• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

הכינו יומנים: זה המועד בו ייבנה בית המקדש השלישי

ישנם דעות רבות על בנייתו של בית המקדש השלישי, והתהליכים הגאולתיים שיבוצעו לפניו ולאחריו. הכתבה שתעשה לכם אחת ולתמיד סדר בנושא
הכינו יומנים: זה המועד בו ייבנה בית המקדש השלישי
הדמיה בית המקדש השלישי
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

כשמדברים על בית המקדש שעתיד לרדת בקרוב מהשמיים, אנחנו מתכוונים בעצם לבית המקדש השלישי. כידוע בנוסף למשכן שנבנה במדבר ולגלגוליו השונים לאחר מכן, בימי שלמה המלך נבנה לראשונה משכן של קבע לבית המקדש בגורן ארונה היבוסי שקנה אביו דוד המלך.

בית זה התקיים על עומדו במשך 410 שנים. עד לבבלים שהחריבו את בית המקדש הראשון והגלו את השבטים. אז שהו הם בגלות במשך שבעים שנה, ולאחריהם החלו לבנות את בית המקדש השני.

בית המקדש השני התקיים על עומדו במשך 420 שנה, כשאז הרומאים החריבו אותו וטבחו והגלו את היהודים באכזריות רבה. ומאז זה כבר מעל ל1900 שנים שאנחנו בגלות הארוכה מכולם, מצפים ומייחלים לבנייתו של בית המקדש השלישי והנצחי.

דומה אבל שונה

למעשה בית המקדש השלישי ייבנה בימות המשיח, וכחלק מפעולותיו של מלך המשיח לגאולת עם ישראל ותיקון עולם באור השם. הציפייה לבניינו היא יסוד ועוגן מרכזי בחיי עם ישראל במשך כל שנות הגלות הארוכות.

מבחינת הצורה הוא יהיה דומה במקצת לבתי המקדש הקודמים, אך יהיו בו שינויים שיפורים ושכלולים רבים. רבים מפרטי בניינו ידועים לנו בעיקר על ידי נבואת יחזקאל, שהתנבא על צורתו של הבית. אך עדיין פרטים מסויימים נשארו עלומים ויתגלו במלואם רק עם בוא המשיח.

נצחיותו של הבית השלישי נובעת מדרגת האור הרוחני הגבוהה שתשכון בו, ומהיותה גבוהה בכמה רמות מעל הדרגות שהאירו בבתי המקדש הקודמים.

בנייה וקיבוץ

אם נמקם את בניית בית המקדש על הסקאלה של הפעולות הרבות שמלך המשיח יבצע עם בואו, אז בניית הבית היא ודאי מהראשונות. מפסיקת ההלכה ברמב"ם משמע שחזרת מלכות בית דוד קודמת ותהיה לפני בניית הבית, אך בניית הבית הוא אחד מהשלבים הראשונים והחשובים בביסוס מלכותו ובהתגלותו הסופית והמושלמת.

ספציפית בנוגע לקיבוץ גלויות ישנה מחלוקת היכן היא ממוקמת ביחס לבניין הבית. ישנו מדרש האומר ש"מסורת אגדה היא, שאין ירושלים נבנית עד שיתכנסו הגלויות... שנאמר: בונה ירושלים ה' (כי) נדחי ישראל יכנס". בדומה לכך משמע גם מהגמרא מסכת מגילה המבארת את סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה, ותפילת 'תקע בשופר' העוסקת בקיבוץ גלויות קודמת לתפילת 'ולירושלים עירך' העוסקת בבניין המקדש.

מצד שני, מספר הזוהר והגמרא במסכת סוכה ועוד, דורשים פסוק זה כפשוטו ולהיפך בדיוק. "בונה ירושלים ה'" - ראשית כל הקב"ה בונה את ירושלים ובית המקדש, ורק לאחר מכן קיבוץ גלויות - "נדחי ישראל יכנס".

הרמב"ם פסק להלכה שהסדר הוא שראשית יבנה מלך המשיח את בית המקדש, ורק לאחר מכן יקבץ את נדחי ישראל.

לא תמיד חייב לנקוט צד

הכרעה זו נתקבלה גם על ידי אדמו"ר הרש"ב באגרת קדשו (אגרות קודש אדמו"ר הרש"ב חלק א' אגרת קל (ע' שח ואילך)), שם מבסס שיטה זו שבניין המקדש קודם לקיבוץ גלויות - גם על פי תורת החסידות. לפי ההסבר בתורת החסידות, בניין בית המקדש השלישי הוא עיקר הגאולה, והוא יכלול בתוכו את כל המעלות של יעודי הגאולה, שיתגלו לאחר מכן כל אחד בזמנו.

הרבי שליט"א מלך המשיח דן כמה פעמים בשאלה זו. לפעמים נוטה להכריע כשיטה שבניין המקדש קודם, לפעמים מביא שהכרעת הדין תיפסק על ידי בית הדין למטה, ולפעמים מעלה אפשרות לתיווך בין הדעות, שההכרעה ברמב"ם היא רק המוכרח לפי ההלכה, אך במקרה שהגאולה תבוא באופן של "זכו", יהיה הסדר שקודם יהיה קיבוץ גלויות ורק אחר כך יבנה המקדש.

אפשרות נוספת לתיווך בין השיטות מביא הרבי שליט"א מלך המשיח, והיא נעוצה בעובדה שישנם כידוע כמה וכמה דרגות בבניין ירושלים וקיבוץ גלויות זו למעלה מזו, ולכן ייתכן מצב בו שני הדעות יתקיימו, באמצעות כך שלאחר שיקובצו הגלויות יהיה שכלול נוסף בבית המקדש, ולאחר מכן יהיה עלייה נוספת בעניין קיבוץ הגלויות, וכן הלאה עד אין לאין קץ..

חשוב לציין בנושא זה כי לפני למעלה משלושים שנה, עת החל מסך הברזל להיפתח והמוני יהודים מרוסיה עלו לארץ הקודש, הרבי שליט"א מלך המשיח אמר כי רואים בכך מעין והתחלת הייעוד הגאולתי של קיבוץ גלויות. כמובן עדיין לא קיבוץ גלויות בכבודו ובעצמו כל עוד מיליוני יהודים טרם נמצאים בארץ הקודש, אלא בלשונו הקדושה "מעין והתחלת".

איזו עבודה במקדש הכהנים מורשים לבצע רק פעם בחיים?

מלט ובלוקים, או תפילות וציפייה: איך בונים את בית המקדש השלישי?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...