• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

שביבים ופרפראות לחג החנוכה

היכן נרמז בתורה חג החנוכה? כמה פעמים מופיע הקשר לאור ונרות בתורה? ואיך זה קשור למצוות הדלקת הנרות? מה הרמז לחג בשמו של החודש בו הוא חל? מה ראשי התיבות של המילה מכב"י? על כך ועוד באוסף הרמזים שבכתבה שלפניכם
שביבים ופרפראות לחג החנוכה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

חנוכה מן התורה מנין? חנוכה ופורים הנם שני המועדים שאינם מוזכרים בתורה, אולם בו בזמן אשר לפורים הוקדש ספר שלם בתורה שבכתב - מגילת אסתר, הרי על חנוכה מסופר לנו רק בתורה שבעל פה - בתלמוד. אולם אין דבר שלא ימצא עליו רמז בתורה. וכשם שמרדכי ואסתר מרומזים בתורה (כפי שהגמרא דורשת זאת מפסוקים), כך גם החנוכה ונרותיו מרומזים בתורה בכמה וכמה מקומות.

*

הנרות הללו. בפרשת אמור (בספר ויקרא), הפרשה שבה מוזכרים כל חגי ומועדי ישראל לפי הסדר: שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכפורים, וסוכות, נאמר בסיום פרשת המועדים "וידבר משה את מועדי ד’ אל בני ישראל", ומיד לאחר כך: "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור וכו’". הרי לנו כאן הרמז לשמן הזית של נר החנוכה. 

*

באותה פרשה נאמר תחילה "להעלות נר" ולאחר כן "יערוך הנרות", הרי רמז לשנים מדיני חנוכה: תחילה צריכים אנו להדליק נר אחד וכל לילה להוסיף עוד נר.

*

36 פעמים נזכר בתורה שמות הקשורים בנר (אור, מאורות, נר), הרי הרמז ל36- נרות החנוכה שמדליקים בכל שמונת ימי החנוכה ביחד. 

*

36 שעות רצופות האיר על אדם הראשון ה"אור הגנוז", האור האלקי של ששת ימי בראשית, ואח"כ גנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא, ועל זה גם מרמזים 36 נרות החנוכה.

*

שם החדש: כסלו מתחלק לשתי מלים : כס-לו. כס מלשון כיסוי, לו בגמטריה = 36 , 36 נרות החנוכה אשר מתחילים להדליקם בחדש זה, הנם התנוצצות מה"אור הגנוז".

*

חנוכה. המלה חנוכה מורכבת משתי מלים: חנו-כה הרי כאן לנו הרמז שבכ"ה ימים בחדש כסלו חנו ונחו החשמונאים ממלחמתם ביונים. חנוכה מובנה גם הכנה וחדוש כי בימי החנוכה הוכן וחודש בית המקדש, לאחר שהיוונים טמאוהו.

*

חנוכ"ה - היא נוטריקון של: ח’ נרות והלכה כבית הלל. (כי כידוע בית הלל סוברים שבכל יום מוסיפים והולכים. כלומר כל יום צריך להוסיף עוד נר, ואילו בית שמאי סוברים שפוחתים והולכים. כלומר, שבלילה הראשון צריך להדליק שמונה נרות וכל פעם לגרוע נר אחד).

*

מכבי - הוא נוטריקון של המלים "מי כמוכה באלים י’". מלים אלו רשם יהודה המכבי על דגלו ולכן נקרא יהודה המכבי, אך עוד נוטריקון יש למלה הזאת "הס כל בשר מפני י’" - מהפטרת שבת חנוכה.

החשמונאים והלקח לימינו

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...