• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב ניסן התשפ"ד (20.04.2024) פרשת מצורע

כ"ב שבט - הסתלקות הרבנית חיה מושקא (תשמ"ח)

הרבנית חיה מושקא ע"ה היתה בתו השניה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. היא הצטיינה בלמדנות מופלגת, בפיקחות רבה, ובהנהגה מלכותית. חוש ההומור העדין שלה והתחשבותה החמימה בכל פרט, הוקירו אותה בעיני כל. היא נשאה את תפקידה בענווה אמיתית
כ"ב שבט - הסתלקות הרבנית חיה מושקא (תשמ"ח)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הסתלקות הרבנית הצדקנית חיה מושקא בתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ואשתו של יבלחט"א - כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

הרבנית חיה מושקא ע"ה היתה בתו השניה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. היא הצטיינה בלמדנות מופלגת, בפיקחות רבה, ובהנהגה מלכותית. חוש ההומור העדין שלה והתחשבותה החמימה בכל פרט, הוקירו אותה בעיני כל. היא נשאה את תפקידה בענווה אמיתית.

פעם שלחו נשי חב"ד לרבנית, לכבוד יום הולדתה, זר פרחים. לזר צירפו הנשים רשימת שמות של הזקוקים לברכה. ה"משמש בקודש" שקיבל לידיו את הזר לקח את הרשימה ומסרה לכ"ק אדמו"ר שליט"א. כשהביט כ"ק אדמו"ר שליט"א על המעטפה וראה שמופיע שם שמה של הרבנית, ביקש מהשמש להעביר את המעטפה לרבנית, כשאמר לו השמש שבמעטפה נמצאת רשימה של אנשים הזקוקים לברכה, אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א: "נו, גם היא יכולה לברך אותם”.

במשפט הספרים, כאשר בית המשפט הגיע לרבנית לשמוע את עדותה, שאל אותה אותה עורך הדין של הצד השני: מה דעתך, למי שייכים ספרי אביך, או לחסידים? השיבה הרבנית: אבי והספרים שייכים לחסידים דברים אלו עשו רושם עצום על השופט והיו מהסיבות המכריעות שהביאו לנצחון.

כ"ק אדמו"ר שליט"א סיפר סיפור זה במוצש"ק פר' תרומה תשמ"ח (השבת שלאחר ה"שבעה"). הרבנית נסתלקה ביום רביעי לפרשת משפטים, כ"ב שבט תשמ"ח, לאחר מחלה קצרה. בהלוויתה - שנערכה שעות ספורות לאחר הסתלקותה - השתתפו למעלה מ 15,000 איש. מנוחתה כבוד ליד ציון זקנתה הרבנית שטערנא שרה, מול ציון אביה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.

בזכות נשים צדקניות

כשם שבגאולת מצרים, אמרו חז"ל ש"בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים", כמו"כ הוא גם בנוגע להגאולה העתידה לבוא (שעלי' כתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"), שתהי' בשכר ובזכות נשים צדקניות שבאותו הדור, כמארז"ל "אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור".

ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האר"י ז"ל שדור האחרון בגלות הוא גלגול של דור יוצאי מצרים. שזהו א' מהטעמים להשתדלותו המיוחדת של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחינוך והדרכה דנשי ובנות ישראל, בכל ענינו היהדות, תורה ומצוותי', כולל- - בלימוד תורת החסידות והפצת המעינות חוצה - כי להיותו דור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה, נוגע אז ביותר עבודתן של נשי ובנות ישראל, שבזכותן תבוא הגאולה. עאכו"כ בנוגע לבתו של נשיא דורנו עצמו, שנתחנכה על-ידי נשיא דורנו וכו'.

ואף לאחרי הסתלקותה השפעתה ממשיכה, ובפרט שכו"כ מבנות ישראל, נקראות על שמה, וע"י הנהגתן משמשות דוגמא חי', כנשמות חיים בגופים חיים, שהן התחנכו לפי רוחה וע"פ הוראותי', ובדוגמתה (כבתו של נשיא דורנו). עפ"ז יש לומר הטעם לכך שאחרי כ"ב שבט (יום הסתלקותה של בתו) נפעל השלב האחרון בהכנת העולם (כדירה לו יתברך בתחתונים) להגאולה, כי שלימות ענין זה נעשה ע"י ובשכר נשי ובנות ישראל.

(ש"פ יתרו, כ"ף שבט, וליל ויום ב' כ"ב שבט, ה'תשנ"ב, התוועדויות 259-260)

קווים לדמותה של אשת המלך

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...