• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ז אייר תשפ"א

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות בית קדשנו 770 בית משיח, מיום א', כ"ז אייר תשפ"א
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

(דמי מעמד ניתן להעביר דרך: בנק לאומי סניף 922, חשבון 6579422, ע"ש כהן אברהם צבי. נא לציין: עבור דמי מעמד).

"במקום רצונו של אדם - שם הוא".

כולנו מחפשים "מופעים פומביים" של הרבי שליט"א מלך המשיח, ולו כדי לראותו. מאז שהרבי שליט"א מלך המשיח התחיל את חלוקת הדולרים ביום א', נהיה זה מעמד קדוש של קביעות של עידוד וזירוז נתינת צדקה שאין דוגמתו, ומעולם לא היה. אם מישהו ינסה לעשות חשבון כמה דולרים חילק הרבי שליט"א מלך המשיח, ביחידויות פרטיות, בסוף כל התוועדות, וכו', בוודאי יגיע לכמה מיליונים. 

מה שמשנה כאן זה לא כל כך הסכומים המצטברים (למרות שגם זה פלא), אלא עצם העובדה של חזרה על ענין הושטת הדולר שוב ושוב ושוב, אוליי מיליוני פעמים במשך השנים. ע"י אדם אחד!!

כמעט בכל סיום התוועדות לפני החלוקה, הרבי שליט"א מלך המשיח גם מזכיר בדיבור את ענין ההוספה לצדקה, שמזרזת וממהרת את הגאולה. וגם זה, חוזר על עצמו פעמים רבות מספור משך השנים. במשך השנים חזר הרבי שליט"א מלך המשיח פעמים רבות על כך שכוונתו בחלוקה היא שפעולת חלוקת הדולרים לצדקה תחזור על עצמה ע"י המקבלים: "לתת את הדולר או חילופו לצדקה", (ולפעמים - "ובהוספה"). וכן "לשים בקופת צדקה" (במקום פלוני) לאנשים רבים מאד במהלך מעמדי חלוקת הדולרים.

איפה הרבי שליט"א מלך המשיח רוצה להיות

בריבוי שיחות ומאמרים, הרבי שליט"א מלך המשיח מביא את תורת הבעש"ט ש"במקום שרצונו של אדם שם הוא", עם המקורות לענין, וההסברים בשיחות קודש. 

Picture2

לדוגמה מאמר דא"ח קונט' חמשה עשר באב תנש"א: 

"וע״ד רצון האדם, דבמקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא, ויתירה מזו, ששם הוא נמצא כולו.

מקורות: ראה כש״ט סי׳ רעה (לו, א). לקו״ד כרך א קיג, ב. ועוד. וראה לקו״ש ח״ח ע׳ 348 בהערות הראי׳ על זה מעירוב תחומין דבמקום שדעתו שם, שם הוא מקומו (ראה שו״ע אדה״ז או״ח הל׳ שבת סת״ח: לפי שדעתו של אדם כו׳). ובירושלמי ברכות ספ״ו: הסיע דעתו כמו שהוא שינוי מקום.

במילא מובן לכל בר דעת, שהרבי שליט"א מלך המשיח עומד ומחלק דולרים להוספה בצדקה, אם מישהו טורח רק להגיע. כי כאשר אין עוד שבאים לקבל  - החלוקה מסתיימת.

 

 

י"א שבט תשנ"ב - עם כתוביות בלה"ק

לתת צדקה בלילה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...