האם סיפור המגילה יקרה שוב?

הגאולה השלמה דומה מאוד לסיפור המגילה. גולת הכותרת שלה תהיה רגע אחד, אבל התמונה השלמה של ההתרחשות תתקבל משורה ארוכה של אירועים, תמורות ושינויים

פורים: יום שכולו תחפושת

כל הצביון של פורים הוא תחפושת אחת גדולה. על פניו, זהו יום משעשע שמצווה לשמוח בו ולאכול ולשתות ללא הגבלה. אולם בעצם מדובר רציני וחשוב ביותר

מחוץ לטבע: סוד קיומו של עם ישראל

סוד קיומו של העם היהודי הוא בלתי טבעי והוא נובע אך ורק מהקשר המיוחד שלו לבורא עולם. כל ניסיון שלנו לשחק לפי כללי המשחק של משפחת העמים, נועד לכישלון

להיות יהודים בכל מחיר

בניגוד לעיתויים אחרים בהם גזירות גירוש גררו המרת דת המונית כלפי חוץ – הרי שבימי אחשוורוש, למרות שפתרון כזה יכול היה להיות הצלת חיים, דבקו היהודים באמונתם גם באופן גלוי

מעבר לחדשות: לזהות את יד השם

כשקוראים את מגילת אסתר מגלים ומפתחים מודעות לכך שגם ההתרחשויות הטבעיות הן למעשה נס אלוקי. מודעות כזו ממהרת את הזמן שבו הנוכחות האלוקית תתגלה בצורה מלאה – בגאולה האמיתית והשלמה

המכנה המשותף בין המן למרדכי

כל דבר שאנו באים איתו במגע נועד לסייע לנו במילוי הרצון האלוקי. לפעמים מגיע הסיוע בדרך של יד תומכת, ולפעמים – בדרך של משוכה מחשלת, אבל המטרה זהה - לסייע ליהודי בעבודתו את בוראו

מול כל התחזיות: הנאיביות היהודית מנצחת

מרדכי ידע היטב שבמציאות אין לו סיכוי נגד המן ומעלליו. אבל כיהודי מאמין הוא גם ידע היטב שהמציאות במגרש הפיזי לא מתנהלת מעצמה. יש מישהו מלמעלה שמושך בחוטים

להוביל ולא להיגרר: מודל המנהיגות של מרדכי

מרדכי מעניק לנו תמונה חיה של מנהיג ישראל אמיתי. כזה שמוליך את העם ולא הולך אחריו. כזה שלא מסיר אף פעם אחריות, גם לא מאלה שלא שומעים בקולו. כזה שמגלה אומץ ושאר-רוח, לא מתקפל מול לחצים ולא נרתע מול איומים

המן ומרדכי: הפכים או אחים?

מצד השכל וההיגיון, המן ומרדכי הם הפכים גמורים. אולם כשיהודי מתעלה לדרגה נעלית יותר מהשכל וההבנה האנושית, הוא מגלה את הדברים כפי שהם מנקודת מבטו של בורא העולם, שם אין באמת הבדל ביניהם