• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אדר א' התשפ"ד (22.02.2024) פרשת תצוה

המדריך המלא לחג הסוכות

כך נחגוג כדין את חג הסוכות כמו שצריך. מהישיבה בסוכה ועד לשמחת בית השואבה, וכמובן לא לשכוח ליטול בכל יום את ארבעת המינים
המדריך המלא לחג הסוכות
סוכות בירושלים (צילום: Amir babayof)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הדלקת נרות

רצוי להדליק את נרות החג בסוכה - באם תנאי הבטיחות מאפשרים זאת ואין חשש לשריפה.

לפני הדלקת הנרות מברכים: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם להדליק נר של יום טוב.

ברכת שהחיינו: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

הסוכה

מצווה מן התורה לשבת שבעה ימים בסוכה, זכר לענני הכבוד שבהם הקיף הקדוש ברוך הוא את בני ישראל במדבר, בעת שיצאו ממצרים.

למרות שיציאת מצרים היתה בחודש ניסן, את חג הסוכות אנחנו מציינים דווקא בחודש תשרי - ממש לפני בוא החורף - משום שדווקא בעונה כזו ניכרת העובדה שאנו יושבים בסוכה מפני ציווי השם ולא מצד מזג האוויר הנעים שבחוץ השורר בחודש ניסן שבפתיחת האביב.

הישיבה בסוכה היא "מצוות עשה" התלויה בזמן, ולכן הגברים חייבים בה ואילו הנשים פטורות ממנה.

בסוכה עושים קידוש, מברכים "לישב בסוכה" ובפעם הראשונה גם "שהחיינו". מעתה ועד שמחת-תורה – לא כולל שמחת תורה – אוכלים כל ארוחה בסוכה.

איך בונים את הסוכה?

כל אחד יכול לבנות את הסוכה, אך קודם לכן יש לדעת כמה כללים פשוטים על מנת לבנות אותה לפי כללי ההלכה:

הסוכה צריכה להיות עשויה מדפנות, לפחות שלוש, העשויות מחומר חזק וקשיח העמיד בפני רוח מצויה.

אם הדפנות עשויות משמיכות, יריעות בד וכדומה, יש להקיף אותן בשלוש קורות או מוטות שאינם מתנדנדים ברוח, מהקרקע עד גובה של עשרה טפחים פלוס (כ-81 ס"מ) כשהרווח בין אחד לשני יהיה פחות משלושה טפחים (כ-24 ס"מ).

הסכך הוא הגג של הסוכה, והוא צריך להיות צפוף, כדי שרוב שטח הסוכה יהיה מוצל.

הסכך צריך להיות אך ורק ממין הצומח, מצמחים תלושים שגדלו באדמה, כמו ענפים או קנים שאינם מחוברים לעץ (אין להשתמש באותם ענפים או קנים באם הם שימשו - או משמשים עדיין - ככלי עבודה כלשהם, כדוגמת סולמות, ארגזים או משטחים שעשויים מעץ, קרשים לפיגומים וכדומה).

חשוב מאוד: אין לקשור את הסכך לדפנות בחוטי ברזל, אזיקונים וכדומה, אלא אך ורק בחוטי ענפים או חוטים הגדלים מן הצומח, כמו חוטי פשתן וכדומה.

כמו כן, אין להניח על גבי הסכך משטח עץ כבד וכדומה בכדי שלא יעוף הסכך, ויש לחפש דרכים 'כשרות' יותר עבור זה.

ארבעת המינים

החל מהיום הראשון של חג הסוכות מברכים בכל יום (מלבד בשבת) על ארבעת המינים - איגוד המורכב מארבעה מינים: אתרוג, לולב, הדסים וערבות.

מהדרים לקיים את מצוות נטילת ארבעת המינים דווקא בסוכה.

סדר הברכה: אוחזים את הלולב, אליו מחוברים ההדסים והערבות, ביד ימין ומברכים "ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב". אחר-כך לוקחים ביד שמאל את האתרוג. בפעם הראשונה מברכים לאחר נטילת האתרוג "ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". בסיום הברכה מצמידים את האתרוג אל הלולב ומנענעים אותם לארבע רוחות השמים למעלה ולמטה, כאשר בסוף כל נענוע מצמידים את הלולב והאתרוג ללב. זמן המצווה: מזריחת השמש ועד שקיעתה.

אחד ה'מבצעים' הראשונים של הרבי שליט"א מלך המשיח הוא 'מבצע ארבעת המינים' בו יוצאים לזכות יהודים לברך על ארבעת המינים בימי חג הסוכות.

שמחת בית השואבה

מצווה מיוחדת לשמוח בחג הסוכות. בכל לילה עורכים שמחה וריקודים עד אור הבוקר, בדוגמת השמחה שהייתה נערכת בבית המקדש. הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר לשתף בשמחה זו יהודים רבים ככל שניתן.

הושענא רבה - מה נוהגים ביום זה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...