• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אייר התשפ"ד (21.05.2024) פרשת בהר

כשיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ

השלימות של עבודת האדם היא רק כאשר היא מתבצעת בכוחותיו שלו, ללא שום סיוע חיצוני אחר. הן אמנם בכל דבר שאנו עושים מוכרח להיות סיוע מאת הקדוש ברוך הוא, אבל בשעת העבודה הסיוע נמצא בהעלם והעיקר היא העבודה של האדם בעצמו. מתורתו של משיח
כשיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

רגעים ספורים לפני שיעקב אבינו משיב את נשמתו, הוא קורא אל בניו השבטים ואומר להם "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", ואומרים על כך חכמינו זכרונם לברכה שיעקב ביקש לגלות להם את מועד בוא הגאולה, אלא שאז "נסתלקה ממנו שכינה".

נשאלת על כך שאלה פשוטה: לשם מה בכלל רצה יעקב לגלות להם את הקץ? איזו תועלת תצמח להם מכך שהם ידעו מתי תבוא הגאולה? אדרבה: העובדה שמועד גאולה יהיה עוד מאות ואלפי שנים הייתה רק מייאשת אותם וגורמת להם שברון לב מאורך הגלות, ומדוע אם כן רצה יעקב לגלות לבניו את זמן הקץ?

הגילוי שנעלם

מוכרחים אם כן לומר שיעקב רצה להשיג מטרה מסויימת על ידי גילוי הקץ. אך מצד שני באם אכן היתה בכך תועלת יש להבין מדוע הסתלקה ממנו השכינה ונעלם ממנו הקץ?

הביאור בזה: אילו זכה עם ישראל, הייתה הגאולה ממצריים גאולה שלימה שלא תהיה אחריה עוד גלות, ואז מיד היה נבנה בית המקדש הנצחי שלא ייחרב לעולם. אלא שבעקבות סיבות שונות עם ישראל לא זכו אז לצאת לגאולה שלימה. ולפי זה ניתן להסביר שיעקב אבינו ביקש לגלות לבניו את הקץ, כלומר לגלות להם שהגאולה ממצריים יכולה להיות הגאולה האמיתית והשלימה.

אמנם בני ישראל ידעו שהגלות במצריים תארך ארבע מאות שנה, אך הם לא ידעו שאילו יזכו תהיה זו הגאולה האמיתית והשלימה, ולכן ביקש יעקב לגלות להם זאת, כדי שישתדלו להתנהג כראוי ולהיזהר בזהירות יתירה, גם כדי שלא יחמיצו את ההזדמנות, וגם כדי שעל ידי מעשיהם יזרזו ויקצרו את גלות מצריים.

גאולה מושלמת

אך למרות זאת נסתלק הקץ מיעקב והוא לא גילה את הסוד לבניו:

השלימות של עבודת האדם היא רק כאשר היא מתבצעת בכוחותיו שלו, ללא שום סיוע חיצוני אחר. הן אמנם בכל דבר שאנו עושים מוכרח להיות סיוע מאת הקדוש ברוך הוא, אבל בשעת העבודה הסיוע נמצא בהעלם והעיקר היא העבודה של האדם בעצמו.

באם יעקב היה מגלה להם את הקץ, כל עבודתם להחשת הגאולה לא הייתה באה מהכוח שלהם, אלא היא הייתה נובעת מהכח של גילוי הקץ על ידי יעקב, ועל ידי כך הייתה נפגמת שלימות העבודה של עם ישראל.

יעקב אבינו רצה שהם יצאו מהגלות כמה שיותר מהר, גם אם על ידי כך יחסר בשלימות העבודה, אבל הקב"ה רצה שהגאולה תהיה בתכלית השלימות ולכן "נסתלקה ממנו שכינה".

הגיע זמן הגאולה

מכל זה מתקבלת ההוראה הברורה שכל יהודי צריך לרצות "לגלות את הקץ" - לדרוש ולבקש שיתגלה הקץ, שעל ידי זה יהיה קל יותר בעבודה להבאת הגאולה, וכפי שרואים במוחש שכאשר פונים ליהודי ואומרים לו ש"הנה הנה משיח בא", ו"אנו רוצים משיח עכשיו" הוא נזהר יותר להוסיף בקיום התורה והמצוות וזה נותן לו כח וחיות בעבודתו.

ובימינו אלה הדברים מקבלים משנה תוקף, כיוון שבימינו כבר "כלו כל הקיצין" וקץ הגאולה כבר נמצא כאן מזמן, ומה שנשאר הוא רק תנועה אחת שתביא את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

(על פי לקוטי שיחות חלק כ' עמוד 228)

שימוש בברזל, הפעם באופן חיובי

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...