• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

מלט ובלוקים, או תפילות וציפייה: איך בונים את בית המקדש השלישי?

אחד הנושאים הטכניים המשמעותיים הראשונים שנידרש להם עם בוא הגאולה, הוא בניית המקדש. איך למה כמה ואיך, ומי יעשה זאת?
מלט ובלוקים, או תפילות וציפייה: איך בונים את בית המקדש השלישי?
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בימים אלו אנחנו שומעים רבות על בית המקדש השלישי, ועל המצווה להשתתף בבנייתו ולהתכונן לכך. כשחושבים על כך ומנסים להתחיל להתכונן פרקטית לתהליך זה, עולה הרצון הבסיסי והכנה לדעת יותר פרטים מעשיים וקונקרטיים על הבנייה היהודית המיוחלת ביותר מאז ומעולם.

כולנו מחכים מצפים ומייחלים לגאולה השלמה ולבניית בית המקדש, אבל האם חשבנו פעם על מה זה אומר, וכיצד בעצם זה יקרה? אחד מפרטי מצוות הציפייה הוא גם להתכונן לכך מבחינה מעשית כמשהו שאכן עומד להתרחש בכל רגע נתון.

אז מי באמת יבנה את בית המקדש? ישנם כמובן המדרשים המוכרים על כך שהוא ירד באש משמים בנוי ומשוכלל, וישנם מאידך את המצווה המוטלת על כל יהודי לבנות את בית המקדש, ואכן הרמב"ם פוסק כי בית המקדש השלישי ייבנה על ידי עם ישראל בהנהגת מלך המשיח.

אז אנחנו צריכים להתחיל להיערך עם חומרי בנייה וטרקטורים זמינים בקרבת מקום, או שאכן מה שנעשה בבניית הבית הוא לכל היותר לצפות בו יורד באש משמיים? הרבי שליט"א מלך המשיח התייחס למחלוקת הלכתית זו מספר פעמים, והביא מספר אפשרויות תיווך בין השיטות. להלן כמה מהם:

הראשונה היא מדברי חז"ל על הפסוק "טבעו בארץ שעריה". בזמן החורבן טבעו דלתות המקדש בארץ, ועל פי זה ייתכן שהמקדש כולו אכן ירד משמים, אך בני ישראל בהנהגת המשיח יעמידו מחדש את דלתותיו השקועות באדמה למעלה מ1900 שנים, והעמדת דלתות הבית נחשבת מבחינה הלכתית כקניין המועיל לזכות בבית כולו, ומחשיב את המעמיד כבונה הבית.

האפשרות השנייה מבוססת על דברי חז"ל בתיווך נבואות סותרות על הגאולה, שישנו אופן גאולה הרגיל וה'סטנדרטי' כביכול, בזמנה הקרוי מצב 'לא זכו', אך אם יהיו ישראל ראויים, ומצב זה קרוי 'זכו', אז הגאולה תתרחש באופן נעלה יותר וניסי. כך גם בענייננו של בניית בית המקדש: במצב של "לא זכו" יבנה המקדש בידי אדם, ובמצב של 'זכו' הוא ירד באש משמיים.

- בזמננו, הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח כי זכינו כבר לאופן גאולה זה, ולכן ללא ספק ירד המקדש בנוי ומשוכלל מן השמים. למסקנת השיחה הרבי אומר שוודאי שעם ישראל יבנה את בית המקדש, אלא שבמצב של זכו יתלבש לאחר מכן במקדש שלמטה בית המקדש שלמעלה כפי התיווך הבא:

התיווך השלישי הוא שהמקדש ייבנה על ידי ישראל בהנהגת המשיח, כיוון שבניין המקדש הוא חיוב הלכתי המוטל על ישראל; אך בנוסף לבניינם של ישראל כנדרש בהלכה, "יתלבש" במקדש הגשמי שבנינו בעמל רב גם המקדש שירד מלמעלה.

התיווך הרביעי והאחרון מבוסס על דברי הרמב"ם. בנבואת יחזקאל על בניין הבית השלישי ישנם חלקים מפורשים, וחלקים שאינם מפורשים. ולכן עם ישראל בהנהגת המשיח יבנו את החלקים הידועים, והחלקים שאינם ידועים יושלמו בידי שמים.

מעניין לציין כי הרב מרדכי אליהו, בשיחתו עם הרבי שליט"א מלך המשיח באחד מביקוריו ב770, העיר שאנו מעדיפים את האפשרות שיבוא מלמעלה, מכיון שזה יותר מהר...

בקונטרס בית רבינו שבבבל כותב הרבי שליט"א מלך המשיח כי בית המקדש יתגלה מהשמים תחילה בבית רבינו שבבבל - 770 - המשמש כמבואר בקונטרס מקדש מעט העיקרי ומעין תחליף בזמן הגלות לבית המקדש, ורק לאחר מכן יעבור לירושלים ביחד איתו.

עלייה לבית המקדש, המדריך

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...