האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

השמועות על "שלום" מעוררות את התיאבון של גוים למלחמה

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 905 צפיות 0

הרבי שליט"א מלך המשיח למר רון נחמן

צריך לדבר עם האנשים בארץ הקודש, שהם יפרסמו בכל מקום שכל השמועות, שרחמנא ליצלן, רוצים להחזיר איזה שטחים, אין להם כל יסוד, בהווה ובמעשה. ואדרבה, יחזיקו בכל השטחים האלו, וברוב שמחה, וזה יהיה מתוך שלום, ובדרכי נועם. אתה הבנת מה שאמרתי?

הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה במעמד חלוקת הדולרים לרון נחמן לפני כ25 שנה, צריך להשאיר ביד ישראל את כל השטחים, כל הדיבורים על "שלום" אינם קשורים עם שלום כלל וכלל, אדרבה, דיבורים אלו מעוררים אצל הערבים את כל הענין של אינטיפדה וכל הדברים האלו שאינם רצויים כלל וכלל, בגלל שהם שומעים מהאנשים בארץ הקודש שאפשר "להתפלפל" בזה, ולהרוויח משהו בזה וכו' וכו'. וכדי להחזיק בכל השטחים אין צורך בשום תיגרה ושום מלחמה, אדרבה, שמועות אלו (על החזרת שטחים) הם מחזקים כל אלו שאין רוצים במנוחה ובשקט,

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...