הוידאו היומי טו טבת 759

הוידאו היומי טו טבת 759

הוידאו היומי יד טבת 758

הוידאו היומי יד טבת 758

הוידאו היומי יג טבת 757

הוידאו היומי יג טבת 757

הוידאו היומי יב טבת 756

הוידאו היומי יב טבת 756 להתפלל בסידור מ770. מישהו מביא לרבי שליט"א מלך המשיח סידור עתיק שנדפס בירושלים ונשלח לתימן כדי ששם יתפללו בסידור מירושלים. וכשהרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על מה שכתוב שם "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", מיד חושבים על הסידורים שלנו מ770, (שהתפללו ב770) כי ש"ליובאוויטש היא ירושלים שלנו" והבית" (770) "זה בית המקדש שלנו" (בית רבינו שבבל, בהערה מתוך "התמים"

הוידאו היומי יא טבת 755

הוידאו היומי יא טבת 755

הוידאו היומי י טבת 754

הוידאו היומי י טבת 754

הוידאו היומי ח טבת 753

הוידאו היומי ח טבת 753

הוידאו היומי ז טבת 752

הוידאו היומי ז טבת 752

הוידאו היומי ו טבת 751

הוידאו היומי ו טבת 751

הוידאו היומי ה' טבת 750

הוידאו היומי ה' טבת 750

הוידאו היומי ג' טבת

הוידאו היומי ג' טבת

הוידאו היומי כח כסלו 745

הוידאו היומי כח כסלו 745

הוידאו היומי כז כסלו 744

הוידאו היומי כז כסלו 744

הוידאו היומי כו כסלו 743

הוידאו היומי כו כסלו 743

הוידאו היומי כה כסלו 742

הוידאו היומי כה כסלו 742

הוידאו היומי כג כסלו

וידאו יומי כג כסלו

הדלקת נר ראשון של חנוכה מוצש"ק וישב

הדלקת נר ראשון של חנוכה מוצש"ק וישב, כ"ה כסלו תשע"ז

וידאו יומי כב כסלו 740

וידאו יומי כב כסלו 740

וידאו יומי כא כסלו 739

וידאו יומי כא כסלו 739

וידאו יומי כ' כסלו 738

וידאו יומי כ' כסלו 738

דף 10 מתוך 18