• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

הראיון הבלעדי לרדיו קול ישראל | ה'יחידות' של מר מוטי עדן עם הרבי מלך המשיח שליט"א

האזינו להקלטה מה'יחידות' למר מוטי עדן – כתב ועורך חדשות 'קול ישראל' – יום שלישי פרשת פינחס, י"ז תמוז תש"מ • מר עדן הקליט את היחידות כולה שהתקיימה בשפה העברית, ובה מציע הרבי מלך המשיח שליט"א רעיונות מקוריים להחדרת ערכי היהדות באמצעות כלי התקשורת
הראיון הבלעדי לרדיו קול ישראל | ה'יחידות' של מר מוטי עדן עם הרבי מלך המשיח שליט"א
מר מוטי עדן עובר בחלוקת דולרים אצל הרבי שליט"א מלך המשיח בכ"ג ניסן תנש"א 1991
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אתר הגאולה מגיש את ה'יחידות' למר מוטי עדן, כתב ועורך חדשות 'קול ישראל', יום שלישי פרשת פינחס, י"ז תמוז תש"מ. תמלול מלא והקלטה.

תמלול:

הרבי מלך המשיח שליט"א: השי"ת ימלא משאלות לבבך לטובה בכל הענינים הכתובים בפתקא זו, הן בענינים הפרטיים, והן בענינים הכללים. מכיון שאתה בהשגחה פרטית נתנו לך תפקיד אחראי, אשר יש ביכולתך להפיץ דברי טוב, ואור, וקדושה, ויהדות, באופן שיגיע לרבבות ורבבות של בני ובנות ישראל, אזי בודאי שהקב"ה נתן לך ג"כ הכחות למלאות תפקיד זה בשלימותו. ואין הדבר תלוי אלא ברצון טוב שלך, ובהחלטה תקיפה שלך, ואז בודאי תצליח, וזכות הרבים מסייעת.

ובפרט אשר המדובר בנוגע לארץ ישראל אשר בפי כל עמי הארץ קרויה היא ארץ הקודש, ובודאי שהכונה בשם קריאת "הקודש", הוא לא רק על שם העבר, ועל שם הקברים. אלא ובעיקר על שם ההוה, וע"י הפעולות בהוה, וע"י אופן חיים של הדרים בארץ הקודש, שיהיו חיים של קדושה, של יהדות, וזה יוסיף ג"כ בברכת ה' בבטחון הארץ בגשמיות כפשוטה. אשר קשור זה בבטחון הארץ ברוחניות, אשר אם בכל עמי הארץ רוחניות וגשמיות קשורים זה בזה, על אחת כמה במדה מרובה, אשר כן הוא בארץ הקודש ובנוגע לעם קדוש וגוי קדוש אשר אפילו אלו שמפני סיבות משונות קוראים לעצמם בשם "חילוניים" אין זה תלוי ברשותם ובבחירתם, כיון שבשעת מתן תורה הכריז הקב"ה והודיע בתורתו, אשר בקבלת התורה עם ישראל נעשה לממלכת כהנים וגוי קדוש. וכפי שאין האדם יכול לשנות צבע העינים שלו, או גודל הלב שלו כיון - - [חסר] כפי שנברא הרי כך הוא נמצא, ואין זה תלוי כלל וכלל בבחירת האדם. (הבחירה היא רק שהוא יכול ר"ל לקלקל את הלב, או לעשות אותו בריא יותר ממה שהיה לפני זה. אבל אין ביכולתו לשנות את החומר, הבשר, והגידים, והדם שנמצא בלב כיון שכך נברא ע"י הקב"ה). כך הוא הדבר ממש וביתר שאת בנוגע לכל בן ובת ישראל עד סוף כל הדורות. אשר זה בודאי שהם חבר וחלק מממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל ביכולתם הוא "להיות בריא" זאת אומרת להתנהג כפי הטבע שלו, וכפי האדם שבו, או ר"ל להלחם בטבע שבו ובאדם שבו.

וכיון ש"קול ישראל" יש לו ג"כ המעלה, שבנוגע למה שכותבים - אזי צריך להיות האדם שאליו רוצים להורות, רוצים להשפיע, צריך להיות "יכול לקרות". כי אם אינו יכול לקרות דף כשאין שם נקודות אזי כל הקריאה וההדפסה ללא כל תועלת. אבל כשמדברים ב"קול ישראל", והוא רוצה לשמוע דבר-חדשות מה נעשה בוואשינגטון. אבל קודם לזה מדברים איתו שהשבוע זה פרשת פינחס, ופינחס זה היה "קנא קנאת ה' צבאות" ועי"ז המשיך ברכת ה' לכל עם ישראל עד סוף כל הדורות. אזי אין לו ברירה, כי הוא מחכה מתי יודיעוהו מה נעשה בוואשינגטון. ולכן מוכרח לשמוע מה נעשה להבדיל ב"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" וזה תלוי בזה שכותב ומתכנן את התוכנית, ובזה שיש לו השפעה על הרדיו ועל "קול ישראל".

