לקראת חג הפורים שיהיה "אורה ושמחה וששון ויקר". וגם: עידוד ניגון שמחה בהתוועדות חג הפורים תשל"ג

הוידאו היומי / לא נפרד ממך!

הוידאו היומי עם הרבי שליט"א מלך המשיח: קטע מיוחד מתוך כנס ילדים לקראת חג הפורים תשד"מ. המנחה הרב העכט מעמיד את הילדים על רגליהם כדי להכריז נרגשות: "לא נפרד ממך - אנו עמך"

הוידאו היומי / קרבנות בזמן הזה

דווקא 'קלקלתן' - העובדה שאין ביכולת האגם להגיע לבית המקדש ולהקריב קרבנות, 'זוהי תקנתן' - מאפשרת לו להגיע ל"הקרבת הקרבן" בשלימות באמצעות תפילה, כמו שנאמר 'ונשלמה פרים שפתינו'

הוידאו היומי / קרבנות בבית המקדש

הרבי שליט"א מלך המשיח בפגישה עם האדמו"ר מערלוי במהלך מעמד חלוקת השטרות לצדקה, ה' אדר שני תשמ"ט: להתכונן לעבודת הקרבנות בבית המקדש

הוידאו היומי / גאולה בתחילת החודש

ראש חודש אדר שני. הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על יום זה (בשנת תשמ"ט) כיום בו אפשר לפעול את כל המצטרך - הגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / להביט בעין טובה

הרבי שליט"א מלך המשיח ליהודי שביקש, ברכה לקראת ניתוח שצפוי לעשות בעיניו: יש להסתכל על כל יהודי ב'עין טובה' וזה יהפוך את הראיה לטובה יותר

הוידאו היומי / שלום בכל העולם

כ' מנחם אב תשמ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר כי אהבת ישראל היא, כדברי החסידות, גם ליהודי ממקום אחר בעולם אותו לא ראה ולא הכיר. האחדות בין היהודים כולם, תביא לשלום גם בין האומות

הוידאו היומי / קהל גדול ישובו הנה

הרבי שליט"א מלך המשיח: "זה עת המסוגל ביותר וביותר שתתקיים הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש", אנו כבר רואים את קיבוץ היהודים מכל רחבי תבל לארץ הקודש

הוידאו היומי / לחפש את אבא

קטע משיחת ט"ו בשבט תשל"ו בו מדבר הרבי שליט"א מלך המשיח על הזעקה לגאולה. ישנו משל מהמגיד ממעזריטש על כך שאב מסתתר מבנו כדי שזה יחפשו, אך כשהוא אפילו לא מחפשו, הרחמנות גדולה יותר

הוידאו היומי / מלכויות מתגרות זו בזו

במהלך התוועדות י"ט כסלו תשד"מ, מכריז הרבי שליט"א מלך המשיח, על ההוראה לכל יהודי: לאור המצב המתוח בעולם, יש להוסיף לפני התפילה את הקטע: "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך"

הוידאו היומי / למה נקראת המגילה על שם אסתר

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר בשיחת פורים תשמ"ג מה ניתן ללמוד מכך שהמגילה נקראת דווקא על שם אסתר ולא נקראת גם על שמו של מרדכי ומה המסר מכך לכל אשה

דף 2 מתוך 18