• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד סיון התשפ"ד (20.06.2024) פרשת בהעלותך

כך מדליקים את נרות החנוכה, הסדר והברכות

מהו הזמן המתאים להדלקת הנרות, היכן מציבים את החנוכיה, מי צריך להיות נוכח בשעת ההדלקה, מהי חנוכיה כשרה, איך מדליקים את הנרות, מהו חומר הבערה הטוב ביותר והמהודר ביותר להדלקת נרות חנוכה, מה אומרים אחרי שמדלקים את הנרות ומה מברכים עליהם לפני. על כך ועוד בכתבה שלפניכם
כך מדליקים את נרות החנוכה, הסדר והברכות
(צילום אילוסטרציה: דוב בער הכטמן)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

סדר הדלקת נרות חנוכה והברכות, כך מדליקים את נרות החנוכה

א. זמן הדלקת הנרות הוא שקיעת החמה. בדיעבד אפשר להדליק במשך כל הלילה - ואם בני-הבית ערים, אפשר גם לברך.

ב. מניחים את החנוכייה בצד שמאל של הדלת מול המזוזה, כדי להיות מוקפים במצוות (או על אדן החלון - בתנאי שהנרות נראים גם בבית).

ג. הנרות בחנוכייה צריכים לעמוד בשורה ישרה ובגובה שווה.

ד. צריך שיהיה רווח בין נר לנר, כדי שלא ייראו כמדורה.

ה. אסור ליהנות מאורם של הנרות ואסור להדליק נר מנר. על כן, מדליקים נר 'שמש', שבו אפשר להשתמש לכל הצרכים.

ו. ה'שמש' צריך לעמוד מעל שאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שאינו בכלל נרות המצווה.

ז. הנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.

ח. אפשר להדליק בכל סוגי הנרות. מצווה מן המובחר להדליק בשמן-זית ובפתילות.

ט. את הנרות מציבים בימין החנוכיה. ביום הראשון נר אחד, בשני שניים עד שבשמיני - שמונה נרות. סדר ההדלקה הוא משמאל לימין, כלומר - תמיד מדליקים קודם את הנר השמאלי (החדש)וממשיכים להדליק משמאל לימין. הנר הימני יהיה תמיד האחרון להדלקה.

י. לאחר שמסיימים להכין את הנרות להדלקה, אם נרות רגילים או כוסיות שמן-זית וכיו"ב, אומרים את ברכות ההדלקה. בפעם הראשונה שמדליקים השנה, מברכים שלושה ברכות. בכל יום משאר ימי החנוכה מברכים רק שתי ברכות (הברכה השלישית - "שהחיינו" - מברכים רק בפעם הראשונה). לאחר שמסיימים את אמירת הברכות מדליקים את הנרות באמצעות ה'שמש' (אותו מדליקים ראשון). לאחר ההדלקה שרים את נוסח "הנרות הללו", ושאר שירי החנוכה, לפי המנהג בכל מקום.

יא. נשים אינן עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים, בגלל חלקן המיוחד בנס חנוכה.

נר חנוכה בערב שבת ובמוצ"ש

בערב שבת:

ביום שישי מקדימים את ההדלקה. מדליקים בזמן הדלקת נרות השבת המתפרסם תמיד. תחילה מדליקים את נרות החנוכה ורק אחר-כך את נרות השבת. מכיוון שמקדימים את ההדלקה, יש להשתמש לנר חנוכה בנרות גדולים יותר, ולא בנרות הדקים הנהוגים - כדי שידלקו לפחות 70 דקות. אם שכחו והאשה הדליקה נרות שבת לפני שהודלקו נרות החנוכה - יכולים הגברים שטרם קיבלו עליהם את השבת להדליק את נרות החנוכה לפני זמן השקיעה.

במוצאי שבת:

במוצאי-שבת חנוכה חוזרים מיד מבית-הכנסת, מזדרזים לערוך 'הבדלה', ואחר- כך מדליקים נרות חנוכה (יש נוהגים לומר: "ברוך המבדיל בין קודש לחול", להדליק את נרות החנוכה ואחר-כך להבדיל על היין).

ברכות הדלקת נרות החנוכה

לפני ההדלקה אומרים את הכרזת הקודש: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.

בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים: ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לאחר הדלקת הנרות אומרים: הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

המשחקים של חנוכה והמשמעות המסתתרת בהם

שביבים ופרפראות לחג החנוכה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...