הוידאו היומי

הוידאו היומי / מערכת האתר - י"ח שבט התשע"ז, 19:16

הוידאו היומי יב שבט 781

הוידאו היומי יב שבט 781 התחלת הבניה היהודית בסילואן (כפר השילוח) ב"עיר דוד". היום מתגוררות שם עשרות משפחות יהודיות, והאזור כולו מפותח מאד מבחינת גילוי עתיקות, מציאות בשטח שעוצרת את החשק של הפוליטיקאים למסור את השטח לערבים. וכשהיזם בא לבקש "ברכה מהקב"ה", הוא יודע את הכתובת, ופונה לרבי שליט"א מלך המשיח

הוידאו היומי / אתר הגאולה - י"ח שבט התשע"ז, 19:13

הוידאו היומי יא שבט 780

הנשיא כולל את כל אנשי הדור, לכן יש לו שייכות לכל אנשי הדור, לא כמו מנהיגי ציבור מסויים או קבוצה, גם גדולה, שיכול להיות שיש יהודים שאין להם שום קשר איתם, אבל לנשיא הדור יש קשר לכולם.

הוידאו היומי / אתר הגאולה - י' שבט התשע"ז, 09:38

וידאו היומי ט שבט 778

הוידאו היומי ט שבט 778 מתקשרים לרבי שליט"א מלך המשיח בנפש רוח נשמה חיה יחידה, ומוסרים את עצמנו לרבי שליט"א שיתגלה מיד כמלך המשיח מול הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל העולם, מעמד ההכתרה העולמי ב-י' שבט "הגדול", תשנ"ג.