• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ב אייר התשפ"ד (30.05.2024) פרשת בחוקותי

חג החנוכה בגאולה השלמה

בגאולה תיקבע ההלכה כבית שמאי והדלקת הנרות תהיה בסדר יורד: ביום הראשון שמונה נרות, ביום השני שבעה וכן הלאה
חג החנוכה בגאולה השלמה
הרבי שליט"א מלך המשיח בעת הדלקת החנוכייה ב770
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

האם נחגוג את חנוכה גם בגאולה? הגאון רבי יוסף חיים מבגדד ('בן איש חי') כותב: "הנס שעושים בנר חנוכה אינו נוהג אחר ביאת המשיח, דאין מדליקים נר חנוכה עוד". לדבריו, חז"ל רמזו על כך באמרם: "מצוותה... עד שתכלה רגל מן השוק". כלומר: עד ביאת המשיח, שאז לא יצטרכו בני ישראל להסתובב בשוק, כי את העבודות הגשמיות יעשו עבורם הגויים. כך גם משמע מהרמב"ם, שרק על פורים כותב כי לא יתבטל לימות המשיח. משמע כי חנוכה כן יתבטל.

מנגד, הרמב"ן כותב כי נרות חנוכה לא יתבטלו לעולם. כמוהו סוברים פוסקים נוספים, וכך גם פוסק לפועל הרבי מליובאוויטש שליט״א מלך המשיח.

כיצד יהיה סדר הדלקת הנרות בגאולה? כיום אנו מדליקים את הנרות בסדר עולה: ביום הראשון נר אחד, ביום השני שני נרות וכן הלאה – כדעת בית הלל. בגאולה תיקבע ההלכה כבית שמאי והדלקת הנרות תהיה בסדר יורד: ביום הראשון שמונה נרות, ביום השני שבעה וכן הלאה (בהמשך, בתקופה מתקדמת יותר, תהיה ההלכה כבית שמאי וכבית הלל גם יחד, והדלקת הנרות תיעשה בסדר עולה ובסדר יורד גם יחד – באופן ניסי).

כמה ימים יימשך חג החנוכה? לדעת בעל "מנחת חינוך" קיימת אפשרות תיאורטית כי במקומות מסוימים בעולם יחגגו בזמן הגאולה תשעה ימי חנוכה. כידוע, בזמן שקבעו את ראשי החודשים על פי עדים שראו את מולד הירח, היו מקומות שחגגו בכל חג – גם בחנוכה ופורים – יום-טוב שני של גלויות, מפני הספק בתאריך, המותנה בקביעת ראש החודש בארץ ישראל.

כיום, למרות שלוח השנה קבוע ואין כל ספק בתאריך, חוגגים בחוץ לארץ יום-טוב שני של גלויות – כדי לשמור על המסורת. את המסורת תקנו לשמר רק בחגים שהנם מן התורה, ולכן בחנוכה ופורים, שהנם מדרבנן, לא חוגגים יום נוסף. אך לעתיד לבוא, כאשר יחזרו לקבוע ראשי חודשים על פי עדים, יחגגו יום נוסף גם בחנוכה, באותם מקומות שלא ידעו מתי נקבע ראש החודש.

אולם כאמור זו אפשרות תיאורטית בלבד. לפועל, כפי שמציין הרבי שליט״א מלך המשיח, בזכות הטכנולוגיה ידעו מיידית בכל העולם מתי נקבע ראש החודש בירושלים, כך שכל המושג 'יום טוב שני של גלויות' לא יהיה קיים אפילו בחגים שמן התורה.

לגלות את האור מבעד לחושך

שביבים ופרפראות לחג החנוכה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...