ויהי רצון שתעשה זאת מתוך שמחה, וכשתתחיל לעבוד בכיוון זה - והעיקר לא להעמיד זה בהצבעה בכנסת, כי אז יעשו מזה ענין של מפלגתי, ובמילא תתחיל מלחמה של כפיה דתית וכו' וכו'. - וכשתעשה זה בדרכי נועם, אבל בפועל, אזי בודאי תצליח. ובודאי שזה יוסיף בהצלחה של השומעים ובהצלחה של המשמיע.

מוטי עדן: יש בעיה כבוד הרב לא כל דבר אפשר לעשות "חדשות" לא כל דבר קוראים לזה "חדשות" אז יש שיטה של דרכי נועם אתה מנסה כל פעם למצוא את ה... לדעת איך להביא את הדברים במה שנקרא "ניוז" במה שנקרא "חדשות".

הרבי מלך המשיח שליט"א: כיון שיש ציווי ב"תורת חיים", זאת אומרת הוראה בחיים. אשר דברי תורה צריכים להיות - זהו לשון חכמינו ז"ל - "חדשים" בכל יום, כיום שניתנו. זאת אומרת כשאתה מכריז, שביום שלישי פרשת פנחס - יש "חדשות", אתה אומר אמת אמיתי. כיון שכך כתוב בתורת אמת, אשר "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" זה דבר חדש בכל יום.

ובפרט כיון שאתה כבר נמצא בשטח זה, יכול אתה בודאי למצוא איזה הקדמה, לקשר זה עם החדשות שקרו בפועל בעולם הגשמי והחומרי. ולעבידתיהו שמזה מוכח ומובן ופשוט, אשר הסיסמא של "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" היא נפש לבני ישראל ולדת ישראל, אפילו במאה העשרים, ואפילו באלה המדברים ומבינים רק אנגלית, ואפילו אלו הדרים בקיבוץ של "השומר הצעיר".

מוטי עדן: כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, בקשר למבצע ילדים. שואלים אותי, עכשיו עוד מבצע הרבי אמר. עוד מבצע הרבי ביקש, אז מה חדש עכשיו? אז מה, כל פעם צריך להסביר את זה אחרת. רציתי לשאול אותך, מה, האם זה באמת קריטי, האם זה חמור? האם המצב שלנו, אני אומר כי אני יודע שכשהרבי ביקש לילדים בדרך כלל זה מדבר על מצב קריטי.

הרבי מלך המשיח שליט"א: כן!

מוטי עדן: איך, איך, אני מסביר דברים כאלה? שואלים על מטרת מבצע הילדים?     

הרבי מלך המשיח שליט"א: בדרכי, ע"פ הכתוב בתורה, צריך להזהר מלהטיל מרה שחורה על בני ישראל. כיון שהציווי הוא "עבדו את ה' בשמחה". ע"פ הידיעות שיש לי מוואשינגטון, אשר שם מתרכזים הידיעות מכל פינות העולם, המצב הוא חמור ביותר וביותר. והחומרא גדולה ביותר עי"ז, ש"העולם" כל כך רגיש מזה שזה שלושים ושתים שנה נמצאים במצב של מתח, שאין הם מסוגלים אין הם רוצים לשמוע על דבר משהו שהוא חמור. כבר עייפו מזה.

אבל אין זה משנה את המציאות, זהו רק מסביר למה העולם רוצה לשמוע משהו מבדח, או מבדר, ואינו רוצה לשמוע על דבר ענין חמור. אבל אין הכוונה להשמיע על דבר החמור, צריך להשמיע רק על דבר התועלת התרופה לזה. ואין ענין כלל באם השומעים יקבלו התרופה מבלי הידיעה שהמצב חמור, הרי המטרה הרי נעשית. באם אין ברירה, אזי מוכרח לבאר החומרא שבדבר.

והסיבה שבדבר כפי שאמרתי לפני זה, מיום ליום נעשה המצב חמור יותר. מפני שני הענינים: בין הערביים גדל הדיעה בכל יום ויום. לפני ארבעים שנה, לפני שלושים שנה, היה אפשר "לקנות" בשוחד של כמה לירות, או של כמה דולרים, ה"שייך" הכי גדול בין הערבים. על אחת כמה וכמה הצעירים, והצעירים היו ממושמעים, לא עשו שום דבר על אחריות עצמם, מבלי לשאול את השייך. וכשהיה לשייך אפשריות, שיתנו לו מתנה מכונה [=מכונית] או ??? ??? וכיוצא בזה, היה עושה מה שרצו ממנו.

