• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

המסר שלומדים מספירת העומר

בתקופה זו אנו סופרים מדי יום את ספירת העומר. תורת החסידות מסבירה , שהתוכן הפנימי-רוחני של ספירת העומר הוא שאנו "ממשיכים" ומגלים מדי יום שער נוסף מתוך ה- 50 שערי בינה, כך שבמהלך 49 הימים של הספירה, אנו מביאים לעולם את האור של 49 השערים הקדושים והעליונים
המסר שלומדים מספירת העומר
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בתקופה זו אנו סופרים מדי יום את ספירת העומר.

היום, למשל, כבר ספרנו בתפילת ערבית "היום אחד עשר יום - שהם שבוע אחד וארבעה ימים לעומר".

ובימים הקודמים ספרנו - "היום שבעה ימים לעומר", "היום שמונה ימים לעומר" "היום תשעה ימים לעומר" וכו'.

שואלת תורת החסידות, מדוע איננו סופרים באופן יותר פשוט ומובן:

היום היום השביעי לעומר... היום היום השמיני לעומר... התשיעי לעומר...

הרי כך נעשית ספירה של מספרים סידוריים - שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי וכו' ?

מדוע אנו סופרים דוקא - שבעה ימים לעומר... שמונה ימים... תשעה ימים...?

מסבירה על כך תורת החסידות, שהתוכן הפנימי-רוחני של ספירת העומר הוא שאנו "ממשיכים" ומגלים מדי יום שער נוסף מתוך ה- 50 שערי בינה, כך שבמהלך 49 הימים של הספירה, אנו מביאים לעולם את האור של 49 השערים הקדושים והעליונים הללו, וביום החמישים - שהוא חג השבועות - מתגלה בעולם שלנו האור הקדוש והעליון ביותר - השער הנ'.

לכן, אומרת תורת החסידות, היות שבכל יום אנחנו מביאים לעולם אור נוסף של, והוא מצטרף לכל האורות שכבר הבאנו לעולם בימים הקודמים, ולכן אנו סופרים דווקא:

היום 8 ימים לעומר... היום 9 ימים לעומר... היום 10 ימים לעומר... - כי באופן הזה של הספירה אנחנו בעצם מראים ופועלים את זה שהיום יהיה בעולם שלנו את האור המצטבר של 8 שערי בינה... 9 שערי בינה... 10 שערי בינה...

ובלשונו של כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק (רבי מנחם מענדל, אדמו"ר חב"ד השלישי - שעל שמו נקרא הרבי):

"כי הנה יש נ' שערי בינה, וידוע דשער הנ' כולל כולם, והוא בחינת הכתר... שהוא המקור של מ"ט... ולכן הספירה מ"ט ימים, להמשיך ממנו מתחילה על כל פנים כסדר מעט מעט, ועל כן אומרים "היום שני ימים", ולא "יום שני", מפני שהם המשכה מחינה שכולל את הכל, על כן אין יום השני נפרד מהראשון, כי מיד בגילויו למטה, הרי הוא אחד עם הראשון... כלומר מעתה יש בגילוי שני ימים, ולמחר הרי כאן שלושה כאחד... ועל ידי זה ממילא מתגלה בשבועות מקור מקומם הכוללם יחד..."

[ספר דרך מצוותיך, מצוות הקרבת וספירת העומר, עמוד כ"ח, מכבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק].

כאמור לעיל, היום אנו סופרים:

"היום אחד עשר יום - שהם שבוע אחד וארבעה ימים לעומר" - ועל ידי ספירה זו, אנו מביאים ביחד לעולם ולחיים שלנו את 11 השערים שיהיו בגילוי.

ולאחר הספירה אנו אומרים:

"הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש במהרה בימינו אמן סלה".

שנזכה לכך היום הזה ממש!

היום הילולת יהושע בן נון.

"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"!

כמה תזכורות לחג השבועות תשפ"ב

הגאולה וחג השבועות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...