• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא

שערי ניקנור

על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, ללמוד בימי שלושת השבועות את הלכות בית הבחירה, מובא בזה תיאור שערי ניקנור שעמדו בין עזרת הנשים ל'עזרה'
שערי ניקנור
במרכז הדגם: שערי ניקנור
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, ללמוד בימי שלושת השבועות את הלכות בית הבחירה, מובא בזה תיאור שערי ניקנור שעמדו בין עזרת הנשים ל'עזרה'.

שערי ניקנור היו בצד מזרח, מכוונים כנגד בית קדש הקדשים באמצע. שם היו שתי לשכות, לשכת פנחס המלביש, ולשכת עושי חביתין. שער ניקנור היה השער המפואר והמפורסם ביותר מבין שערי המקדש ושימש ככניסה הראשית לעזרה. מבחינת קדושה השער נחשב כחלק ממחנה לוויה (עזרת הנשים) ולכן יכלו המצורעים המיטהרים לעמוד תחתיו בשעת טהרתם.

הם היו השערים היחידים בבית המקדש שלא היו עשוים מזהב, אלא מנחושת. ויש אומרים שרק היו מצופים בנחושת.

הסיבה לכך שהם לא הוחלפו בשערי זהב, היא הנס שנעשה בהם, וכך היה המעשה:

שמם של השערים הוא של מביאם שנקרא ניקנור, שמסר את נפשו להביאם מאלכסנדריה של מצרים דרך הים. בדרך נשבה רוח חזקה, והספינה עמדה על סף טביעה. המלחים נטלו שער אחד וזרקוהו מחוץ לספינה. כאשר בהמשך לא השתפר המצב, רצו המלחים לזרוק גם את השער השני, אך ניקנור אמר להם כי אם רוצים הם לזרוק אף את השער השני לים, עליהם לזרוק אותו - את ניקנור עצמו, כיון שהוא לא מסוגל להפרד מהשער. לא היתה למלחים ברירה, ובסופו של דבר שקטה הסערה.

כאשר הגיעה הספינה לארץ ישראל, בצבץ לפתע השער השני מהים על ידי נס, וכך זכה ניקנור להביא את שני השערים לבית המקדש.

וכך נכתב בתוספתא מסכת יומא פרק ב':

"כל השערים שהיו שם (בבית המקדש) נשתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשה בהן נס... מהו נס שנעשה בהן? אמרו: כשהיה ניקנור מביאם מאלכסנדריא של מצרים, עמד עליהן נחשול שבים לטַבען, ונטלו אחד מהן והטילוהו לים. ובקשו להטיל את השני ולא הניחן ניקנור. אמר להם: אם אתם מטילין את השני - הטילוני עמו. היה מצטער ובא עד שהגיע לנמלה של יפו. כיון שהגיעו לנמלה של יפו, היה (הדלת שהושלכה) מבעבע ועולה מתחת הספינה - ויש אומרים: אחת מין חיה שבים בלעה אותו - וכיון שהגיע ניקנור לנמלה של יפו, פלטתו והטלתו ליבשה".

יש אומרים כי דלתות השערים - על אף שהיו משל נחושת, הצהיבו והבריקו כשל זהב, ולכך היו במקדש על אף שלא היו מזהב, גם אחרי שהוחלפו כל השערים לזהב, וזאת משום צבעו המיוחד.

רבי אליעזר אמר על הדלתות: "נחושתן היה מצהיב ויותר יפה משל זהב" (ירושלמי, יומא, י"ט עמוד ב), בגמרא נאמר: "ר' אליעזר בן יעקב אומר נחשת קלוניתא הייתה והייתה מאירה כשל זהב" (מסכת יומא, ל"ח עמ' א). 

יצויין כי בשונה משאר השערים לשער ניקנור הייתה מזוזה מכיוון שדרכו הגיעו ללשכת פרהדרין שבה ישב הכהן הגדול.  

האש של כולנו, תוקד בקרוב

מלט ובלוקים, או תפילות וציפייה: איך בונים את בית המקדש השלישי?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...