• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד סיון התשפ"ד (20.06.2024) פרשת בהעלותך

מבחר שירי חנוכה - כל המילים לשירים המוכרים

רבים נוהגים לשיר ושלמר לאחר הדלקת נר החנוכיה. בראש ובראשונה יש לומר את המובא בסידור, והוא "הנרות הללו", יש לקרוא מתחילה ועד הסוף את הנוסח. לאחר מכן, יש המוסיפים שירים שונים, לפניכם המילים לשירים המוכרים
מבחר שירי חנוכה - כל המילים לשירים המוכרים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הנרות הללו

הנרות הללו אנו מדליקין,

על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות,

שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה,

על ידי כוהניך הקדושים.

 

וכל שמונת ימי חנוכה,

הנרות הללו קודש הם,

ואין לנו רשות להשתמש בהם,

אלא לראותן בלבד,

כדי להודות ולהלל לשמך הגדול,

על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

מעוז צור

מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח

תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח,

לעת תכין מטבח מצר המנבח,

אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח,

אז אגמור בשיר מזמור יחי המלך המשיח.

 

רעות שבעה נפשי, ביגון כלה,

חיי מררו בקשי, בשעבוד מלכות עגלה,

ובידו הגדולה, הוציא את הסגולה,

חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן מצולה.

 

דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי,

ובא נוגש והגלני, כי זרים עבדתי,

ויין רעל מסכתי, כמעט שעברתי,

קץ בבל זרבבל, לקץ שבעים נושעתי.

 

כרות קומה ברוש בקש, אגגי בן המדתא,

ונהיתה לו למוקש, וגאוותו נשבתה,

ראש ימיני נשאת, ואויב שמו מחית

רוב בניו וקנייניו על העץ תלית.

 

יוונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים,

ופרצו חומות מגדלי, וטמאו כל השמנים,

ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים,

בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים.

 

חשוף זרוע קדשך, וקרב קץ הישועה,

נקום נקמת עבדיך, מאומה הרשעה,

כי ארכה השעה, ואין קץ לימי הרעה,

דחה אדמון בצל צלמון הקם רועים שבעה.

יוונים נקבצו עלי

יוונים נקבצו עלי

אזי בימי חשמנים

ופרצו חומות מגדלי

וטמאו כל השמנים

ומנותר קנקנים

נעשה נס לשושנים

בני בינה, ימי שמונה

קבעו שיר ורננים

ימי החנוכה

ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו,

גיל ושמחה ממלאים את לבנו,

לילה ויום סביבוננו יסוב

סופגניות נאכל בם לרוב.

האירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים

על הניסים ועל הנפלאות

אשר עשה ה' למכבים.

באנו חושך

באנו חשך לגרש,

 בידינו אור ואש,

כל אחד הוא אור קטן,

וכולנו אור איתן,

סורה חשך, הלאה שחור

סורה מפני האור

חנוכה, חנוכה

חנוכה , חנוכה , חג יפה כל כך

אור חביב מסביב , גיל לילד רך.

חנוכה, חנוכה, סביבון סוב סוב

סוב נא, סוב נא סוב

מה נעים מה טוב

חנוכיה לי יש

חנוכיה לי יש , דולקת בה האש

ושחה לי בלאט, על כד קטן אחד.

חנוכיה שלי - אורך נא העלי.

ימי החנוכה

ימי החנוכה חנוכת מקדשנו,

בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו,

לילה ויום סביבונינו יסוב,

סופגניות נאכל בם לרוב.

 

 

האירו! הדליקו!

נרות חנוכה רבים

על הניסים ועל הנפלאות

אשר עשה ה' למכבים.

 

ניצחון המכבים נספר, נזמרה,

על האויבים אז ידם כי גברה

ירושלים שבה לתחיה

עם ישראל עשה תושיה.

 

האירו! הדליקו!

אבי הדליק

אבי הדליק נרות לי

ושמש לו אבוקה - 

יודעים אתם לכבוד מה?

לכבוד החנוכה!

 

מורי הביא כרכר לי,

בן- עופרת יצוקה

יודעים אתם לכבוד מה?

לכבוד החנוכה!

 

אמי נתנה לביבה לי,

לביבה חמה, מתוקה -

יודעים אתם לכבוד מה?

לכבוד החנוכה!

 

דודי נתן תשורה לי,

פרוטה אחת שחוקה -

יודעים אתם לכבוד מה?

לכבוד החנוכה!

סביבון סוב,סוב, סוב

סביבון סוב סוב סוב

חנוכה הוא חג טוב,

חנוכה הוא חג טוב

סביבון סוב סוב סוב.

סוב נא סוב סוב סוב

נס גדול היה שם.

יחי אדוננו

יחי אדוננו מורנו ורבינו

מלך המשיח לעולם ועד 

כל ההלכות שצריך לדעת על הדלקת נר חנוכה

שביבים ופרפראות לחג החנוכה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...