עתה נשתנה המצב מקצה אל הקצה, הדור הצעיר של הערבים, הם יותר פאנאטים ויותר קנאים ל??? - ??? ולעצמאות וכו', יותר מאשר כל השייך'ים, ויותר מכל אלו שהם בגיל העמידה. כל שהערבי הוא צעיר יותר, הוא יותר קנאי. ואי אפשר לקנות אותו לא בכסף, ולא בממון, ולא בכבוד, כי אצלו זהו ה??? וזו המסירות נפש, ואין דבר נעלה יותר מזה.

לצערנו ולדאבוננו, בנוגע לנוער היהודי הכיוון הוא במצב הפכי. לפני שלושים שנה, "חלוציות" היה יסוד המערכת. לא היה צריך להסביר למישהו שצריך להיות חלוץ, אדרבה הוא בא ותבע, שיתנו לו מקום, או מושב, או נגב או מדבר, שיוכל לנצל את המסירות נפש שלו. עתה אומרים כבר די, שלושים ושתים שנה שאנחנו נמצאים במתח, ??? לחיות חיי ??? חיים של בידור.

להתחיל בחינוך של השומעים ע"י הרדיו, אזי לעולם לא תבוא אל המטרה. כי החינוך של האדם צריך להיות צעד אחר צעד. ו??? ואין זמן לחכות, עד שיבוא המחונך לידי הכרה שלימה, כי המצב כפי שאמרתי הוא מסוכן.

והחולשה שאמרתי לפני זה, שאיני רוצה כלל לדבר על זה, - זה בפעם ראשונה שאני מדבר על דבר זה עכשיו - אבל מכירים בחולשה זו, כל העמים שמסביב ארץ ישראל. מכירים בחולשה זו בלונדון, ובוושינגטון, ובפריז, ובארצות הברית. והם מנצלים את זה. ובפרט שהצליחו שגם השלטון בוושינגטון, הוא ג"כ אינו תקיף כלל וכלל. והוא ג"כ מחפש דרך שיהיה קל יותר, ושיהיה נוח יותר, ושיוכלו לישון מתוך מנוחה ושמחה ושלות נפש אמיתית. אבל אין זה משנה את המציאות.

ובאם לא ינקטו, לא יעשו כל הענינים האפשריים, והענין הראשון שהוא עומד על הפרק: צריך לשנות את המבט של הנוער, על הקשר שלו עם ארץ הקודש. ואי אפשר לקשר-לחזק קשר זה ע"י שיסבירוהו "חלוציות", כי אין הוא מסוגל לחלוציות עתה. הוא כבר עייף ורוצה שנים אחדות של מנוחה. הוא אידיאליסט גם עתה, אבל תובע בצדק צריך להיות הפסקה בין מתח אחד למתח השני.

כשיחזקו את הילדים והילדות, שהם המשך אחד עם שלושים דורות של בני ובנות ישראל. ושלפני שלושים וחמש דורות, או ארבעים דורות, נכנסו לארץ הקודש, שניתנה להם לנחלת עולם. אין זה גזל, ואין בזה עוון ועוולה. הם באו [= הערבים] אלף שנה לאחרי זה, ואחרי זה יצאו משם, ואינם מעונינים בזה.

כל ההסברות שהם מדברים פשוטים. אבל לילד וילדה קטנה, אין סבלנות לשמוע ענינים של תאוריה. להם צריכים ליתן משהו ממשי, שהוא יכול להשתתף בזה בפועל. וכשאומרים לו שישנו פסוק בתורה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", ושהכוונה בזה לא רק לישראל שעמד במעמד הר סיני לפני שלושת אלפים שנה. אלא שהכוונה זה לאברהם, משה, ושלמה, שהוא גר בתל אביב ברחוב כך וכך, במספר כך וכך, להם התכוון הקב"ה כשאמר שמע ישראל.

ובפרט כשאתה מצליח והשם של הילד מישראל, אזי זה בודאי מתאים להמטרה. ואחרי כן מסבירים לו שכתוב בתורת אמת, אשר "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם". ועולל ויונק, זה הפירוש בן ובת ישראל שהוא בגיל של חמש שנים, או ארבע שנים, כי אם הוא בן שבעים שנה ויושב בכנסת, אינו עולל ואינו יונק ולא אודותיו מדבר הכתוב.

מוטי עדן: רציתי לשאול את הרבי עוד שאלה אחת, אני גר במעלה אדומים. מה דעתו של הרבי על הענין הזה, הרבי מקבל את זה מתנגד לזה?

הרבי מלך המשיח שליט"א: אתה מדבר מעלה אדומים שמסביב לירושלים?

מוטי עדן: כן אני גר שם.

