• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

נפילת הקרבנות החלה כשהכריזו על הנחות והקלות מיוחדות בגיורי הרוסים ובכניסתם לארץ

למה התחילו הפיגועים? בשיחת ל"ג בעומר תש"ל, מתואר מצב דומה לעכשיו, לגבי התחלת פיגועים והתערבות רוסיה בביטחון, בגלל הכרזות על גיור שלא כהלכה, חיפוש היתרים בשולחן ערוך לגוים רוסים, והכנסה של גוים לארץ הקודש.
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

החוברת על "רפורמת הגיור" רח"ל של מכון ההלכה.

משיחת ה"פאראד" ל"ג בעמר תש"ל, וההתוועדות ב770.

..."ואשבור מוטות עולכם", שהקב"ה ישבור את קירות הגלות, ואת תוקף הגלות, "ואולך אתכם קוממיות",

- שבראש מורם, תיכף ומיד, הולכים כולם לגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש!

 וכאן יש את ההזדמנות, כפי שדובר הרבה פעמים, שלכל לראש יהודים צריכים לגלות אצלם את התוקף לעמוד בגאון, לשמור תורה ומצות באופן הכי מלא,

וכפי שדובר קודם באופן של "תלכו ותשמרו ועשיתם אתם",

וזה מה שמבטיח שיהודים מבטלים את הצרה הגדולה שנהייתה לאחרונה, שמעולם לא היתה כזו אצל יהודים, שרוצים לומר על גוים שהם יהודים, אף על פי שתורת חיים שהיא תורת אמת, התורה האמיתית, אומרת שהם לא יהודים,

שזו צרה ליהודים, וזו גם צרה לגוים, שמאיזה סיבה שתהיה, נהייתה אותה טעות, ולא תוקנה בזמן הנכון.

אבל בגלל שהקב"ה מבטיח "כמעט אויביהם אכניע" שאם רק ישמעו בקולו, זה מיד יכניע את כל אלה שאינם חברים של היהודים,

אז בוודאי שצריך לבקש מכל מי   שיכול לפעול בזה שכל אחד יעשה מה שתלוי בו, לבטל את הענין לגמרי, ולהבהיר גלוי לכל העמים, שחיים בשלום עם גוים, אבל גוים הם גוים, וצריכים לחיות כפי שהם צריכים לחיות. ויהודים הם יהודים,  וצריכים לחיות איך שיהודים צריכים לחיות,

ואז מתאפשר המצב של "ונתתי שלום בארץ" שלא יהיו צרות וקשיים, ובוודאי שגוים יבינו זאת ולא רק שלא יהיו להם טענות כמו הטענות  שלהם מדוע רוצים לעשות מהם יהודים ומחפשים על זה תירוצים ואמתלאות וכו', בשעה שבאמת, הם אינם רוצים בכך.

= = = =

וזה גם הקשר לפרשה שלנו, ודובר כבר פעמים רבות, לדעת שצריך בימינו הוראה ברורה בתורה אז הקב"ה מראה את הענינים ברור, שראו, שמלפני שלוש שנים בל"ג בעומר [=לפני מלחמת ששת הימים] שגם אז דובר על "ונתתי שלום בארץ וישבתם לבטח בארצכם", והתחילו עם מבצע תפילין, להפיץ הנחת תפילין, שזה הציל אלפי יהודים והם חיים עד היום הזה, ויאריכו ימים ושנים, ולכן ימשיכו עם מבצע זה, ואדרבה, באופן של "תלכו", מה שיותר ויותר.

אז במשך שנתיים וחצי היתה רגיעה מוחלטת אלא שמזמן לזמן קורים דברים, וקיוו שאחרי זה יתחילו לדבר על שלום.

אבל כאשר לפני כמה חודשים התחיל להחמיר מצב הביטחון,ויש כאלו שרוצים לבאר שזה מצד סיבות צדדיות.

אומר הרמב"ם בהלכות תעניות: ש"מדרכי התשובה" איך לחזור בתשובה לדרך האמיתית, שבשעה שקורה דבר עם יהודים, אסור לומר שזה "מנהג העולם הוא". [=אסור ליהודי לומר ש]היות שיש עולם שיש בו מנהגים שלו וחשבונות שלו, לכן קרה אותו ענין בזמן מסויים, ו"מקרה נקרה הוא", זה ענין מקרי, אבל זה לא קשור עם הנהגה יהודית.

