• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

הסודות שבמצוות הישיבה בסוכה

בקיום מצוות הישיבה בסוכה קיימים סודות רבים על פי תורת הסוד. כך הגימטריה של המילה סוכה רומזת לשמותיו של הקב"ה והסכך כנגד קולות השופר. על כך ועוד בכתבה המלאה
הסודות שבמצוות הישיבה בסוכה
צילום: דוב בער הכטמן
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

שתי המצוות המרכזיות בחג הסוכות, הן, כמובן, הישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים.

במצוות מרכזיות אלו טמונים רמזים רבים, וגם סודות נפלאים ע"פ תורת הקבלה והחסידות, נביא כאן כמה מהרמזים והסודות הללו.

סוכה - כאשר אנו יושבים בסוכה, צריכים לכוון, כפי שנפסק בשולחן ערוך, שאנו עושים זאת "זכר ליציאת מצרים" - משום שאז הקב"ה הושיב את עם ישראל בסוכות.

באיזה סוכות עם ישראל ישב? הכוונה היא, כמבואר בכל המקורות, ל"ענני הכבוד". עננים אלו ניתנו במתנה לעם ישראל וליוו אותו במשך כל שנות ההליכה במדבר. היו בסך הכל 7 עננים. 4 מתוכם הקיפו את עם ישראל מכל הכיוונים, הענן החמישי היה מתחת לרגליהם והקל עליהם מאוד את ההליכה במדבר, הענן הששי היה מעל לראשם והגן עליהם מפני השמש הלוהטת ומפני הגשמים. ענן שביעי היה נע לפני כל עם ישראל, ומיישר עבורם את הדרך - את ההרים והגבעות הוא היה הופך לקרקע שטוחה ונוחה להליכה, וכך הוא היה עושה גם לבורות ולבקעות.

7 העננים הללו גם סיפקו מחסה והגנה לעם ישראל מפני כלי נשק שנורו אליהם, וכאשר עם ישראל היה צריך להילחם בעמים שונים, ע"פ ציווי ה', הוא היה צריך לצאת מהענן (ולכן נאמר ליהושע "צא הילחם בעמלק" - דהיינו שיצא מתוך הענן, והוא והלוחמים שאיתו, ואז הייתה להם הגנה ושמירה נסית פרטית (שלא באמצעות הענן שהגן על השטח של מחנה ישראל כולו).

עוד מובא בחז"ל שענני הכבוד גם היו מנקים את בגדיהם ונעליהם של ישראל (מעין "מכונת כביסה" אלוקית...).

ולכן, בחג הסוכות, אנחנו מודים לה' יתברך על כך שהקיף אותנו בענני הכבוד הנפלאים הללו.

על פי האר"י הקדוש (ראה שער הכוונות חלק ב', ענין סוכות, וכן פרי עץ חיים חלק ב' - שער חג הסוכות), הסוכה רומזת לאורות "מקיפים" קדושים ונעלים מאוד: "ואנחנו ישראל בני מלכים... עושים סוכה ויושבים בצל אור המקיף ההוא, המתפשט בה, המקיף וסובב אותה כעין סוכה, כדי שנמשיך אלינו מן האור המקיף ההוא".

ומוסיף האר"י ומסביר שענני הכבוד היו אף הם בחינת חסדים - ולכן הם כנגד אהרון הכהן [וכידוע שהם ניתנו לעם ישראל בזכות אהרון הכהן], והם היו 7 עננים - כנגד 7 אורות מקיפים של החסדים - ולכן יש 7 ימים בחג הסוכות.

סוכה, אומר האר"י, היא גימטריא 91, וזו בדיוק הגימטריא של שני שמות הקודש של ה' יתברך:

שם א-ד-נ-י (65) ועוד שם ה-ו-י-ה (26) - 65+26=91.

ללמדנו שהסוכה היא אור מקיף על הספירות הקדושות של ז"א ומלכות שכידוע שייכות לשני שמות הקודש הנ"ל.

ועוד, "סכך" בגימטריא 100 - וזהו רמז לאור הכתר [שכידוע כולל בתוכו את כל עשר הספירות, כפי שכל אחת כלולה מעשר, ובסך הכל 100] - שנמצא מעל כל הספירות, ולכן הסכך הוא החלק העליון של הסוכה, והוא רומז למאה אורות קדושים שנמשכים מהבינה לז"א, ורומז גם ל- 100 ברכות שאנו מברכים מדי יום.

הרבי המהר"ש - אדמו"ר חב"ד הרביעי שההילולא שלו הייתה בשבוע שעבר ביום י"ג תשרי - מסביר שהסכך של הסוכה נעשה "מהקטורת של יום הכיפורים", וקשור גם למאה התקיעות בשופר של ראש השנה. 

דהיינו שמהעבודה הרוחנית הקדושה של ראש השנה ויום הכיפורים מתהווה המשכה רוחנית קדושה מאוד, שיורדת אלינו בחג הסוכות, והיא "מתגשמת" (הופכת לגשמית ולקרובה אלינו) בסכך של הסוכה, ומשם, כך מסבירים אדמור"י חב"ד, אנחנו "ממשיכים" אותה לתוכנו, ע"י שאנחנו נוטלים את ארבעת המינים, ומנענעים אותם, ומצמידים אותם אל החזה.

אביו של הרבי שליט"א מלך המשיח, הרב הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן, מבאר שהקשר בין התקיעות של ראש השנה לבין הסכך, רמוז באותיות של המילה סכך:

ס - גימטריא 60 - רמז ל 60 תקיעות של ראש השנה.

כ - גימטריא 20 - רמז ל- 20 שברים (בתקיעות של ראש השנה).

ך - גימטריא 20 - - רמז ל- 20 תרועות (בתקיעות של ראש השנה).

חג שמח לכולנו, שנמשיך אל תוכנו את כל האורות והברכות של החג הנפלא הזה, ועד לאור ולברכה העיקרית של הגאולה האמיתית והשלמה.

[בהמשך נביא בל"נ כמה מרמזי וסודות ארבעת המינים].

הלכות סוכה - כיצד נקיים את המצווה

הושענא רבה - מה נוהגים ביום זה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...