• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח אייר התשפ"ד (26.05.2024) פרשת בהר

התגשמותה של נבואת אחרית הימים: תוחלת החיים ממשיכה לעלות

למראה רחובות ערי אויבי עם ישראל מופצצות וחרבות, אי אפשר שלא לחוש בנבואת הנביא זכריה על מראה מקביל והפכי לגמרי - פריחתם של רחובות עיר הקודש. וכיצד זה קשור לאריכות החיים? • בשונה מבעבר, אריכות תוחלת החיים בדורנו מסמלת יותר מכל את זמן הגאולה. במיוחד כשנתוני תוחלת החיים בעולם בעשורים האחרונים מעמידים את ישראל בגובה הרשימה • וגם: הייתכן שבשורת הנביא וגדרי הצניעות מתנגשים?
התגשמותה של נבואת אחרית הימים: תוחלת החיים ממשיכה לעלות
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

רבים מאזרחי ישראל נחשפו ברשתות החברתיות בשבועות האחרונים לבקשות ואזהרות צודקות בהחלט ממומחי ביטחון ואנשי חינוך - להימנע מצפייה בתיעודים קשים ממראות המלחמה. לעומת המראות הקשים, פרסם דובר צה"ל תיעודים המעניקים מעט נחמת-נקם מהפצצות חיל האוויר ברחבי רצועת עזה על תשתיות טרור, משגרי רקטות, פירי מנהרות וחמ"לים צבאיים של חמאס.

בהתאם לשיטתו של הרבי מלך המשיח שליט"א לראות בכל דבר את עניינו הגאולתי, אי אפשר שלא תצוף ותעלה מכך למול עינינו נבואתו של הנביא בזכריה - המקבילה החיובית של מראות קיני המחבלים המושמדים ברצועה, להבדיל: "כה אמר ה' צבאות: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה".

- מפרשי המקרא מבארים שבשורת הנביא הינה שעוד יבוא זמן הגאולה, בו יחיו הזקנים והזקנות שנים רבות וארוכות, וכוחם הפיזי יהיה שווה לכוחם הרענן של הצעירים, עד כי ישבו ברחובות העיר כמו הילדים - שימלאו אותם בהמוניהם במשחקיהם.

אריכות ימים סטטיסטית

בהתאם לבשורה אותה בישר הרבי שליט"א מלך המשיח לזמננו העכשווי, כי כעת כבר נמצאים אנו בימים אלו של ימות המשיח, ונותר רק לפקוח את העינים ולראות את הגאולה האמיתית והשלימה, חשוב לשים לב לפילוח הנתונים הגאולתי שהציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים האחרונות, המצביע ברורות כי בשבעים השנים האחרונות עלה מדד תוחלת החיים בארץ בכמעט עשור שנים - ובהחלט ניתן לראות את התחלת קיומה של נבואה זו:

בשנת תש"ל (1970) עמדה תוחלת החיים לגברים בממוצע בארץ על גיל 70.1, ולנשים גיל 73.4. ואילו במדדי שנת תש"פ (2020) נרשמה עלייה משמעותית לכל הדעות - תוחלת החיים לגברים בממוצע עומדת על גיל 80.7 ולנשים על 84.8, כעשור שנים הפרש!

גם בהשוואה לשאר מדינות העולם, נמצאת ארץ הקודש בראשית רשימת המדינות בעלות תוחלת החיים הגבוהה ביותר: על פי דו"ח ארגון הבריאות העולמי (ה-WHO) לשנת תשע"ט (2019) תפסה ישראל את המקום התשיעי (לצד מדינת נורווגיה), עם מדד של 82.62 שנים בממוצע לנשים וגברים.

IMG_20231114_111650ממוצעי תוחלת החיים כפי שנאספו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים מעודכנים נכון לשנת 2020

ובאם ישנו ספק בדבר, הרי שבלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמדדת תוחלת החיים בישראל גם לפי לאום - והנתונים, המעודכנים לשנת תש"פ (2020), בהתאם: מדד תוחלת החיים בממוצע לגברים יהודיים עומד על 81.6 שנים ולנשים יהודיות על 85.2 שנים. לעומת זאת, במגזר הערבי עומד המדד על 76.6 שנים לגברים ו-81.5 לנשים. תוצאות נתוני הלמ"ס גילו גם כי תוחלת החיים בקרב יהודי ארץ הקודש גבוהה באופן קבוע מזו של, להבדיל, הציבור הערבי.

חשוב להדגיש שכל הנתונים על פי חישובי הסטטיסטיקות הינם נכונים לזמן הגלות - שכן עקב היות דורנו זה "דור הגאולה", אנו זוכים לעבור לחיות בגאולה האמיתית והשלימה בחיים נצחיים ללא מוות כלל.

בשורת הנבואה וגדרי הצניעות

על נבואה זו שואל הרבי שליט"א מלך המשיח שאלה מתבקשת: הרי ישיבתן של זקנות ישראל ברחובות הינה סותרת לדרכי הצניעות, לפיהן על האישה היהודית לשמור על כבודה הראוי לבתו של מלך המלכים, כלשון הכתוב בתהילים: "כל כבודה בת מלך - פנימה". הייתכן לומר שבמצב האידיאלי והגאולתי עליו מבשר הנביא יהיה מצב של חוסר הקפדה על חוקי הצניעות?

התשובה לכך נעוצה בנבואה נוספת של הנביא זכריה: "והיה ביום ההוא נאום ה' צבאות . . את רוח הטומאה אעביר מן הארץ". המפרשים מסבירים כי "רוח הטומאה" זהו היצר הרע - ש"ביום ההוא", בגאולה, יתבטל ולא יהיה קיים עוד. העיסוק היחידי בו יעסקו בני האדם בגאולה יהיה בידיעת החקר האלוקי, ולכל העולם יתגלה כי רצונו של הקב"ה - שזהו קיום התורה והמצוות - הוא הוא הרצון האמיתי של כל יהודי. לכן בגאולה יקיימו כולם את כל התורה והמצוות בשלימות ללא רצון תאוותני-שלילי ונטיה אל הרוע כפי שיתכן בזמן הגלות, בהעדר הרצון לחטא ובהעדר יצר הרע אותו "יעביר ה' מן הארץ".

לכן גם אין כל חשש מן הבעייתיות שבישיבתה של אישה ברחוב העיר, אלא להיפך - זהו סימן ודגש על ביאת השלום והשלווה לעולם, באריכות ימיהם ושנותיהם של הזקנים והזקנות בטוב ובנעימים.

שלום ואהבת חינם בין כל העמים

ביאור נוסף ישנו במפרשים על נבואת הנביא זכריה, והוא כי הנביא מבטיח לעם "שיהיה השלום גדול כל כך עד שגם החלשים שהם הזקנים והילדים ימצאו ברחובות קריה בלי פחד". על פי ביאור זה מדוייקת נבואתו של הנביא זכריה במיוחד עכשיו, בזמן בו יכול הביטחון מעט להתערער - עלינו להתחזק באמונה בדברי הנביאים, ובמיוחד בדברי נביא דורנו הרבי שליט"א מלך המשיח ש"הנה זה המלך המשיח בא" - בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

ממלא מקום: הבית בחו"ל שמחליף את הבית בירושלים

להרוג את המוות: חבל התליה של הרוע

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...