הוידאו היומי / מצווה בכל יום מימי החודש

ראש חודש אייר. בימי חודש זה אנו מוצאים מצווה מיוחדת אותה מקיימים מידי יום. ובכך מתייחסים ימי חודש אייר משאר החודשים

הוידאו היומי / ברכה מיוחדת

ר' שמשון סטאק, איש חסד, מעסקני קראון הייטס, מנהל קרן חברת שמחת שבת ויום טוב, שעסק גם בשידוכים, ייעוץ בשלום בית, ובשמירה על ההאיחזות היהודית בשכונת קראון הייטס. זכה באופן תדיר ליחסו המיוחד של הרבי שליט"א מלך המשיח. בהזדמנות זו בירך ברכה מיוחדת

הוידאו היומי / ידיעה מאש"פ

כ"ח ניסן ה'תש"נ. הרבי שליט"א מלך המשיח מפתיע בשיחת קודש וחושף כי התקבלה הודעה שאש"פ מתכננים לפגוע ביהודים... לכן צריך להוסיף בעניני תורה ומצוות

הוידאו היומי / רגעי הגאולה

ערב כ"ח ניסן: קטע מהשיחה המיוחדת שנאמרה ההתוועדות פורים תשמ"ז, בה הרבי שליט"א מלך המשיח קורא להוסיף בעוד מעשה להבאת הגאולה

הוידאו היומי / כוס של ברכה

מידי מוצאי חג (ארבע פעמים בשנה) מחלק הרבי שליט"א מלך המשיח מ'כוס של ברכה', יין מכוסו האישי לאלפי העוברים. לקט קצר מהחלוקה המסעירה

הוידאו היומי / חלוקת המצות

מידי שנה, בערב פסח לאחר חצות, נאפות המצות עבור הרבי שליט"א מלך המשיח.לאחר תפילת מנחה מחלק הוא מהממות לעורכי הסדרים, וכן לקהל באמצעות חברי ה'כולל'

הוידאו היומי / הכרזה במוצאי החג

מוצאי יום טוב. הרבי שליט"א מלך המשיח מורה להכריז 'א גוט מועד' ומעודד את שירת ההמונים 'ושמחת בחגך' בתנועות עידוד נמרצות

הוידאו היומי / י"ג ניסן: הילולת הצמח צדק

היום, י"ג ניסן מציינים את יום הילולת הרבי הצמח צדק (הרבי השלישי בנשיאי חב"ד) שקרוי על שם ספרו המפורסם. בהזדמנות אמר הרבי שליט"א מלך המשיח (הקרוי על שמו) ששתי שמותיו רומזים על משיח צדקנו

הוידאו היומי / 120 שנה

צפו בקטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, בהתוועדות כ' חשון תשמ"א אז ציינו 120 שנה להולדת הרבי הרש"ב.

הוידאו היומי / הרבי שליט"א מלך המשיח במעמד 'מים שלנו'

תיעוד מיוחד מהנהגותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח בעת שאיבת 'מים שלנו' לאפיית המצות אותם שולח לסדרים הנערכים ברחבי העולם

הוידאו היומי / חלוקת דולרים לטנקיסטים

הטנקיסטים, הם החסידים היוצאים להפיץ את היהדות על גבי הניידות המיועדות לכך, הנקראים 'טנקי המצוות'. בסיום התוועדות י"ג ניסן תשמ"ה העניק להם הרבי שליט"א מלך המשיח דולרים על מנת לחלקם לקהל

הוידאו היומי / אדם בעל-הבית על עצמו?

תנסו לומר היום לאדם 'מערבי' שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל מסתבר שזה המציאות... וההוכחה לכך פשוטה מאד! קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח י"ב תמוז תשד"מ

הוידאו היומי / הכרזת יחי המלך

היום, ב' ניסן יום הסתלקותו של הרבי הרש"ב וקבלת הנשיאות של הרבי הריי"ץ (הרבי השישי). בשיחה שנשא הרבי שליט"א מלך המשיח (ב' ניסן תשמ"ח) 68 שנה לאחר תחילת הנשיאות של הרבי הריי"ץ, גילה: שהעם יכול לפעול חיים במלך! ולפעות את ההתגלות של המלך! וזאת ע"י ההכרזה "יחי המלך"

הוידאו היומי / מה גורם לאינתיפאדה?

ראש עיריית אריאל מר רון נחמן מגיע ל'חלוקת השטרות' אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. כ"ו אדר ב' תשמ"ט. כאשר הרבים שומעים שרוצים לדון איתם על שאלת ארץ ישראל, זה מעודד את הטרור

הוידאו היומי / כשיהודי מתחייב - הקב"ה עוזר לו לשלם

כ"ה תשרי תשמ"ו, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכשיהודי מחליט לעזור / לתרום ליהודי אחר, גם אם (כרגע) אין ביכלתו ועושה זאת במסירות נפש, הקב"ה מסייע לו

הוידאו היומי / עידודים לילדים

כ"ד אדר תש"נ, הרבי שליט"א מלך המשיח בתפילה עם הילדים. תפילה לאחר כינוס ילדים במהלכה עודד בצורה מיוחדת את שירת הילדים כולל בסוף התפילה

הוידאו היומי / מתי לא להיות 'שמח בחלקו'

רבה של קריית מלאכי, הרב גרשטקורן מגיע אל הרבי שליט"א מלך המשיח ומספר לו על הצלחת מוסדות חב"ד בעיר. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר לו שבעינינים כאלו אסור להיות 'שמח בחלקו'

הוידאו היומי / כינור של הגאולה

בהתוועדות י"א ניסן תשמ"ב מתייחס הרבי שליט"א מלך המשיח ללימוד הנלמד בחסידות על המילים 'ויהי ביום השמיני' הרומזים כדברי המדרש לגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / טוב, כמו הבעל שם טוב

מר מנשה קורן, מנהל אגף החינוך בחיפה ועבר בחלוקת הדולרים לברכה ואמר "אני אחראי בעיקר שילדי ישראל ילמדו יהדות". הרבי שליט"א מלך המשיח משיב לו: "זה דבר נכון מאוד..."

הוידאו היומי / בקשה לזירוז הגאולה

הרבי שליט"א מלך המשיח מורה אשר כל אחד, צריך להוסיף ולהרחיב בית מדרש או בית כנסת, ובאם אין כזה בסביבתו אזי לדאוג לפתוח אחד שכזה

דף 1 מתוך 18