• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז תמוז התשפ"ד (23.07.2024) פרשת בלק

חודש שבט • בראי היהדות ובזמן הגאולה

היום חל יום א' בחודש שבט, שיבוא עלינו לטובה ובעז"ה לגאולה השלימה • 'שבט' הוא ראשי תיבות של 'שנתבשר בשורות טובות' • הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מביא שענין הגאולה מרומז בשמו של חודש "שבט" • 'אתר הגאולה' מגיש כמה עובדות מעניינות הקשורות לראש חודש שבט • הכתבה המלאה
חודש שבט • בראי היהדות ובזמן הגאולה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

היום חל יום א' בחודש שבט, שיבוא עלינו לטובה ובעז"ה לגאולה השלימה • 'שבט' הוא ראשי תיבות של 'שנתבשר בשורות טובות' • הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מביא שענין הגאולה מרומז בשמו של חודש "שבט" • 'אתר הגאולה' מגיש כמה עובדות מעניינות הקשורות לחודש שבט • הכתבה המלאה

חודש שבט הוא החודש החמישי בחודשי השנה, בתורתנו הקדושה, החודשים מוזכרים במספרים (ולא בשמות שלהם). החודש הראשון הוא חודש ניסן, וחודש שבט הוא החודש ה-11 בלוח השנה, והוא נקרא גם "עשתי עשר".

השם 'שבט' מופיע לראשונה בנביא זכריה, א. יש האומרים שמקורו של השם בשפה האכדית העתיקה, ופירושו הוא 'מצליף' על שם הגשם המצליף היורד בחודש זה עם סיום החורף.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מביא שענין הגאולה מרומז בשמו של חודש "שבט": 1) מלשון "שבטי מושלים" ובפרט הממשלה דמלכות בית דוד, כמ"ש "לא יסור שבט מיהודה . . עד כי יבוא שילה" (מלך המשיח), עליו נאמר "וקם שבט (מלך רודה ומושל) מישראל", "זה מלך המשיח". 

2) מלשון ענף אילן, כמ"ש "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה", "יצא שבט מלוכה משורש ישי מזרע דוד הוא מלך המשיח".

לא ידוע מה חיבר את ראשי התיבות האלו, אבל 'שבט' הוא ראשי תיבות של 'שנתבשר בשורות טובות'. ובעז"ה שאכן כך יקרה!

העובדה שהחודש חל בסופו של החורף השפיעה גם על מזלו של החודש, מזל דלי, שאף הוא מסמל את הגשם. כך נאמר בפסוק: "יזל מים מדליו".

את הדברים המפורסמים בחודש שבט הוא "ראש השנה לאילנות" אותו חוגגים בט"ו לחודש, אבל לא רבים יודעים שבמשנה מופיעה דעת תנאים הסוברת כי את "ראש השנה לאילנות" יש לחגוג דווקא בראש חודש ולא בט"ו, אבל ההלכה שחוגגים בחמישה עשר בשבט.

ראש חודש שבט היה היום בו משה רבינו ע"ה החל לשאת דברים לפני בני ישראל והוכיח אותם שבועות ספורים לפני פטירתו. הוא שמר את דברי התוכחה עד לימים האחרונים לפני מותו.

המדרשים מציינים שמשה רבינו ניצל ימים אלו כדי לתרגם את התורה לשבעים השפות שהיו אז בעולם. בכך הוא העביר מסר חשוב: התורה שייכת לכל יהודי, גם למי שלא יכול לקרוא אותה בשפתה המקורית.

בחסידות חב"ד-ליובאוויטש מציינים את היום העשירי לחודש שבט כיום מיוחד. זה היום בו כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש - הרבי השישי של החסידות הסתלק, ואחר הסתלקותו, שנה לאחר-מכן קיבל על עצמו החתן שלו – כ"ק הרבי מלך המשיח שליט"א באופן רשמי את עול ההנהגה לא רק של חסידות חב"ד-ליובאוויטש, אלא גם את הנהגת עם ישראל בכלל, ולכן נקרא גם "נשיא הדור" וזכינו גם שהקב"ה בחר בו להיות "מלך המשיח" שיגאל את עם ישראל מהגלות לגאולה האמיתית והשלימה.

כ"ב שבט - הסתלקות הרבנית חיה מושקא (תשמ"ח)

קווים לדמותה של אשת המלך

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...