בזכות נשים צדקניות

בזכות נשים צדקניות / אתר הגאולה - ט"ז אלול התש"פ, 23:32

צוהר לטוהר

צוהר לטוהר, חוברת הדרכה בסיסית בעניין טבילת טהרה לנשים, הבסיס לקיום הבית היהודי וקדושת עם ישראל. ניתן לרכוש בעלות סמלית במרכז ההפצה "ממש": 077-5123770. פרטים בכתבה המלאה