וידאו יומי יט כסלו 737

וידאו יומי יט כסלו 737

הוידאו היומי חי כסלו 736

הוידאו היומי חי כסלו 736

הוידאו היומי טז כסלו 735

הוידאו היומי טז כסלו 735

הוידאו היומי טו כסלו 734

הוידאו היומי טו כסלו 734

וידאו יומי 733 יד כסלו

וידאו יומי 733 י"ד כסלו

וידאו יומי יג כסלו 732

וידאו יומי יג כסלו 732

הוידאו יומי יב כסלו 713

הוידאו יומי יב כסלו 713

וידאו יומי יא כסלו 730

וידאו יומי יא כסלו 730

וידאו יומי ט' כסלו 729

וידאו יומי הרבי שליט"א מלך המשיח ט' כסלו 729

הוידאו יומי ח כסלו 728

הוידאו יומי ח כסלו 728

וידאו יומי ז כסלו 727

וידאו יומי ז כסלו 727

וידאו יומי ו' כסלו

וידאו יומי ו' כסלו

וידאו יומי ה' כסלו

וידאו יומי ה' כסלו

וידאו יומי ד' כסלו

רבי יומי ד' כסלו

הודיאו היומי א אלול 653

תקיעת שופר בבית של הרבי שליט"א מלך המשיח אלול תשמ"ח, וקטע מתוך שיחת א' אלול תשמ"ו, חשבון צדק של חודש אלול.

הוידאו היומי כט מנחם אב 652

בסיום אחד מכינוסי הילדים, הרב הכט - מנחה הכינוס והמתרגם של דברי הרבי שליט"א מלך המשיח לילדים, מברך את הרבי שליט"א מלך המשיח OUR DADY (בתרגום חופשי לעברית "אבא'לה שלנו"), שיתמלאו כל רצונותיו לגאול את עם ישראל.

הוידאו היומי כח מנחם אב אב 651

בשורת הגאולה מפרשת ראה תש"נ (קיץ 1990), כל עם ישראל רואה את הקב"ה נותן לבני ישראל את ארץ ישראל לגבולותיה עד נהר פרת

הוידאו היומי כז מנחם אב 650

לראות את מלכנו הוידאו היומי כז אב 650 כינוס ילדים של הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ז מנחם אב תשמ"ב. הילדים שאומרים את הפסוקים בחיות והתלהבות מרוסיה, ומאזור בארץ הקודש.

הוידאו היומי כו מנחם אב 649

לראות את מלכנו הוידאו היומי כו מנחם אב 649

הוידאו היומי כה מנחם אב 648

לראות את מלכנו הוידאו היומי הוידאו היומי כה מנחם אב 648 תשע"ו

דף 11 מתוך 18