ואומרים, שזה פירוש לפסוק בפרשת השבוע [=בחוקותי] שזה מהמקומות הספורים בהם הרמב"ם בספרו "יד החזקה" מפרש פסוק בחומש, ש"אם תלכו עמי בקרי", שאם ח"ו תאמרו שזה מקרה, וזה "מנהג העולם", אז כמו שהוא ממשיך שם, למה זה יכול ח"ו להביא.

הרמב"ם כותב זאת אמנם בהלכות תעניות, אבל ענינו של רבי שמעון בן יוחאי, כמו שכתוב בזוהר, שהוא לא צריך את התעניות הוא יכול לפעול לתקן דרך בקשה וברכה ליהודים, שאפילו בלי תענית יבטלו כל הענינים הלא טובים.

 = = =

ורואים, מתי החל מצב הביטחון להחמיר, מתי התחילו, רח"ל, קרבנות ליפול, כאשר התחילו לחשוב לדבר על גוים שהם יהודים, ויהיה להם חלק בארץ ישראל, בארץ הקדושה, שהקב"ה נתן ליהודים בברית בין הבתרים באופן של לזרעו אחריו עד סוף כל הדורות.

ובפרט עוד, שזה הלך בכיוון יותר גרוע, ועד שהתחילו לדבר על "הנחות" מיוחדות כדי לפתוח שער לרוסים, לגוים רוסים, ולעשות להם קולות מיוחדות ואז, אותם רוסים שישבו על הגבולות שנתיים וחצי ולא התערבו, החלה אז מצידם התערבות חריפה באופן שלא בערך למה שהיה קודם.

ואם זה לא היה מספיק, אז אמרו שיש מקום רח"ל בשולחן ערוך לפתוח להם דלת רחבה לתת להם חלק בארץ ישראל, ארץ הקודש.

שאז התחיל,  - ולא ח"ו,  מפני מנהג העולם, לא מצד ש"מקרה נקרה", אצל יהודים אין דברים מקריים, אלא כל דבר שהקב"ה מנהיג איתם, בכל פרט, ועל אחת כמה וכמה בדברים גדולים,

ואז טייסי [קרב] רוסים [במצרים] התחילו לטוס על ארץ הקודש, מתיי שרח"ל יהודים הודיעו שהם יעשו הקלות מיוחדות, שיחפשו בשבילם דרכים, ח"ו בשולחן ערוך, לפתוח להם דלת רחבה.

= = = =

כאמור מקודם, שהרמב"ם כותב על כך שזה מדרכי התשובה, שתשובה הרי עוזרת "בשעתא חדא וברגעא חדא", באותה דקה שיהודי מחליט שהוא עושה תשובה, אז לגמרי בטלים כל הדברים למה שהמעשה הבלתי רצוי וכך גם במקרה זה. צריך לבקש ברחמים ותחנונים, שאלה שהיתה להם טעות ורוצים לחפש מקום בשולחן ערוך לעשות קולות ולומר על גוי שהוא יהודי, זה צרה לגוי, וצרה יותר גדולה ליהודים,

ולכן ודאי שהוא יתחרט מיד מדבריו. ושזה לא ייעשה בחשאי, אלא שיודיע זאת בגלוי.

וכך גם לגבי אלה, שרוצים לרמות את עצמם, שחס ושלום זה ניצחון, וזה דבר טוב, הצרה הזו, שאמרו שאפשר לגייר לא כפי ההלכה, שיראו את האמת, ולא יתביישו לומר שהיתה להם טעות בדיוק כמו שמשה רבינו לא התבייש ואמר שהוא מתחרט בגלל שהיה דבר שהוא שכח, ועל ידי כך הוא סלל את הדרך לכל גדולי ישראל, ולכל יהודי, שכל אחד מהם הוא גדול, שלא יתבייש לומר שהיתה לו טעות, והאמת היא, כפי שכתובה בתורת אמת.

ואלה שהם בממשלה, הרי בוודאי שהם מייקרים חיי כל יהודי, על אחת כמה וכמה חיי יהודים רבים, בוודאי ישמעו לתפילות והבקשות והדמעות של אלה ההורים, והאחים והאחיות, מהקרבנות שנפלו, ויאמרו מיד שהם מתחרטים מהסכמתם.