הרבי מלך המשיח שליט"א: מעלה אדומים יש לו מעלה גדולה ביותר, שזהו בסמיכות לירושלים. הגירעון בזה הוא כשהערבים רואים, אשר מיישבים בני ובנות ישראל בכל שטח שמסביב לירושלים, אבל יראים ומפחדים ליתן רשיון לבן ובת ישראל להתיישב בירושלים העתיקה. הם מסיקים המסקנות הפשוטות ממה שקורה!     

מוטי עדן: מבחינת הרב זה בסדר?     

הרבי מלך המשיח שליט"א: זהו בסדר גמור! אבל הגרעון בזה כפי שאמרתי, התגובה של הערביים בנוגע לירושלים העתיקה. ויש עוד חסרון גדול: ישנם אנשים כאלו - תסלח לי על מה שאני מדבר גלוי - שעל ידי זה שנתיישבו במעלה אדומים, ומסרו נפשם והתיישבו סביבות ירושלים, אזי הם חשים ושמחים בלבם, שהם כבר יצאו כל מה שאפשר לקוות מהם בתור הצלה של עם ישראל. ומעלה אדומים זהו רק התחלה והכנה, לנסות להציל את ירושלים העתיקה, שתהיה כפי שהייתה מתחילה ומראש "קרית מלך רב" של דוד המלך.     

מוטי עדן: בקרוב.

הרבי מלך המשיח שליט"א: זה קרוב! לשון הכתוב "קרית מלך רב", לא קרוב, אבל רב. זאת אומרת בגדלות ובהתפשטות.     

מוטי עדן: אני רק רוצה למסור לרבי ד"ש מבחור שעובד איתי הרב מאיר בן גולדה זיגמן.     

הרבי מלך המשיח שליט"א: זה חבר שלך? מכיר שלך?     

מוטי עדן: אנו עובדים יחד, אני עורך את החדשות, והוא עובד במוזיקה.     

הרבי מלך המשיח שליט"א: מוזיקה היא ג"כ חלק מתורתינו. כלי שיר וכלי זמר, זה מלא בכל התורה.     

מוטי עדן: רציתי גם להגיד ד"ש מבערקה [=וולף].     

הרבי מלך המשיח שליט"א: הוא כבר כתב לכאן מכתבים רבים, אשר מי זה שבא - פלוני בן פלוני. ובאם הוא יסכים לעשות כך וכך, אזי כבר כיבוש הארץ בשלימות...     

מוטי עדן: אם הייתי יכול לבקש ממך עוד בקשה קטנה, אם תוכל לחתום לי על התניא, הישראלית הזאת.

הרבי מלך המשיח שליט"א: אינו רגיל כלל לחתום, אבל אני יכול לתת לך תניא שלי, גם כן קטן. אבל אם אחתום על התניא שלך, אזי תהיה לי דרישות מחר בבוקר, הייתכן...     

מוטי עדן: אני לא אספר לאף אחד בעולם, אני ישמור את זה בבטן.

הרבי מלך המשיח שליט"א: אין סודיות בין חסידים. כשישאלו אותי - אזי אודה על האמת. אבל בכל אופן, העיקר שתלמד מה שכתוב כאן. וכן אתן לך שליחות מצוה דולר. וכשתחזור לארץ הקודש, תחליפנו במעות ארץ ישראל, בשקלים דשם ותתן החילוף לצדקה. וכפי הרגיל בבני ישראל שהיו עושים שליחות מצוה. בנוסף על המצוה הגדולה, שאתה עולה עוד הפעם לארץ ישראל. ויהי רצון שתהיה עליה זו ג"כ כאילו היתה בפעם הראשונה, כמו שאמרתי לפני זה ??? - ???.

מוטי עדן: שנזכה לראות גם אותך בארץ ישראל.                   

הרבי מלך המשיח שליט"א: העיקר שזה יהיה בקרוב ממש ביחד עם משיח צדקנו.      

מוטי עדן: אמן.

הרבי מלך המשיח שליט"א: הצלחה גדולה, ויהי רצון ש"תגשם" כל הענינים שדברנו, שלא יהיו דברים שלי "דברים בטלים". דברים בטלים זה לא הפירוש דברים אסורים.     

מוטי עדן: חס ושלום.

הרבי מלך המשיח שליט"א: מפני שכשהאיש מדבר, והשני איננו מקשיב, אזי זה דברים בטלים.

מוטי עדן: תודה רבה לך.

הרבי מלך המשיח שליט"א: בבקשה.

לפני ביאתו של הרבי שליט״א מלך המשיח לארצות הברית מכריז הרבי הריי״צ: היכנו לביאת המשיח

דרמה בארצות הברית: ניסיון חיסול של המועמד לנשיאות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...