חדירת התורה אל הגשמיות

אפילו אדם שחלם חלום רע וברצונו להתענות תענית חלום – דבר המותר בכל שבת ומועד (אך לא מקובל כיום) – בחג השבועות הוא אסור בכך. ביום זה ישנה חובה לשמוח בגשמיות – באכילה ושתייה דווקא

אמת אחת ויחידה תורתנו הקדושה

אנשים בודדים הצליחו לגרום לאלפים ורבבות להאמין ברעיונות, למרות שמדובר בבדותות חסרות כל שחר. אם כן, אנו, שבידינו תורת ואמונת האמת – קל וחומר שביכולתנו להנחילה לכל האנושות אנשים בודדים הצליחו לגרום לאלפים ורבבות להאמין ברעיונות, למרות שמדובר בבדותות חסרות כל שחר. אם כן, אנו, שבידינו תורת ואמונת האמת – קל וחומר שביכולתנו להנחילה לכל האנושות

הפן הנשי של חג השבועות

תפקידן המיוחד של נשות ישראל עומד למבחן באופן תמידי בחיי היום-יום הלחוצים והדוחקים. האישה היא זו שמחזיקה את אופיו של הבית היהודי. הכוחות לעבודה זו העניק לנו הקב"ה, כשבחר להקדיש לנו את הציווי הראשון במעמד קבלת התורה

המסר שלומדים מספירת העומר

בתקופה זו אנו סופרים מדי יום את ספירת העומר. תורת החסידות מסבירה , שהתוכן הפנימי-רוחני של ספירת העומר הוא שאנו "ממשיכים" ומגלים מדי יום שער נוסף מתוך ה- 50 שערי בינה, כך שבמהלך 49 הימים של הספירה, אנו מביאים לעולם את האור של 49 השערים הקדושים והעליונים

כמה תזכורות לחג השבועות תשפ"ב

הקביעות המיוחדת של שנה זו, בה חל חג השבועות במוצאי שבת, מביאה למספר מנהגים יחודיים לשנה זו. להלן תזכורת לאותן מנהגים. נוסח הקידוש למוצאי שבת בה חל החג, אמירת התיקון, והדלקת נר מיוחד שידלק לאורך השבת

גוט יום טוב! קבלת התורה בשמחה ובפנימיות!

מערכת "אתר הגאולה" מאחלת לאלפי הגולשים גוט יום טוב! חג שבועות שמח וקבלת התורה בשמחה ופנימיות • מדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "בכל יום ויום מקבלים אנו את התורה ובכל יום ויום אנו מברכים נותן התורה, שנותנה לנו בכל יום, וביתר שאת הוא בחג השבועות, זמן מתן תורתנו דכללות השנה" • חג שמח!

הרבי שליט"א מלך המשיח עם ספר תורה: גלריית ענק

אחד מהסימנים אותם מונה הרמב"ם לזיהוי מלך המשיח, הוא 'הוגה בתורה'. מלך המשיח הינו אדם השקוע כל כולו, ומקדיש את עיתותיו ללימוד התורה ולהגות בה, בכל עת ופנאי, כפי שניתן לראות זאת, מתגשם בהליכותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לצד שאר הסימנים המנויים שם בהלכות מלכים לרמב"ם

פרסום ראשון: הנחה למאמר מהרבי הצמח צדק

אור חדש. ערב חג השבועות בו יקבלו עם ישראל את התורה, מתפרסמת 'הנחה' ממאמר מאת כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק (הרבי השלישי בשושלת נשיאות חב"ד)

כל הילדים באים לעשרת הדברות

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, קורא לכולנו - כל בני ישראל, אנשים, נשים וטף, לבוא בבוקר חג השבועות לבית הכנסת, ולשמוע יחדיו את קריאת עשרת הדברות מספר התורה, כאשר נקבל מחדש את התורה הקדושה בשמחה ובאהבה, ובכך נזרז את הגאולה האמיתית והשלמה

תזכורת לשבועות: יש להכין נר שידלק לאורך השבת ועד לחג

במוצאי שבת חל חג השבועות, ולכן, כבר ביום שישי, לפני כניסת השבת, חובה להדליק נר שידלק לפחות עד מוצאי שבת, כדי שנוכל להדליק ממנו במוצאי שבת את הנרות של חג השבועות ולכן צריכים להכין נר מתאים שיחזיק לפחות 26 שעות

מנהגי חג השבועות

שמו של החג, קישוטי ירק בבית הכנסת, נעורים כל הלילה, מגילת רות, מאכלי חלב, אכילת משולשות ועוד • מנהגים וטעמים לחג השבועות

מאורע ללא הדים

מתן-תורה היה אירוע 'חסר הדים', שממשיך להכות גלים עד היום. מכוחו של אותו מעמד, המצוות שבני ישראל מקיימים מני אז ממלאות את העולם בקדושה וברוחניות, שהולכות ומצטברות מדור לדור

עבודה במציאות הגשמית זו התכלית

כשבני ישראל בחרו להינתק מהגשמיות, נחשב להם הדבר לחטא. ההתעלות של הנשמה אל מעבר למסגרות הגוף, היא ההפך הגמור מהמטרה האלוקית 'להיות לו יתברך דירה בתחתונים'

מתן תורה, דוד המלך והבעל-שם-טוב

חוץ ממעמד הר סיני, התרחשו בחג השבועות שני אירועים נוספים: פטירתו של דויד המלך ופטירתו של רבי ישראל הבעל שם טוב. לדמויות הוד אלו הייתה השפעה משמעותית על תהליך התקדשות החומר, שהחל במתן תורה

מתכון לבלינצ'ס חלבי

בחג שבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב. לפניכם מתכון פשוט וקל להכנת בלינצ'ס במילוי גבינה. לבריאות!

להיטיב את האירוסין לקראת הנישואין

הקשר של מתן-תורה כמוהו כקשר של אירוסין. הגאולה השלמה, אומרים חז"ל, היא הנישואין. אז, כאשר יגלה לנו הבורא על-ידי המשיח עומקים טמירים ונעלמים בתורה – יגיע הקשר לשיאו ויושלם

כי בא האור - כיבה החושך

מעמד הר-סיני התחולל בימים שהעולם כולו עבד אלילים. העם היהודי היה היחיד שהאמין באלוקים אחד, בורא שאין לו גוף ולא דמות הגוף. אמונה זו היא כיום נחלת האנושות כולה

חג השבועות והגאולה האמיתית והשלמה

חג מתן תורה הוא אפוא היום שבו התחולל מהפך בכל היקום. בו נולדה האפשרות להתקדם בצעדים ממשיים אל הגאולה על-ידי חיבור של הגשמיות עם הרוחניות

חינוך ילדינו הוא הערובה לעתידנו

רק התחייבות לחינוך הילדים וגידולם על ברכי היהדות הנאמנה מהווה ערובה טובה לכך שהעם לא ישכח את המתנה שקיבל מבוראו. רק חינוך יהודי מבטיח שהתורה תמשיך להיות מונחלת מדור לדור, לנצח

אחדות מהסוג הגבוה

כאשר מצליחים להתאחד למרות שכבר טעמו טעם של מחלוקות ומריבות, זו אחדות הרבה יותר איכותית ואמתית. והאחדות הזו שימשה הכנה מעולה לקבלת התורה.

דף 1 מתוך 2