הוידאו היומי / חמימות של קדושה

מארגני הקונצרט השנתי 'האסק' לטובת ילדים בעלי צרכים מיוחדים, מגיעים אל הרבי שליט"א מלך המשיח לקבלת ברכה לקראת האירוע, אך מתברר כי הזמר מרדכי בן דוד ורדיגר הצטנן ומבקש ברכה להבריא

הוידאו היומי / אדר - חודש מצליח

לרגל חודש אדר, וסגולתו הידועה כחודש אשר בו יש חוזק לעם ישראל, קטע ממעמד חלוקת השטרות לצדקה ודברי הרבי שליט"א מלך המשיח לשגריר ישראל באו"ם, בנושא זה.

הוידאו היומי / ה'ויקהל' האמיתי

עם כניסתנו לשבוע פרשת ויקהל, קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ג אדר תש"נ (ביחידות) על עבודת ה'ויקהל' של כל אחד עם סביבתו

הוידאו היומי / לוחות הברית בגאולה

קטע משיחת ט"ו אדר ראשון תשנ"ב בו מאחל הרבי שליט"א מלך המשיח שתיכף ומיד נראה ונמשש בגאולה האמיתית והשלימה את הלוחות הראשונות, הלוחות השניות וגם את שברי הלוחות המעידים על מעלת התשובה

הוידאו היומי / הצדקה - מצוה של כל בני אנוש

הרבי שליט"א מלך המשיח למתמודד לנשיאות ארגוואי: הצדקה היא מצווה של כל בני אנוש. וגם מהי מעלתה של מצווה זו

הוידאו היומי / חינוך מגיל קטן

קטע קצר מתוך ההתוועדות המיוחדת שקיים הרבי שליט"א מלך המשיח, בפורים קטן י"ד אדר ראשון תשמ"ז. בו מדובר על מעלת פורים קטן שנקרא בשם זה וההוראה לחינוך הקטנים

הוידאו היומי / חלוקת קונטרס ואתה תצוה

יומן וידאו המסכם את מעמד חלוקת קונטרס ואתה תצוה. על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח לכל אחד ואחת בפורים קטן תשנ"ב.

הוידאו היומי / 'מזל' של יהודי

על חודש אדר נאמר בהלכה בו 'בריא מזלו' - חודש בו יש חיזוק ותוקף למזל של כל יהודי. הדרישה של כל היהודים היא להיות בבית המקדש, בגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / שירה מתוך שמחה

משמח אלוקים ואנשים. הזמר מרדכי בן דוד, מקבל את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח להצלחת העסק ולהוסיף בשמחה אצל יהודים

הוידאו היומי / די למסירות נפש

לאחרי כל העילויים וההפלאות שבקידוש השם ברבים . . זועקים בני ישראל להקב"ה: עד מתי?!... היתכן שלאחרי אריכות הגלות המר זקוקים עדיין למסירות נפש על קידוש השם של אשה צעירה אמא לילדים קטנים?!

הוידאו היומי / צריך להיות שמח

לקט קצר של אישים שונים שהגיעו לרבי שליט"א מלך המשיח בחלוקת השטרות לצדקה, ומקבלים הוראה שיש לשמוח, להיות ב'מרה לבנה'

הוידאו היומי / תוספת של חודש אדר

על המעלה המיוחדת שבשנה זו, שנת העיבור בה מתווסף חודש אדר נוסף. שני החודשים הינם שווים בשמם ובענינם, אלא שבחודש השני נוספו המצוות של חג הפורים. מתוך שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח כ' חשון תשד"מ

הוידאו היומי / היארצייט של הרש"ג

בליל ו' אדר ראשון תשנ"ב, נשא הרבי שליט"א מלך המשיח שיחת קודש מעל גבי בימת, ולאחר מכן ירד למקום חלוקת השטרות הקבוע ליד בימתו, כשלפתע פתח בשיחה מיוחדת על הרש"ג

הוידאו היומי / ואתה תצוה

קטע קצר מסיום השיחה בח' אדר תשמ"ח שנאמרה בביתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בו הוא מאחל שנזכה בקרוב לרקוד עם כל הקופות צדקה בגאולה

הוידאו היומי / מרבים בשמחה

לקט של דברי הרבי שליט"א מלך המשיח לאישים שונים בענין חודש אדר ו'מרבים בשמחה'. לא רק להיות בשמחה אלא יש להרבות בשמחה, במיוחד בשנה זו בה יש שני חודשי אדר

הוידאו היומי / להרבות בשמחה

לרגל חודש אדר, בו יש את הציויי "מרבים בשמחה", קטע מחלוקת השטרות לצדקה, בו מורה הרבי שליט"א מלך המשיח, כל המרבה בשמחה הרי זה משובח

הוידאו היומי / שישים ימים של שמחה

בוידאו היומי של הרבי שליט"א מלך המשיח: קטעים מיום ראש חודש הראשון של אדר ראשון בשנת תשנ"ב (כמו הקביעות בשנה זו) והשיחה המפתיעה לפני חלוקת הדולרים

הוידאו היומי / 13 דולרים...

והיום בוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח: על מה העניק לר' בערל' וייס 13 דולרים (זה חזר על עצמו שלש פעמים) וגם ביקור האדמו"ר מזידיטשוב

הוידאו היומי / ההוראה מהפרשה: ועשו לי מקדש

קטע משיחת כ"ה שבט תשנ"ב, עם ביטויים מיוחדים על הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תיכף ומיד ממש "עם כל הפירושים שבמי"ד, ועם כל הפירושים שבממ"ש"

הוידאו היומי / דורות של רבנים

קטע מתוך מעמד חלוקת השטרות לצדקה (בביתו) ד' כסלו תשמ"ט. כאשר אחד הרבנים סיפר שהוא מגיע לאחר דורות רבים של רבנים ששימשו בקודש

דף 3 מתוך 18