כל הכתבות

פעילות / אתר הגאולה - ו' אב התשפ"א, 18:46

סיכום קמפיין מוניות הגאולה תשפ"א

”מוניות הגאולה" : המדיה היחידה הפעילה בתנועה במשך כל שעות היממה והשבוע, בקצב חשיפה גבוה במיוחד, ומאפשרת פילוח אזורים מדויק וחשיפה לציבור בצירים מרכזיים וקבועים. השלט הפרוס על שטח גדול בגובה העיניים, בתנועה, מושך תשומת לב רבה ומהווה אטרקציה חיה בכבישים ובמרכזי הערים.

לראות את מלכנו / לראות את מלכנו - ו' אב התשפ"א, 17:49

שאומות העולם לא יטיפו לנו מוסר!

"בשעה שאבות אבותיהם התרוצצו באופן פראי ביערות ואכלו בשר אדם, כבר חינכו אותנו לא לקחת מה שלא שייך לנו". מתוך שיחה לילדים ד' מנחם אב תשמ"ח, עם כתוביות ע"י "מערכת לראות את מלכנו"

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ה' אב התשפ"א, 07:32

הרבי שליט"א מלך המשיח: שיעור בהל' בית הבחירה

בתחילת "הלכות בית הבחירה", מזכיר הרמב"ם את המזבח, השולחן והמנורה, שהם "כלים", למרות שהלכות אלו עוסקות בצורת הבית. המקום המתאים, לכאורה, לכתוב על הלכות המזבח השולחן והמנורה, הוא ב"הלכות כלי המקדש" שבאות מיד אחרי זה?! הרבי שליט"א מלך המשיח שואל, ומתרץ. משיחת ח"י אלול תשל"ו.

שיעורי חסידות / מערכת האתר - ד' אב התשפ"א, 11:17

על משברים מסתכלים מבפנים!

הרב יהודה ליפש מנהל בית חב"ד רמת אביב ג' בשיעור מרתק על ההסתכלות הנכונה על משברים. פרשה לחיים - דברים/בין המצרים. איזו הזדמנות שניתנה בחורבן בית המקדש? מתי מתגלה הקשר הזוגי באמת? מה מיוחד כלכך במשכן של המדבר שיוקם לעתיד לבוא צמוד לבית המקדש השלישי?

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ד' אב התשפ"א, 11:00

הנביא יחזקאל יראה לנו את "תבנית הבית"

הזהר אומר שביהמ"ק השלישי יבנה בידי שמיים, ומדוע לעסוק, אם כן, "במוצאיו ומבואיו," לפי תיאור בית שני במסכת מדות וברמב"ם, כי אם בנין העתיד לבוא יהיה באופן אחר, אז מה הוא פעל עכשיו במה שהוא בנה בנין באופן שונה?! שיחת קודש מתורגמת.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ד' אב התשפ"א, 10:40

בקרוב: שערי ניקנור בביהמ"ק השלישי

בית המקדש השלישי יירד מהשמים בתחילת "תקופה השניה" של ימות המשיח. ויעמוד על מקומו בהר הבית עם פתחים פתוחים, ללא דלתות. מיד כאשר זה יקרה, הרבי שליט"א מלך המשיח יציף את שערי ניקנור ש"טבעו שעריה בארץ" ויד הגוים לא שלטה בהם, ויציב אותם במקומם בפתח ההיכל, כדי לסמל שבית המקדש שנבנה בידי הקב"ה - "מקדש אדני כוננו ידיך", שייך לבני האדם.

דעות / הרב טוביה דורון - ג' אב התשפ"א, 22:00

770 צמוד לבית המקדש השלישי

בשיחות רבות הרבי שליט"א מלך המשיח אומר ש770 יהי' מחובר לבית המקדש השלישי. בשיחה משנת תשמ"ט מדגיש את החיבור של בית המקדש שלישי עם בית רבינו שבבבל - "770" • סרטון ותרשימים איך 770 מתחבר לבית המקדש השלישי • הסיפור המלא