• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט כסלו התשפ"ד (02.12.2023) פרשת וישלח

מביטים ורואים יהודי שעדיין לא הניח ארבע זוגות תפילין . . שתי זוגות! ומסתפק רק באחד!

קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח כ"ט טבת תשל"ט שבת פרשת וארא בנושא חשיבות הנחת תפילין דרבנו תם וארבע זוגות תפילין שהנחתם קשורה לגאולה האמיתית והשלמה
מביטים ורואים יהודי שעדיין לא הניח ארבע זוגות תפילין . . שתי זוגות! ומסתפק רק באחד!
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בלוח היום יום בתאריך זה (י"ט מנחם אב) מובאת הוראה מפליאה - כיצד להניח ד' זוגות תפילין.

להלן קטע מתוך שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח כ"ט טבת תשל"ט ש"פ וארא, בנושא חשיבות הנחת תפילין דרבנו תם וארבע זוגות תפילין שהנחתם קשורה לגאולה האמיתית והשלמה.


"ויהי רצון היות שנמצאים בעקבתא דמשיחא שאז יהיה "נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן",  בדוגמת מה שהיה "כימי צאתך מארץ מצרים", שעל זה הולך פשוטו של מקרא, 


ואומרים שבגאולה העתידה לבוא בקרוב ממש, "משה ואהרן עמהם", שכך יהיה אמנם, בקרוב ממש, בעגלא דידן, וכמדובר כמה פעמים מההוכחה בפסק דין ברור שמי שאומר "הריני נזיר ביום שיבוא משיח", אם זה ביום חול, הוא אסור ביין ונהיה נזיר תיכף ומיד!

באותו יום! עוד לא הגיע הלילה, עוד לא שמעו את שופרו של משיח, לא יודעים כלום מאליהו הנביא, מביטים בעולם ורואים יהודי שעוד לא הניח ארבעה זוגות תפילין!

- רק שני זוגות!!

ועוד יותר הפלאה שרואה יהודי שיוצא ידי חובה עם זוג תפילין אחד! אפילו לא שני זוגות!

וכתוב בכתבי האריז"ל שזה (ד' זוגות) קשור עם ביאת משיח. תפילין של עתיקא קדישא, ושימושא רבא, ורבינו תם, וכו', ולכן אומרים, שפעם היו מניחים ר"ת רק מקובלים. 

שתורת הקבלה בכלל,"לית תמן לא מחלוקת" ולא סטרא אחרא, וכל הענין. זה יהודי למעלה מגלות.


אז יש תפילין דר"ת. ואז מזמן אדמו"ר הזקן, והלאה, התפשט המנהג לכל אלה שהסידור שייך אליהם, שהסידור הרי שווה לכל נפש, על אחת כמה וכמה בדורנו זה, וכפי שדובר פעם בארוכה שהלוואי שכל אחד יניח תפילין דר"ת אפילו אלה שמאיזה סיבה שתהיה לא עשו זאת עד היום בלילה.

אני לא מתכוון ש'יחטפו' ויניחו בלילה, צריך לחכות עד עלות השחר מותר אפילו להתאפק ולהחזיק בדרגה של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב שיכל להתאפק עד שיהיה נץ החמה וללבוש טלית, ואחר כך את תפילין וקודם תפילין רש"י ואחר כך מיד בסיום התפילה תפילין דר"ת, עם כל הענינים.

אבל יהי רצון, שממחר בבוקר, כל היהודים יניחו תפילין דר"ת,  ו"תפילין דקב"ה מה כתיב בהו, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ" שהקב"ה מתפאר שכל יהודי זה "עטרת כלילי" כפי שה"תוספות" מביא, ("תוספות" וזה ספר בנגלה) שכל יהודי זה העטרה בה הקב"ה מתפאר עם כל יהודי וכל היהודים 

גם עם נשי ובנות ישראל, למרות שאינן מניחות תפילין, אבל הן "נטרו לבעלייהו עד דאתא מבי מדרשא", ויש להן חלק בשכר כאילו הן עצמן היו מניחות תפילין, 

וכן תהיה לנו שנראה בגלוי כבר בימי הגלות האחרונים ש"וראו כל עמי הארץ כי שם הו'י נקרא עליך ויראו ממך, אלו תפילין שבראש", 

כפי שאדמו"ר הזקן מפרש שתפילין שבראש שמהנחת תפילין על הראש זה נהיה תפילין שבראש, שזה נהיה אצלו בראשו פנימה, 

ואז זה בטוח פועל שכל עמי הארץ יראו זאת וייראו ממך, במילא, מתקיים בימים האחרונים של הגלות באופן של מנוחת הנפש ומנוחת הגוף ומלאכתם נעשית ע"י אחרים, ועד לאופן ש"והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך", אפילו בזמן שההם מלכים וההן שרותיהם, זה באופן שמנצלים זאת, כמדובר קודם שביד חזקה יגרשם [=מהגלות אל הגאולה], כדי שיהיה "אומנייך", "ומניקותייך", 

ובקרוב ממש לא יצטרכו לדבר על הגלות כי נמצאים בארץ הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו ונכנסים לתוך זה בריקוד עצום בכל רמ"ח איברים, "כל עצמותי תאמרנה", לקבל פני משיח  צדקנו, ביחד עם "שכינתא בגלותא", "ושב הוי' אלוקיך את שבותך", - עם שבותך, 

ובעגלא דידן!! לחיים!! "

הסיבה השמיימית להתפתחות הטכנולוגיה בזמננו

הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני למעלה מ50 שנה: הוציאו את הטרוריסטים מעזה!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...