• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

כשר למהדרין: עבודות בניה בירושלים בחג

בתחקיר מיוחד, חושף עיתון הגאולה את לו"ז עבודות הבניה של בית המקדש השלישי • בחודש מנחם-אב, בו מתאבל עם ישראל על חורבן בית המקדש, בדור הגאולה כדאי להתמקד בסדר בניית בית המקדש • עושים סדר
כשר למהדרין: עבודות בניה בירושלים בחג
הליך בניה לא שיגרתי שישלב בניין שמיימי ופעולה אנושית
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אז ברגע שצריך, וברגע שאפשר, ומיד כאשר יגיע הרגע המיוחל - בית המקדש יבנה. וזה נהדר ומרגש, אך מה יקרה אם זה יהיה באמצע החג, או בלילה למשל? הרי אנחנו יודעים שבעת בניית בתי המקדש הקודמים, הראשון והשני, פסקו העבודות בשבתות ובחגים, וגם מחמת המצווה לבנות את בית המקדש ביום - עם כל הדחיפות שבדבר - הופסקה עבודת הבניה בשעות הלילה.

מהן, אם כן, שעות העבודה וסדר הדברים בבניית בית המקדש השלישי? ומי בכלל אמור לבנות אותו? ונחזור לשאלה ממנה התחלנו, מה קורה במידה ומגיע זמנו של בניית המקדש והזמן הוא כזה בו לא התקיימו עבודות הבנייה בבתים הקודמים?

באופן כללי, בניית המקדש השלישי תתאפשר גם בימי החג וגם בלילה, למרות שאנו יודעים כי אסור ליהודי לבנות את בית המקדש בזמנים אלו, בית המקדש השלישי יבנה בידי שמים, על ידי הקדוש ברוך הוא, וירד בנוי ומוכן מן השמים. הגבלת ואופני הבניה המוכרים לנו הם רלוונטיים רק כאשר מדובר בבניה בידי אדם גשמי, אז חלים החוקים והכללים של התורה על אנשים הבונים את בית המקדש.

הכלל לא תקף

אך כאשר בית המקדש איננו נבנה בידי אדם, מיד כאשר עליו להיבנות, זה יכול לקרות. אין כל מניעה בכל שלב שהוא, שתגיע הגאולה השלימה ויבנה בית המקדש.

אך רגע, האם בית המקדש יבנה במאה אחוז על ידי הקדוש ברוך הוא? במקורות חז"ל אנחנו מוצאים התייחסויות לכאן ולכאן. קיימות דעות כי הבניה תהיה ע"י הקב"ה, ודעות אחרות סוברות כי בניית בית המקדש השלישי תתבצע דווקא על ידי אנשים, יהודים בשר ודם. זוהי גם דעתו של הרמב"ם, הפוסק הבולט בעניני המשיח.

אך לפני שאנחנו מתבלבלים לגמרי מהסתירה - לכאורה - בין הדעות, ולא מבינים מה יעלה בגורלו של בית המקדש שלא ברור כביכול מי אמור לבנות אותו, יש מי שעושה לנו סדר בדברים.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מסביר, כי דמותו של בונה המקדש היא איננה פרט טכני בלבד העוסק רק בזהותו של האדם עליו מוטלת האחריות לבניה, כי-אם מבטאת את מהותו של המקדש.

הוא או אנחנו?

בניית המקדש בידי שמים, כאשר הוא יורד בנוי ומוכן מלמעלה לאחר שנבנה על ידי הקדוש ברוך הוא, מסמלת מקדש נצחי וחזק, ובכלל - הארה אלוקית בגאולה באופן נכון ואמיתי במאת האחוזים, אך אור שהוא מרומם ומנותק מעט  מההוויה האנושית, מדרגתם ורמתם של בני האדם. אנשים בשר ודם יכולים להנות ולהתעלות באור בית המקדש האלוקי הזה, אך יהיה עבורם קושי רב, אם בכלל אפשרי, לקלוט גילוי כזה של הקדוש ברוך הוא ולהפכו לחלק בלתי נפרד מחייהם באופן דומיננטי המשפיע על פרטי היום-יום במי שהם.

לעומת זאת, בניית המקדש בידי אדם, באופן גשמי על ידי יהודים בשר ודם, מסמלת את המקדש ששוכן כאן למטה, את היכולת של הקב"ה להתגלות ולשכון ממש כאן, בעולם הזה, ולהפוך להיות דומיננטי ואטרקטיבי בחיים הגשמיים של האדם מן השורה. אמנם אין זה בית מקדש אבסולוטי ואלוקי כפי שהיה לו נבנה ע"י הקב"ה, אך הוא מתאים ומסתדר עם האדם הגשמי.

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר כי שתי הדעות צודקות, ובבית המקדש השלישי, כמו בכל מהלכי הגאולה השלימה, יתקיים חיבור בין שני הסוגים הללו, בית המקדש השלישי יבנה בחלקו ע"י הקב"ה ובחלקו ע"י עם ישראל, מה שיגרום לו לחבר בין הנצחיות והאמת המוחלטת האלוקית, לבין היכולת של האדם הגשמי לקלוט זאת ולהכיל את האור הזה באופן מושלם.

אז איך זה הולך לקרות?

ברמה המעשית, ישנן כמה אופציות שמסביר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי ישלבו את שני האופנים לבניה משולבת של בית המקדש. יתכן כי עם ישראל, בראשות מלך המשיח כמובן, יבנו את בית המקדש כולו, ולאחר-מכן ירד מלמעלה בית המקדש הרוחני הנצחי, ויחבור למקדש הגשמי.

אפשרות נוספת היא כי בית המקדש ירד מן השמים ללא שערים, והמשיח - כנציגו של עם ישראל, יציב את שערי בית המקדש. צעד זה מבטא מהלך משמעותי בבניית המקדש, כפי שמוצאים בהלכה היהודית יחס חשוב להצבת הדלת, השווה לבניית הבית כולו.

יתכן גם כי עם ישראל יבנה את המקדש על פי מה שידוע לנו מבתי המקדש הקודמים, ואת השינויים המיוחדים לבית השלישי, נקבל מן השמים כאשר הם מתחברים ויורדים אל המקדש שנבנה בידי אדם.

חיבור זה בין הבונים, מבטא את מהלך הגאולה כולו - נצחיות ואמת אלוקית ומוחלטת, אך מתוך שיתוף פעולה והכלה מלאה של האדם הגשמי הנחשף לגילויו של הקב"ה בעולם.

מקורות: ספר הזוהר ח"ג רכא, א; סוכה מא, א; ויקרא רבה ט,ז; במדבר רבה יג, ב; משנה תורה (רמב"ם) הלכות מלכים פי"א; דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א)

שינוי בתכנית: המשיח לא מגיע על חמור לבן

להרוג את המוות: חבל התליה של הרוע

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...