• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז אדר א' התשפ"ד (25.02.2024) פרשת כי תישא

מדדים עולים ויורדים? היכונו להתרסקות עד עפר

עוני ומחסור כיום הינם דבר מצוי ושגרתי, לצערנו • אך בבוא הגאולה האמיתית והשלימה נהיה עסוקים בדברים יותר חשובים מכסף • וגם בלעדי זאת, העושר לכשעצמו יהיה רב כל כך עד שלא ייחשב בעינינו כלל • מעדנים מצויים כעפר!
מדדים עולים ויורדים? היכונו להתרסקות עד עפר
חומות ירושלים העתיקה. בקרוב חומות מסוג אחר
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מדדי העוני במדינות רבות ברחבי העולם מצביעים על הבדלי איכות חיים משמעותיים בין אחוזי האוכלוסייה הענייה לזו העשירה. ישנן מדינות בהן העוני נראה בבירור ברחובות, ישנן כאלו שהעוני מתחבא בבתים, וישנן כאלו לעומתן שדווקא העושר הוא השולט בהן.

בעתיד הקרוב מאוד, בגאולה האמיתית והשלימה, כל בני האדם יהיו בעלי עושר עצום ובלתי נתפס עד שהכסף לא יהיה נחשב בעינינו כלל. או כהגדרת חכמינו - "מעדנים מצויים כעפר";

כשתבוא הגאולה יעסקו כל העולם בדבר אחד בלבד והוא "לדעת את השם", כלשונו של הרמב"ם. ללמוד ולדעת את מהותו של הבורא, דבר שכיום אינו ניתן להשגה שכלית מלאה. ומכיוון שזו תהיה כל תכלית הבריאה כולה, גם העולם עצמו יסייע לכך.

לכן החיות הרעות לא ירעו אז לבני האדם, לכן אומות העולם יחדלו אז ממלחמות וסכסוכים, ולכן גם העולם עצמו יעניק לבני האדם שפע גשמי עצום.

יהלומי ענק בשערי ירושלים

 בתלמוד מסופר על התנא רבי יוחנן, שלימד בבית מדרשו על כך שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשעריה של ירושלים יהלומים ואבנים טובות בגודל עצום של שלושים אמה על שלושים אמה (אמה היא מידה תלמודית השווה בערך לחצי מטר). רבי יוחנן למד זאת מהפסוק "ושמתי כדכוד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח" (- פירוש כדכוד ואבני אקדח הוא אבני חן יקרות). אחד מתלמידיו של רבי יוחנן בקהל צחקק ואמר שכיום לא ניתן למצוא יהלומים בגודל של ביצת יונה, ורבי יוחנן מדבר על שער עיר הבנוי מיהלום בלבד...

לימים הפליג אותו תלמיד בלב ים, כשלפתע נגלה אליו מחזה מדהים: מלאכי השרת עסוקים בניסור אבנים טובות ומרגליות ענקיות מימדים. כששאלם עבור מה מיועדת תוצרת עבודתם, נענו לו כי את אבנים אלו עתיד הקדוש-ברוך-הוא להעמיד בשערי ירושלים...

צמיחה בענף הצומח

לבד זאת, עתידים גם האילנות להצמיח תוצרת מוגברת וייחודית. הגמרא מספרת שאפילו עצים שכלל אינם מצמיחים פירות כיום, ישתנה טבעם בגאולה. "עתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל לטעון פירות", כך שכדאי לעקוב אחרי עץ הברוש בגן הציבורי או עצי האקליפטוס בחורשה הקרובה - לזכור כיצד הם נראים כעת ללא פירות.

מהירות הצמיחה של כל אלו תהיה מדהימה. אם כיום חקלאי הרוצה להפיק את היבול משדהו הוא נזקק לחרישה, זריעה, דישון, השקיה, טיפול, ולסיום קצירה ולקיטה - הרי שבזמן הגאולה כל זה קורה לבדו, וביום אחד! "עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום", מלמדנו שיוציאו האילנות את הפירות לבדם ללא סיוע ידי אדם.

מטרה אחת

כל זה הוא, כאמור, בשביל שיוכלו עם ישראל לשבת להגות בתורה בנחת וללא טרדות מענייני העולם. אפילו לא טרדות בסיסיות של גידול האוכל הנדרש לאכילה. "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד", כיוון שכל שאר הדברים הנדרשים לקיום האדם יהיו מעצמם.

אחד ההסברים לתופעות מדהימות אלו הוא מכיוון שבגאולה תהיה רוחניות העולם מושלמת, בעולם בו "ה' ימלוך לעולם ועד" ולו בלבד תהיה המלוכה על כל הארץ, לכן גם גשמיות העולם תהיה מושלמת - מכיוון שיתגלה אז לעין כל שמציאותו האמיתית של העולם היא האלוקות, האלוקים בעצמו.

הרבי שליט"א מלך המשיח מביא ביאור נוסף לכך שהמעדנים יהיו מצויים כעפר: הפירוש "כעפר" הוא לא רק כמו הפירוש הפשוט, כמו שהעפר מצוי בכל מקום בריבוי, אלא גם מבחינת החשיבות של העפר בעינינו - כך גם ייחשבו אז תענוגי העולם בעיני בני האדם, כיוון שיעסקו רק בדבר אחד, "לדעת את השם".

נזכה לזה בקרוב ממש!

מקורות: שמות פרק ט"ו, פסוק י"ח. ישעיהו פרק נ"ד, פסוק נ"ב. משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלכים פרק י"ב הלכה א'-ה'. תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל', עמוד ב'. מסכת כתובות דף קי"ט, עמוד ב'. דף קי"ב, עמוד ב'. לקוטי שיחות, שבת פרשת בחוקותי תשנ"א

שכר נמוך ותנאי עבודה ירודים: למעלה מארבע מאות שוטרים התפטרו מתחילת השנה

בתוך השבר והכאב הגדול, מצאנו אור בקצה המנהרה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...