ועד שזה לא יתוקן, הם יוצאים מהממשלה, ועל ידי זה הם יתנו את האפשרות, אם שאר השרים שהם אומרים ברור וגלוי שהם כבר היו מבטלים את הגזרה האיומה של גיור שלא כהלכה רק שהם מחכים שזה וזה יאמרו בגלוי,

ולהראות שהם מתכוונים לזה באמת, יתפטרו מהממשלה, ואז תתבטל אותה גזרה.

 

= = = = =

בוודאי מובן שזה דבר קשה להפסיד את הכבוד שיהודים נותנים לו, אבל בזה צריך ללמוד מאותם ילדים שהם עומדים על גבול ארץ ישראל בלי חשבון על הקרבנות שהם מקריבים שזה נוגע לחיים, על אחת כמה וכמה אותו אחד שהקרבן היחיד שלו הוא הרי שהוא יודה ברבים שהיתה לו טעות שמשה רבינו בעצמו גם יכלה להיות לו טעות, וכך גם, זה שהוא שר, שיביא את הקרבן ויעזוב אץ ה"הספסל" שלו [=בממשלה] ויגיד ברור, ובגלוי, שיהודי הוא זה שהקב"ה כתב בתורה שהוא יהודי,

ואם לא, חיים איתו בשלום, ו"מפרנסים עניי עכו"ם", נותנים להם את ההצטרכות שלהם, אבל לא משקרים לו ומובילים אותו לצרה,

ואומרים לו שהוא משבעים אומות, לא מעם ישראל, "ועמדו זרים", אפילו כשמשיח יגיע, בגאולה האמיתית והשלמה, אז גם יהיו הרבה עמים, ויחיו בשלום עם יהודים וכולם יהיו שמחים.

כי על ידי שקר, לרמות יהודים ועל ידי לרמות גוי, אי אפשר על זה לבנות שלום, ואי אפשר לבנות על זה חיים משותפים, שיהיה להם קיום, וזה יהיה לטוב, שיהיו חיים טובים.

גם מובן, שזה מה שדורשים, ח"ו זה לא שרוצים להפחיד מישהו, כי היום זה כמדובר קודם, היום של שמעון בר יוחאי, שעליו נאמר, שכאשר אחרים גזרו תענית לבטל גזרה, ובשעה שהולכים בדרך של שמעון בן יוחאי - - אין צורך בשום תעניות, ובשמחה ובטוב לבב מבטלים את כל הגזרות, ויש את ברכות ה' להצלחה כמדובר בפרשה, וכך זה גם בענין זה, כמדובר קודם.

ויהי רצון, שכל אחד בענין שלו, ובשמחה ובטוב לבב, שהרבנים מיד יכריזו וגם מה שמתחננים בפניהם ברחמים ובתחנונים, הן הרבנים בארץ הקודש,  והן הרבנים בחוץ לארץ, וכל מי שיכול להביע בזה דעה שתורתנו היא תורת אמת, תורת חיים, זו תורה אמיתית ותורה חיה שנותנת חיות ליהודים וגם לאינם-יהודים.

צריך לומר את האמת במלואה, שהשבעים אומות – עבורם הטוב הוא שישארו בין שבעים אומות העולם, ואין שום מצוה ואין צורך להשתדל וצריך – אדרבה, לדחותם מהרצון להתגייר,

ויהודים חייבים לאחוז בתורה ומצוותיה בלי פשרות בתורת אמת, וכדי להראות שמתכוונים לזה באמת, אז אותם שרים, על ידי שהם ממשיכים לשבת בממשלה הם מפרשים זאת, או שאחרים מפרשים זאת שהם נותנים את הסכמתם לכך שכך צריך להיות,

שהם מיד יודיעו, שמה שהיה עד היום שמעתה והלאה, שבעים אומות הם השבעים אומות, ועם ישראל, הוא עם ישראל. ולא עושים שום טובה שאף אחד משבעים האומות שעושים אותו ליהודי  לא על פי תורה,

ולא עושים שום טובה ליהודים כאשר מכניסים אחד שאיננו יהודי ותורת אמת אומרת שהוא נשאר אינו-יהודי.

ואז, לא רק שלא יהיו קשיים בזה, אלא שדרך זה יהיה "ונתתי שלום בארץ, וישבתם לבטח בארצכם, ואולך אתכם קוממיות".

