• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

חידושים בבית המקדש השלישי

בימי שלשת השבועות, מוסיפים בלימוד עניני בית הבחירה, על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח. במסגרת זו, שלשה חידושים מיוחדים מבית המקדש הראשון והשני, כפי שנראה בקרוב ממש בבית השלישי: מי יבנה אותו, היכן יתגלה בית המקדש ולמה ישתמשו בברזל בבנייתו?
חידושים בבית המקדש השלישי
הדמיית בית המקדש השלישי
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ברזל בבית המקדש 

בעת בניית בית בית המקדש הראשון והשני לא השתמשו בכלי ברזל, ולכן את סיתות האבנים השלימו מחוץ לשטח המקדש והכניסו אותן כשהן מוכנות לבניה.

הסיבה לכך היתה כי ברזל מסמל את חורבן הבית, כפי שניתן לראות בנבואת יחזקאל כי הברזל משמש כסימן למצור על ירושלים.

אולם בזמן הגאולה הברזל כבר לא ישמש לחורבן והרג, ובכלל לא יהיה אז מוות, וכבר לא תהיה סיבה לחשוש מהברזל. לכן את בית המקדש השלישי יוכלו לבנות גם מברזל, ואף יהיה צורך בכך - כדי להדגיש את מציאותו החדשה של הברזל.

אגב, לגבי דוד המלך כתוב שהוא הכין כמות עצומה של ברזל לבניית בית המקדש הראשון. מכיוון שאז הברזל היה אסור עבור בית המקדש, ישמש ברזל זה בבניית בית המקדש השלישי.

מי יבנה את בית המקדש

במספר מקורות כתוב שבית המקדש השלישי ייבנה על ידי הקדוש ברוך הוא ויירד מוכן מהשמים. מצד שני כתוב שייבנה על ידי בני ישראל, כמו שפסק הרמב''ם שמלך המשיח בונה את בית המקדש.

יש כמה דרכים לתווך בין הדעות השונות:

א. הבנין עצמו ייבנה בידי אדם, ובתוכו יירד וישכון המקדש הרוחני משמים.

ב. אכן יירד מקדש פיזי מהשמים, אך ללא דלתות או שערים, שטבעו בארץ בזמן החורבן. אלו יעלו ויתגלו ויועמדו במקומם על ידי מלך המשיח כנציגם של כלל ישראל, וכך ייחשב שהבנין כולו נבנה בידי אדם.

ג. החלק המבואר במקורות אותו מובן כיצד לבנות ייעשה בידי אדם, והפרטים שאינם מבוארים ומובנים יתגלו משמים.

מקום התגלות בית המקדש

גם בזמן הגלות כאשר בית המקדש חרב, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בעם ישראל, ובמיוחד בבתי הכנסת. הגמרא מלמדת כי מבין כל בתי הכנסת ישנו אחד מיוחד שבו שורה עיקר השכינה.

ברגע הגאולה הקב"ה שב עם ישראל מהגלות לירושלים, ולכן גם כל המקומות בהם שרתה השכינה בחו"ל, כלומר בתי הכנסת, ייעקרו ממקומם ויעברו לירושלים ויתחברו לבית המקדש השלישי, בו תחזור לשרות השכינה בגילוי.

מכיוון שהשכינה חוזרת יחד עם ישראל מהגלות, לכן בית המקדש יתגלה ויירד משמים תחילה לבית הכנסת בו שרתה עיקר השכינה בסוף זמן הגלות - 770 שבניו יורק, בית הכנסת של נשיא הדור - ומשם ישוב לירושלים. דברים מופלאים אלו התבארו באריכות בגמרא ומהרש''א מסכת מגילה ומסכת ברכות, וביתר פירוט בקונטרס 'בית רבינו שבבבל'   

הכינו יומנים: זה המועד בו ייבנה בית המקדש השלישי

מלט ובלוקים, או תפילות וציפייה: איך בונים את בית המקדש השלישי?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...