ואין מה להתבייש כי יש כאלה שמתביישים לומר שהם [=טעו ו]מתחרטים. ח"ו לחשוד ביהודי שכאשר הוא יודע שזה נוגע לקרבנות של רח"ל, שנפלו ילדים יהודים על גבולות ארץ הקודש.

 

= = = =

משיחת ל"ג בעומר אחה"צ בבית המדרש 770

שגוים, שהם כגרזן ביד החוצב בו, וכמדובר קודם, שזה רק שפתחו להם פתח, והכריזו בקול גדול, שאם זה גוי מרוסיה, יעשו לו הנחות מיחדות בגיור עוד יותר הקלות ממה שעושים לגוים אחרים, ואז הם התחילו "להשתולל" "שלא בערך" הרבה יותר  כמדובר קודם,

שבמשך שנתיים וחצי שאז התחיל הענין של מיהו יהודי, שאז הם החילו להופיע אבל הכל היה בחשאי ובקטנות,

ועד שביום שישי האחרון קרה דבר מבהיל שאין לו מקום במנהג העולם.

כולם מבינים, שכאשר גוי רוצה לעשות מלחמה עם ארץ ישראל, אז דבר ראשון הוא רוצה לפגוע בחיילים. באיש צבא.

הוא לא פוחד לפגוע גם באזרח שלא יכול להילחם איתו, אבל, לא לפגוע באיש צבא, ולתת לו לעבור בנחת, ובשעה שנוסעים ילדים קטנים, שאז הם ירו עליהם, אין לזה מקום בטכסיסי מלחמה אפילו אצל גוים.

וכפי שראו בפירוש, שמיד אחרי שהענין נעשה, הגוים החלו להכריז שהם לא עשו זאת, כי הם לא היו יורים על ילדים קטנים.

וראיה מוכחת, שלפני אוטובוס הילדים נסעו שם אנשי צבא, וכשהם עברו, אף אחד לא פגע בהם, אחר כך, שנסעו שם אחריהם, באותה דרך, באותו יום,באותה שעה!! ילדים קטנים, שלהם אין מלחמה, והם לא יכולים לירות וכו', דווקא בהם הם ירו.

שלזה אין שום ביאור במנהג העולם. שום מקום לומר שזה "מקרה נקרה".

= = =

למה הרוסים התחילו להתערב? בגלל שהכריזו שרוצים לתת להם חלק בארץ ישראל, אז הם צריכים לחתום על ניר שהם רוצים לעלות לארץ ישראל.

ולא דורשים מהם שום ענין שהם ירשמו שהם נהיו יהודים!!

 

אם הוא רק רוצה שייכות ליהודים, והוא רוצה לעלות לארץ ישראל, אם מצד שהוא התחתן עם יהודי/ה או מצד שסבתא שלו היתה יהודיה וכו', והוא בא מרוסיה, אז הוא יכול להיכנס!!

- ואז הצבא הרוסי התחיל להתערב.

 

= = =

וכאמור, זה ענין שלא צריך התבוננות עמוקה על פי שכל. מספיק רק לפתוח עיתון, או לשמוע ברדיו, ולשמוע שנפל, רחמנא ליצלן, עוד קרבן, אז הדבר הראשון, כל אחד ואחד יפשפש במעשיו!!

= = = = =

בשעה שפותחים לוח שנה ומסתכלים מתיי התחיל ה'רעש' על השאלה (מיהו יהודי) ומתי התחיל ה'רעש' של התחזקות "מלחמה ארצית", וכמו שמכנים זאת - חבלנות, זה מתאים אחד לשני. ואז שמתבוננים מתי הכריעו, והכריזו שיתנו הנחות מיוחדות לגוים רוסים, - אז התחילו הצרות עם אוירונים רוסים. ואז התחילו הצרות, זה לא שהגוים אמרו אחד לשני "הבה נתחכמה", אלא שהובילו אותם לגבול ארץ ישראל, הזמינו אותם דרך החוק הזה.

= = =

וכאמור, הטענה מה החיפזון, הרי אפשר לחכות למחר, עכשיו לא הזמן לדחות, כל יום יש רחמנא ליצלן קרבנות, ויום אחד קודם היה אפשר לחסוך קרבן.

 

חלוקת דולרים להוספה בצדקה כ"ד אדר שני תשפ'ב

ט"ו אייר תנש"א עם כתוביות בלה"ק

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...